betontks.cz » Archiv » 1/2003
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2003

První číslo časopisu BETON TKS 2003 je věnováno tématu vodohospodářských staveb a betonu v extrémních podmínkách. Příčiny poruch betonových konstrukcí vodních staveb způsobené pohybem vody a jejich prevenci objasňuje úvodní článek Betony ve vodním stavitelství vystavené mimořádným účinkům (str. 3). V Obrazové příloze uvidíte unikátní fotografie z povodněmi zkoušených staveb v České republice v letech 1997 a 2002. Další příspěvky se zabývají např. účinky povodně v srpnu 2002 na vodní díla v povodí Vltavy (str. 10) nebo poškozením betonů vodních děl na Moravě (str. 14). V příspěvku Prof. J. L. Vítka na str. 57 se dozvíte o Vývoji betonu na přelomu tisíciletí, nových materiálech na silikátové bázi, trendech v oblasti realizace betonových konstrukcí a filozofiích návrhu s ohledem na vyhodnocení celkového životního cyklu konstrukce nebo celkových nákladů.

Obsah čísla

Úvodník
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MILÍ PŘÁTELÉ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ!
Vlastimil Šrůma
2
pdf
Téma
BETONY VE VODNÍM STAVITELSTVÍ VYSTAVENÉ MIMOŘÁDNÝM ÚČINKŮM
Vojtěch Broža
3
pdf
Profily
SPOLEČNOST MBT STAVEBNÍ HMOTY, S. R. O.
6
pdf
Obrazová příloha
POVODNĚ V LETECH 1997 A 2002 V ČR
8
pdf
Stavební konstrukce
ÚČINKY MIMOŘÁDNÉ POVODNĚ V SRPNU 2002 NA VODNÍ DÍLA V POVODÍ VLTAVY
Richard Kučera, Vojtěch Broža
10
pdf
POŠKOZENÍ BETONŮ VODNÍCH DĚL NA MORAVĚ ZPŮSOBENÉ POVODNĚMI
Karel Pekárek
14
pdf
VELKOPROSTOROVÁ SPOUŠTĚNÁ STUDNA
Pavel Tománek, Milan Vyvlečka
17
pdf
Sanace
BUDOVA MÁNES A SRPNOVÁ POVODEŇ V ROCE 2002
Miloslav Novotný
21
pdf
OPRAVA VÝVARU SPODNÍ VÝPUSTI VD LES KRÁLOVSTVÍ
Pavel Svatoš
24
pdf
BETON V NEJSTARŠÍCH VLTAVSKÝCH MOSTECH V PRAZE A POVODNĚ
Antonín Semecký, Jan Zemánek
26
pdf
Materiály a technologie
OPEVŇOVÁNÍ BŘEHŮ POMOCÍ TEXTILNÍHO BEDNĚNÍ
Pavel Lebr
30
pdf
VLIV PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA PRŮBĚH HYDRATACE SILIKÁTOVÝCH POJIV
Jiří Zach, Stanislav Šťastník, Tomáš Fojtík
32
pdf
Ekologie
BETON V BYSTŘINNÉM TOKU PŘEŽIL SVÉ (KDYSI MOCNÉ) TVŮRCE
Jiří Křepela
36
pdf
Věda a výzkum
VLIV REDISTRIBUCE OHYBOVÝCH MOMENTŮ BĚHEM POŽÁRU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST OHÝBANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ
Zoja Bednarek, Isabela Bradáčová
40
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
EVROPSKÁ NORMA EN 1991–1-3 EUROKÓD 1 – ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ – ČÁST 1.3: OBECNÁ ZATÍŽENÍ – ZATÍŽENÍ SNĚHEM
Marie Studničková
43
pdf
ZAVÁDĚNÍ EN 1992: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE – ÚVODNÍ ČÁST
Jaroslav Procházka
46
pdf
Spektrum
HYDROUZOL GABČÍKOVO – ZAKLADANIE A BETONÁRSKE PRÁCE
Zdenko Bruthans
52
pdf
VÝVOJ BETONU NA PŘELOMU TISÍCILETÍ
Jan L. Vítek
57
pdf
Aktuality
SOUTĚŽ - STAVEBNÍ CAD PROJEKT 2002
16
pdf
VELETRŽNÍ PALÁC V PRAZE–HOLEŠOVICÍCH
29
pdf
BETONÁŘSKÉ DNY 2002
45
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
62
pdf
POŠKOZENÍ KOMUNIKACÍ NA ZÁVIŠÍNSKÉM POTOCE PŘI POVODNI V SRPNU 2002
Jan Orna
64
pdf