betontks.cz » Archiv » 1/2001
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2001

První číslo nového cementářského a betonářského časopisu BETON TKS 2001, je věnováno tématu občanské výstavby. Článek v rubrice Téma představuje Betonové stavitelství v ČR (str. 4) očima generálního ředitele SPS ČR, Ing. Miloslava Maška, CSc. V rubrice Stavební konstrukce se dočtete o dostavbě Kongresového centra Praha (str. 10), která představuje rozšíření někdejšího Paláce kultury o hotelovou a administrativní část. Článek Ing. Lebra se zabývá výstavbou Zábavního centra Černý Most (str. 13), při níž se uplatnily tenkostěnné prefabrikáty montované jako ztracené železobetonové bednění stropů a použití kvalitního vodostavebního betonu (bílé vany). Odborný příspěvek Samozhutnitelný beton (str. 28) Prof. Bartoše a Doc. Vítka se zabývá složením a zkoušením čerstvého samozhutnitelného betonu (SCC) i jeho aplikací v prefabrikaci a v monolitických konstrukcích.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Jan L. Vítek
2
pdf
POKYNY PRO AUTORY
3
pdf
Téma
BETONOVÉ STAVITELSTVÍ V ČR
Miloslav Mašek
4
pdf
Profily
ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, A.S.
Miroslav Weber
5
pdf
METROSTAV, A.S.
Jiří Bělohlav
6
pdf
Obrazová příloha
METROSTAV - OBČANSKÁ VÝSTAVBA
Pavel Kasal
8
pdf
Stavební konstrukce
DOSTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA
Pavel Kasal
10
pdf
ZÁBAVNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST
Pavel Lebr
13
pdf
VÝROBNÍ ZÁVOD SCHURTER U MALÉ SKÁLY
Pavel Čížek
16
pdf
Materiály a technologie
ORIENTACE NA EKOLOGII VE VÝROBNÍM PROGRAMU ČMC, A.S.
Ivan Smolík
18
pdf
TEPELNÉ MOSTY V BETONOVÝCH DESKÁCH A JEJICH MINIMALIZACE
Petr Čuda
20
pdf
Sanace
SANAČNÍ POTENCIÁL BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V ČR
Zdeněk Jeřábek, Jiří Dohnálek
22
pdf
ZÁVADY Z NERESPEKTOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Tomáš Vaněk
24
pdf
SANAČNÍ SYSTÉMY PRO OBČANSKÉ STAVITELSTVÍ
Tomáš Plicka
27
pdf
Věda a výzkum
SAMOZHUTNITELNÝ BETON
Peter J. M. Bartoš, Jan L. Vítek
28
pdf
DOPORUČENÍ PRO PŘESNĚJŠÍ URČENÍ ÚČINKŮ DOTVAROVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ BETONU PŘI VÝPOČTECH PODLE ČSN 731201
Jaroslav Procházka, Vladimír Křístek, Vojtěch Petřík
32
pdf
Spektrum
STAVBA DISTRIBUČNÍHO CENTRA
Zdeněk Kolman
36
pdf
Ekologie
EKOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA GROUP „PRACHOVICE“
37
pdf
PPROJEKT EUREKA EU 1810C-STAB
Jan Gemrich, Šárka Klimešová
38
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
NOVÉ EVROPSKÉ NORMY PRO BETON A JEHO SLOŽKY
Václav Gorgol
40
pdf
Aktuality
BETONÁŘSKÉ DNY 2000 / SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB
42
pdf
DENKMAL 2000 VELETRH PAMÁTKOVÉ PÉČE A OBNOVY MĚST POD ZÁŠTITOU UNESCO
43
pdf
ŠKOLENÍ, KURZY, SYMPOZIA V ČR A V ZAHRANIČÍ
44
pdf
RESUMÉ
47
pdf
Firemní prezentace
STASIS - ZBA A.S.
49
pdf