betontks.cz » Archiv » 1/2002
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2002

První číslo časopisu BETON TKS 2002 je věnováno tématu vodohospodářských staveb. Typické pro betonové konstrukce ve vodním stavitelství jsou velké rozměry (hydratační teplo) a velké nároky na vodotěsnost a trvanlivost. Hospodárnějším přístupem je použití technologie válcovaného betonu. Aktuální jsou technologie oprav při zvýšené vlhkosti, popř. pod vodou, viz článek Prof. Ing. Brožy, DrSc., Beton ve vodním stavitelství (str. 3). V obrazové příloze najdete fotografie Betonových přehrad ve Španělsku (str. 10). Jejich výstavbou se zabývá příspěvek v rubrice Spektrum na str. 55. Parametry betonů, zejména modifikovaných přísadami, mohou být ovlivněny odchylkami ve složení cementu vzniklých běžnou variabilitou výroby, které způsobují kolísání jeho chemického složení a fyzikálně-mechanických vlastností. Uvedenou problematikou se zabývá článek kolektivu autorů Doc. Ing. R. Hely, P. Koukala a H. Kučerové na str. 36.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Vlastimil Šrůma
2
pdf
Téma
BETON VE VODNÍM STAVITELSTVÍ
Vojtěch Broža
3
pdf
Profily
SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR
6
pdf
ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI
Jan L. Vítek
8
pdf
Obrazová příloha
BETONOVÉ PŘEHRADY VE ŠPANĚLSKU
Vojtěch Broža
10
pdf
Stavební konstrukce
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA V KLECANECH
Pavel Kasal
12
pdf
PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ NÁDRŽE DYWIDAG
Jaroslav Svoboda
14
pdf
REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV ROZTOKY U PRAHY
Luděk Poláček
16
pdf
HLUBOKÉ ŠACHTY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Petr Veselý, Vladislav Bureš
18
pdf
Sanace
REKONSTRUKCE VELKÉ PLAVEBNÍ KOMORY V ROUDNICI
Pavel Kasal, Pavel Barborka
20
pdf
OPRAVA MOSTOVKY KORUNY HRÁZE VODNÍHO DÍLA ORLÍK - DIAGNOSTICKY PRŮZKUM
Tomáš Míčka
23
pdf
SANACE USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ DOOR
Jiří Příhoda
26
pdf
Ekologie
SMĚRNICI PRO STAVBY V POVODŇOVÉM ÚZEMÍ
Jaroslav Solař, Darja Skulinová
28
pdf
Materiály a technologie
POPÍLEK DO BETONU VYHOVUJÍCÍ ČSN EN 206-1
Milan Myška
29
pdf
MODERNÍ TECHNIKA V BETONOVÉM STAVITELSTVÍ - BETONÁRNY
Antonín Vaněk
34
pdf
Věda a výzkum
VLIV ODCHYLEK VLASTNOSTÍ CEMENTŮ ZPŮSOBENÝCH BĚŽNOU VARIABILITOU VÝROBY NA KVALITU BETONŮ
Rudolf Hela, Petr Koukal, Hana Kučerová
36
pdf
OVĚŘENÍ VYBRANÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ BETONOVÉ SMĚSI V PRŮBĚHU HYDRATACE CEMENTU
Jiří Zach, Stanislav Šťastník
41
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
PLÁNOVANIE, ZDOKONAĽOVANIE A KONTROLA KVALITY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Tibor Ďurica
44
pdf
Spektrum
SUBSTANCE.CZ - INFORMAČNÍ SYSTÉM NA INTERNETU O UDRŽITELNÉ VÝSTAVBĚ
Petr Hájek, Pavel Hovorka
48
pdf
HISTORICKÉ BETONOVÉ VODOJEMY
49
pdf
CENY BRITSKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2001
50
pdf
BETÓNOVÉ PRIEHRADY NA SLOVENSKU: STATICKO-KONŠTRUKČNÉ, URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ A EKOLOGICKÉ ZAUJÍMAVOSTI
Michal Lukáč, Jana Pohaničová
51
pdf
VÝSTAVBA BETONOVÝCH PŘEHRAD VE ŠPANĚLSKU
Vojtěch Broža
55
pdf
Aktuality
BETONÁŘSKÉ DNY 2001
Ctibor Čejpa, Vlastimil Šrůma
58
pdf
PROF. ING. TOMÁŠ VANĚK, DRSC., SEDMDESÁTNÍKEM
59
pdf
KONFERENCE A VÝSTAVY V ČR A V ZAHRANIČÍ
59
pdf
Firemní prezentace
MURFOR®- PREFABRIKOVANÁ VÝZTUŽ ZDIVA
Marek Rusz
62
pdf