betontks.cz » Archiv » 1/2004
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2004

První číslo časopisu BETON TKS 2004 je věnováno pozemním stavbám. V rubrice Stavební konstrukce je prezentována Soutěž o titul vynikající betonová konstrukce postavená v letech 2001 a 2002 (str. 3) a aktuální novostavby z betonu: sportovně-relaxační centrum Blue Orange (str. 17), víceúčelová aréna Hala Sazka (str. 21), Obchodní centrum Nový Smíchov s fasádou z pohledového betonu (str. 24) a Hotel Andel´s (str. 28). O statických průzkumných pracích v paláci Lucerna, které byly definitivním podkladem pro rozhodnutí o způsobu zesílení jeho staticky nevyhovujících částí, se dočtete na straně 34. V rubrice Věda a výzkum je popsána problematika návrhu směsného kameniva složeného z několika frakcí (str. 37). Příspěvek Ing. A. Štěrby z oblasti norem vás informuje o národních doplňcích k EN 206-1 v členských zemích CEN (str. 48).

Obsah čísla

Úvodník
POHLED …
Petr Hájek
2
pdf
Stavební konstrukce
SOUTĚŽ O TITUL VYNIKAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
3
pdf
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ II
12
pdf
Profily
OK PLAN ARCHITEKT, S. R. O.
13
pdf
CZ NORD, S. R. O.
16
pdf
Stavební konstrukce
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM BLUE ORANGE
Luděk Rýzner
17
pdf
HALA SAZKA – VÍCEÚČELOVÁ ARÉNA
Milan Mužík, Martin Půlpán
21
pdf
OBCHODNÍ CENTRUM NOVÝ SMÍCHOV – FASÁDA Z POHLEDOVÉHO BETONU
Sabina Měšťanová, Jaroslav Zima
24
pdf
HOTEL ANDEL’S
Marek Sodomka
28
pdf
Materiály a technologie
PŘEDEPNUTÉ STROPNÍ KONSTRUKCE HALY SAZKA
Pavel Smíšek
30
pdf
BETONOVÝ VLOŽKOVÝ STROPNÍ SYSTÉM RECTOR
Vladimír Skořepa
32
pdf
Sanace
PALÁC LUCERNA – STATICKÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE
Tomáš Míčka
34
pdf
Věda a výzkum
O MÍSENÍ FRAKCÍ KAMENIVA
Luboš Svoboda
37
pdf
NOVÉ POJIVO PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH PRVKŮ
41
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZAVÁDZANIE EN 1992-1-1: „NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ“ DO PRAXE - PREDPÄTIE
Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvoník
42
pdf
Aktuality
ING. KAREL ŽOFKA
47
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
NÁRODNÍ DOPLŇKY K EN 206-1 V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEN
Alain Štěrba
48
pdf
BUDOVA NILE HOUSE
52
pdf
IN MEMORIAM ING. BOHUMILA HORKÉHO, CSC. CESTA NEJMENŠÍHO ODPORU POKŘIVUJE ŘEKY I LIDI
53
pdf
Spektrum
BRASILIA – ARCHITEKTURA OČIMA DOC. L. HOBSTA
54
pdf
CENY BRITSKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI PRO NEJLEPŠÍ STAVBY V ROCE 2003
56
pdf
Aktuality
JEDNÁNÍ RADY A ŘÍDICÍHO VÝBORU FIB V CHENNAI
60
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
62
pdf
EVROPSKÝ VÝZKUM VYTVOŘÍ UDRŽITELNÉ MOSTY
63
pdf
VOLBY NOVÉHO VÝBORU ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ČSSI
64
pdf