betontks.cz » Archiv » 1/2013
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2013

V úvodu čísla naleznete výsledky soutěže European concrete award 2012 (Evropská cena pro betonové konstrukce 2012). V kategorii „Inženýrské stavby“ získala čestné uznání stavba mostu Oparno na stavbě dálnice D8.


V rubrice „Stavební konstrukce“ máte možnost seznámit se s řadou nových betonových konstrukcí:


• Nedaleko italského Bergama bylo postaveno výzkumné centrum společnosti Italcementi. Autorem návrhu je architekt Richard Meier. Stavbu, která se pro svůj neobvyklý vzhled stala ikonou kraje, charakterizuje použití inovativních materiálů společnosti – TX Active cement, „průsvitný“ beton ad.


• Na jihozápadě Francie bylo v srdci vinice v těsné blízkosti zámku Cheval Blanc postaveno vinařství, jehož autorem je francouzský architekt Christian de Portzamparc. Stavba zaujme elegantní křivkou střechy z bílého betonu, která se „vznáší“ nad vinicí, neobvyklými betonovými tanky na kvašení vína a přítomností přirozeného světla ve všech jejich prostorách umožněnou promyšlenou konstrukcí.


• V Ostravě byla postavena nová alternativní scéna Divadla loutek, která je přístavbou ke stávajícímu divadlu. Konstrukční systém nadzemní části je tvořen vnějšími betonovými stěnami a zavěšenými železobetonovými stropními deskami, většina vnitřních povrchů a fasáda jsou v pohledovém betonu.


• Ve slovenské Galantě byla postavena čerpací stanice pohonných hmot, která je pilotní realizací pro originální síť čerpacích stanic GAS. Na zvoleném řešení na první pohled zaujme kontrast dvou forem – jednoduché kubické hmoty kiosku a organicky tvarovaného zastřešení.


• Na okraji Telče byly pro ÚTAM AV ČR realizované dva pavilony laboratoří s klimatickým a aerodynamickým tunelem, v kterých se zkoumá především působení klimatických vlivů na historické stavební materiály a konstrukce.


• V rámci rozsáhlého projektu revitalizace Dolní oblasti Vítkovic byl přestavěn bývalý plynojem v multifunkční aulu s širokým společensko–kulturním využitím. Rekonverze objektu zahrnovala úpravy stávajících nosných ocelových konstrukcí a hybridní betonovou a ocelovou vestavbu nových prostor včetně společenského sálu pro 1 500 osob.


• V závěru rubriky je druhé pokračování článku o betonových konstrukcích na tunelovém komplexu Blanka v Praze.


V rubrice „Materiály a technologie“ je na návrhu dvou stolů s betonovou deskou a několika betonových šperkovnic ukázáno použití barevného betonu v interiérovém designu.


Rubrika „Sanace a rekonstrukce“ se věnuje rehabilitaci High Line, bývalé železniční vlečky na západním Manhattanu, která je příkladem jednoho z mála šťastných příkladů, kde se protnula úcta k dílu našich předků, mimořádná angažovanost místních obyvatel a osvícenost městských zastupitelů s kvalitním architektonickým projektem. Další článek představuje opravu 37 m vysoké železobetonové těžní věže dolu Kukla v Oslavanech, zapsané mezi kulturní památky, která zahrnovala první komplexní sanaci betonových povrchů po téměř sto letech od její výstavby.


Rubrika „Historie“ přináší článek o budově muzea v Hradci Králové od Jana Kotěry, která slaví sté výročí dokončení stavby.


Rubrika „Věda a výzkum“ se věnuje důležitému tématu: beton a požár. Následuje již sedmý článek z rubriky o ošetřování čerstvého betonu, tentokráte s názvem DTA, TG a DSC ověření působení vnitřního ošetřování. Poté je představen první z řady článků o dřevo-vláknobetonových kompozitních konstrukcích, který je seznámením s experimentálním programem. V závěru rubriky jsou předloženy výsledky vývoje hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu.


Článek v rubrice „Normy Jakost Certifikace“ se věnuje vybraným požadavkům na bílé vany, které se nenacházejí v nové slovenské Smernici pre vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane, vydané v roce 2012. Poté jsou představeny změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.


V „Aktualitách“ je představena veřejně přístupná databáze architektů, ateliérů a staveb dvacátého století, která vzniká od roku 2010 na půdě Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze. Studijní materiály zrcadlí ústavní koncepci výuky dějin, kladoucí důraz především na souvislosti a vztahy, klíčové osobnosti, myšlenky a díla, které formují velkolepý a pestrý příběh moderní architektury.


V čísle naleznete recenzi knihy Parking structures autora Ilja Irmschera. Ve dvousvazkovém kompendiu, vydaném v rámci série „Construction and Design Manuals“ vydavatelstvím DOM publishers, autor detailně seznamuje čtenáře se základy navrhování garážových objektů a představuje čtyřicet pět uživatelsky příjemných příkladů realizací dobrého návrhu garážových a parkovacích prostor.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Jana Margoldová
2
pdf
Stavební konstrukce
EVROPSKÁ CENA PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2012
Milan Kalný
3
pdf
VÝZKUMNÉ CENTRUM I.LAB
redakce
6
pdf
NOVÉ VINAŘSTVÍ U ZÁMKU CHEVAL BLANC
připravila Lucie Šimečková
12
pdf
ALTERNATIVNÍ SCÉNA DIVADLA LOUTEK OSTRAVA
Petr Hájek, Bronislav Stratil
18
pdf
ČERPACÍ STANICE GAS
Adam Jirkal, Jerry Koza, Tomáš Kalhous, Ladislav Chatrnúch
22
pdf
CENTRUM EXCELENCE TELČ
Tomáš Šenberger
26
pdf
REKONVERZE PLYNOJEMU V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC
Hana Šeligová
30
pdf
BETONOVÉ KONSTRUKCE NA TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA V PRAZE (2. ČÁST)
Pavel Šourek, Lukáš Grünwald, Vladimír Petržílka, Pavel Kasal, Jan Kvaš, Miroslav Padevět, Michael Remeš
38
pdf
Materiály a technologie
BAREVNÝ BETON V INTERIÉROVÉM DESIGNU
Petr Novosad, Jan Přikryl, Rudolf Hela
47
pdf
Sanace a rekonstrukce
HIGH LINE V NEW YORKU
Petr Vorlík
50
pdf
SANACE ŽELEZOBETONOVÉ TĚŽNÍ VĚŽE DOLU KUKLA V OSLAVANECH
Ivo Macháň
54
pdf
Historie
KDE SE BETON SNOUBÍ S UMĚNÍM: BUDOVA MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ
Ladislav Zikmund-Lender
58
pdf
Věda a výzkum
BETON A POŽÁR
György L. Balázs, Éva Lublóy, Sándor Mezei
62
pdf
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 7. DTA, TG A DSC OVERENIE PÔSOBENIA VNÚTORNÉHO OŠETROVANIA
Peter Briatka, Ivan Janotka, Peter Makýš
67
pdf
DŘEVO-VLÁKNOBETONOVÉ KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE – EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM
Vojtěch Petřík, Norbert Philipp
70
pdf
HYDROIZOLAČNÍ KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚRY A STĚRKY NA BÁZI SEKUNDÁRNÍ KRYSTALIZACE CEMENTU
Pavel Dohnálek, Rostislav Drochytka, Zdeněk Vávra, Václav Pumpr
74
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY NA VODONEPRIEPUSTNÉ ČASTI BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV
Juraj Bilčík, Igor Halaša
80
pdf
ZMĚNY V POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VYVOLANÉ NAŘÍZENÍM EP A RADY (EU) č. 305/2011 O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH
Jozef Pobiš
84
pdf
Recenze knih
PARKING STRUCTURES
36
pdf
Aktuality
DATABÁZE ARCHITEKTURY DVACÁTÉHO STOLETÍ NA FA ČVUT
Petr Vorlík
37
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
78
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
88
pdf