betontks.cz » Archiv » 1/2015
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2015

První číslo je již tradičně věnováno pozemním stavbám.

V úvodníku naleznete zamyšlení nad stavem českého stavebnictví v roce 2015, po kterém následuje pojednání o modernizaci politiky EU v nových předpisech o veřejných zakázkách.

V rubrice Stavební konstrukce jsou představeny ty nejlepší z nejlepších, samozřejmě betonových staveb:

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně(CITEC) – titul Stavba roku 2014,

Svět techniky Ostrava-Vítkovice - nominace na cenu Mies van der Rohe 2015,

Centro ovale ve švýcarském Chiasso - titul Vynikající betonová konstrukce na kongresu fib 2014,- čtyři stavby, které získaly ocenění Excellence in Concrete Awards 2014, udělované každoročně britskou betonářskou společností,

Laserové centrum ELI v Dolních Břežanech - cena festivalu Architecture week Prague za nejlepší architektonický projekt roku 2014,

Rodinný dům LF – titul Stavba roku 2014,

Markthal - první krytá tržnice v nizozemském Rotterdamu,

památník Pedru Almodóvarovi.

Železobetonové komíny a vodojemy - unikátní konstrukce první poloviny 20. století jsou připomenuty v rubrice Historie.

V rubrice Materiály a technologie je představena nosná konstrukce obchodního centra Bory Mall v Bratislavě se zaměřením na předpjaté konstrukce a první použití bílého betonu na vile architekta. Třetí příspěvek je věnován nanočásticím v materiálech na bázi cementu.

Rubrika Normy jakost certifikace obsahuje příspěvek zaměřený na porovnání smykové odolnosti železobetonových prvků s třmínky podle EN 1992-1-1 a fib Model Code 2010 a druhou část článku o výpočtu šířky trhlin (třetí, závěrečná bude v čísle 3/2015).

V čísle naleznete rovněž recenze publikací - Architektura konverzí 2005-2015 (tištěná) a Konverze průmyslové architektury - dědictví průmyslové éry (CD).

Obsah čísla

Úvodník
ČESKÉ STAVEBNICTVÍ V ROCE 2015?
Jana Margoldová
2
pdf
Téma
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÉ SMĚRNICE EU - ÚLOHA INŽENÝRA
Zdeněk Jeřábek, Břetislav Teplý
3
pdf
Stavební konstrukce
STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ
Jiří Babánek, Lukáš Loudil, Petr Brosch
8
pdf
SVĚT TECHNIKY - OSTRAVA VÍTKOVICE
Rostislav Mazáč, Hana Šeligová, Radek Syka
14
pdf
NOVÉ TVARY PŘEDPJATÝCH BETONOVÝCH SKOŘEPIN: BETONOVÁ SKOŘEPINA CENTRO OVALE VE ŠVÝCARSKU
Aurelio Muttoni, Franco Lurati, Miguel Fernández Ruiz
20
pdf
OCENĚNÍ VÝJIMEČNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014
28
pdf
LASEROVÉ CENTRUM ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH
Jiří Koukal, Jan Jiroutek, Ludmila Kostková, Milada Mazurová, Jan L. Vítek
32
pdf
RODINNÝ DŮM LF
Stanislav Fiala, Martin Jirout, Jiřina Koudelková
40
pdf
MARKTHAL - NOVÁ IKONA NA MAPĚ ROTTERDAMU
Jitka Prokopičová
44
pdf
POCTA PEDRU ALMODÓVAROVI
Sergio García-Gasco Lominchar
48
pdf
Historie
ŽELEZOBETONOVÉ KOMÍNOVÉ VODOJEMY - UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
Martin Vonka, Robert Kořínek
50
pdf
Materiály a technologie
PŘEDPJATÉ STROPNÍ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO CENTRA BORY MALL V BRATISLAVĚ
Martin Kovář, Petr Karásek, Vojtěch Petřík, Milan Mužík, Milan Nikš
54
pdf
TECHNOLOGIE BAREVNÝCH BETONŮ NA VILE ARCHITEKTA
Oldřich Žalud, Jan Veselý
58
pdf
NANOČÁSTICE V MATERIÁLECH NA BÁZI CEMENTU
Martin Labaj, Rudolf Hela, Tomáš Jarolím
62
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
POROVNÁNÍ SMYKOVÉ ODOLNOSTI ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ S TŘMÍNKY PODLE EN 1992-1-1 A fib MC 2010
Jan Krejsa, Miroslav Sýkora
68
pdf
VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN - 2. ČÁST
Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka
72
pdf
Aktuality
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
13
pdf
NOMINACE ČESKÝCH STAVEB NA CENU MIES VAN DER ROHE 2015
5
pdf
ING. VLADIMÍR BREJCHA, FENG. - 70 LET
27
pdf
ARCHITEKTURA KONVERZÍ 2005-2015 JAKO JEDEN Z VÝSTUPŮ INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE (recenze)
39
pdf
OBCHOD UZAVŘEN: CEMEX KOUPIL HOLCIM
67
pdf
KONVERZE PRŮMYSLOVÉ ARCHITEKTURY - DĚDICTVÍ PRŮMYSLOVÉ ÉRY / ÚSKALÍ NOVÉHO VYUŽITÍ (recenze)
71
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
78
pdf
VZPOMÍNKA NA ING. JOSEFA KUBÍČKA, CSC. (1937 AŽ 2015)
79
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf