betontks.cz » Archiv » 1/2014
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2014

První číslo je již tradičně věnováno pozemním stavbám.

V úvodu jsou představeny ty nejlepší z nejlepších, samozřejmě betonových: - Bytový dům Procházkova 3 v Praze – nejlepší architektonická realizace roku 2013 (ocenění z mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze v rámci soutěže Stavba roku 2013), nominace na titul Stavba roku 2013,

- Hill Top House v Oxfordu - celkový vítěz a nositel ocenění Excellence in Concrete Awards 2013, udělovaným každoročně britskou betonářskou společností,

- výběr ze staveb, které získaly nizozemské ocenění Betonprijs 2013, udělované každoročně asociací Betonvereniging.

Následuje výběr betonových konstrukcí, představující různé možnosti – architektonické, konstrukční a technologické – uplatnění betonu v pozemním stavitelství: - Techmania science centrum – Planetárium – součástí jsou dvě železobetonové kopule o průměru 11 a 17,5 m, na jejichž výstavbu byl z větší části použit samozhutnitelný beton, u něhož byl sledován vývoj modulů pružnosti v čase,

- Divadlo ve francouzském Saint-Nazaire – nová budova divadla navazuje na pozůstatky vlakového nádraží, její masivní železobetonová konstrukce je v exteriéru i interiéru částečně obložena prefabrikovanými panely s květinovým motivem, které jemně propojují původní objekty s novu budovou,

- Nízkoenergetická vila nedaleko italského Turína – pohledový beton je použit jak v exteriéru, tak i v interiéru několika objektů zakomponovaných do úbočí kopce tvořících neobvyklý celek,

- Lean Center – prefabrikovaná konstrukce školící technicko-administrativní budovy nominovaná na Stavbu roku 2013, s ojedinělým hmotovým řešením přemosťujícím komunikaci,

- Kaple Jana Pavla II. V Bukovanech,

- Fitness pavilon u rodinného domu

- Berlínské muzeum architektonické kresby – pět podlaží různých hloubek a úhlů evokující představu poskládaných „šuplíků“, v kterých jsou uloženy kresby, monolitická fasáda vyrobená s použitím strukturních matric nese motivy architektonických kreseb, které se opakují i v interiéru,

- Muzeum historie polských Židů ve Varšavě - pravoúhlý kvádr nové budovy muzea v sobě skrývá neobyčejně působivý prostor hlavní výstavní haly s prostorově zakřivenými stěnami, které byly vyrobeny suchou technologií stříkání na ocelovou konstrukci, - Sanatorium Zonnestraal – rozsáhlá rekonstrukce areálu sanatoria, navrženého na seznam UNESCO.

V rubrice Věda a výzkum je druhá část článku o možnostech a limitech recyklování betonu, 11. pokračování seriálu o ošetřování čerstvého betonu, tentokráte věnované aplikaci parafínového nástřiku, a v závěru rubriky předpověď odolností štíhlých betonových sloupů při stabilitním selhání.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Michal Števula
2
pdf
Téma
NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013
Iveta Sikorová
3
pdf
NEJLEPŠÍ V BETONU - HILL TOP HOUSE V OXFORDU
redakce
8
pdf
NIZOZEMSKÁ OCENĚNÍ BETONPRIJS 2013
Jitka Prokopičová
11
pdf
Stavební konstrukce
TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ – PLANETÁRIUM
Jan Soukup, Roman Pánek, Milada Mazurová, Radek Syka, Jiří Voska
14
pdf
DIVADLO VE FRANCOUZSKÉM SAINT-NAZAIRE
redakce
20
pdf
VILA NEDALEKO TURÍNA
redakce
26
pdf
LEAN CENTER
Michal Ježek, Ivo Balcar, Hana Gattermayerová
32
pdf
KAPLE JANA PAVLA II. V BUKOVANECH
Jaroslav Vlach, Lenka Vlachová
36
pdf
FITNESS PAVILON U RODINNÉHO DOMU V PODKRKONOŠÍ
Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička
40
pdf
Materiály a technologie
BERLÍNSKÉ MUZEUM ARCHITEKTONICKÉ KRESBY
Připravila Lucie Šimečková, redakce
43
pdf
MUZEUM HISTORIE POLSKÝCH ŽIDŮ
Připravila Jana Margoldová, redakce
49
pdf
Sanace a rekonstrukce
SANATORIUM ZONNESTRAAL – REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY
Jitka Prokopičová
56
pdf
Věda a výzkum
MOŽNOSTI A LIMITY RECYKLOVÁNÍ BETONU
Anette Müller
64
pdf
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 11. LABORATÓRNA APLIKÁCIA PARAFÍNOVÉHO NÁSTREKU
Peter Briatka, Peter Makýš
70
pdf
PREDPOVEDANIE ODOLNOSTI ŠTÍHLYCH BETÓNOVÝCH STĹPOV PRI STABILITNOM ZLYHANÍ
Vladimír Benko, Marián Kišac, Peter Kendický, Alfred Strauss, Tomáš Šalát, Ľubomír Lašán
75
pdf
Aktuality
ING. ALAIN ŠTĚRBA OSLAVÍ SVÉ DEVADESÁTINY
25
pdf
OČEKÁVANÉ ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI INVESTIČNÍCH AKCÍ
42
pdf
VZPOMÍNKA NA DOC. ING. VOJTĚCHA MENCLA, CSC.
79
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf