betontks.cz » Archiv » 2/2001
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2001

Tématem 2. čísla časopisu BETON TKS 2001 jsou Dopravní stavby. V úvodním článku vás ředitel odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy a spojů ČR Ing. František Baroch informuje o Rozvoji silnic a dálnic do roku 2010 (str. 2). Příspěvek Doc. Ing. Vítka, CSc. Obloukový most v Ruzyni (str. 17) se zabývá výstavbou alternativní vylehčené konstrukce obloukového mostu založeného plošně na velkých základových patkách. Při betonáži oblouku se beton dopravoval pomocí bádií, protože jeho tuhá konzistence neumožňovala čerpání. Část oblouku kolem jeho středu se betonovala čerpaným betonem, který se v menším sklonu již udržel. Ekologie se týká článek Rekonstrukce cementobetonové vozovky na dálnici D1 s využitím recyklovaného materiálu (str. 46). Projekt spočíval v odstranění stávajícího krytu vozovky v celé šíři a ve vybudování nového dvouvrstvého cementobetonového krytu.

Obsah čísla

Téma
ROZVOJ SILNIC A DÁLNIC V ČR DO ROKU 2010
František Baroch
2
pdf
MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Petr Moos
6
pdf
Profily
LAFARGE V ČESKÉ REPUBLICE
8
pdf
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC
10
pdf
Obrazová příloha
SILNICE A DÁLNICE, VÝZNAMNÁ SOUČÁST DOPRAVNÍ INFRA STRUKTURY
12
pdf
Stavební konstrukce
VOLBA KONSTRUKCE CEMENTOBETONOVÉ SILNIČNÍ VOZOVKY A ZKUŠENOSTI S CEMENTOBETONOVÝMI KRYTY
František Lehovec, Miroslav Kaun
14
pdf
OBLOUKOVÝ MOST V RUZYNI
Jan L. Vítek
17
pdf
REKONSTRUKCE ULICE U TRATI - II. ETAPA V PLZNI
Jan Šmerda, Miroslav Meluzin, Martin Sirotek
20
pdf
Materiály a technologie
PROTIHLUKOVÉ PANELY LIADUR
Jiří Peřina, Petr Klimeš, Lukáš Bludský, František Kozel
24
pdf
BETONÁŽ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU HROBCE ZA JEDEN DEN
Libor Velčovský, Vladimír Veselý, Stanislav Smiřinský
28
pdf
Sanace
REKONSTRUKCE MOSTNÍCH OBJEKTŮ V TRAŤOVÉM ÚSEKU SMIŘICE - JAROMĚŘ
Václav Křivánek, Petr Chaura
30
pdf
REKONSTRUKCE MOSTU U KOBEROVIC NA DÁLNICI D1
Jiří Picek
32
pdf
NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OCELOVÉ VÝZTUŽE PROTI KOROZI
Petr Košler
35
pdf
Software
DRAŽŠÍ NÁVRH - LEVNĚJŠÍ REALIZACE
Jana Margoldová, Vladimír Červenka
36
pdf
Věda a výzkum
ÚČINNOST PŘEDPĚTÍ NA DLOUHODOBÉ PBŮHYBY PĎEDPJATÍCH MOSTŮ
Vladimír Křístek, Jan L. Vítek
38
pdf
STYK SPŘAŽENÍ NADBETONÁVKY S PŘEDEM PŘEDPJATOU DESKOU
Ivan Argay, Libor Voborský
43
pdf
Ekologie
REKONSTRUKCE CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY NA DÁLNICI D1 S VYUŽITÍM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Josef Richter
46
pdf
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O RECYKLACI
Ctibor Čejpa
47
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
NOVÁ EVROPSKÁ NORMA PRO BETON EN 206-1
Václav Gorgol
48
pdf
NOVÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ Č. TP 144
Jan L. Vítek
49
pdf
Aktuality
TECHNICKÉ PODMÍNKY NA CD
Marie Báčová, Jiří Vraný
50
pdf
MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM „SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2001“
Zdeněk Jeřábek
52
pdf
KONFERENCE A SEMINÁŘE V ČR A V ZAHRANIČÍ
53
pdf
PREFABRIKACE A BETONOVÉ DÍLCE / BAUMA - CO NOVÉHO VE SVĚTĚ STAVEBNÍCH STROJŮ?
54
pdf
RESUMÉ / SUMMARY
55
pdf
SILNIČNÍ PORTLANDSKÝ CEMENT SC-7
57
pdf