betontks.cz » Archiv » 2/2002
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2002

Tématem 2. čísla časopisu BETON TKS 2002 jsou sanace betonových konstrukcí. V článku Perspektiva odstraňování hrubých závad betonových konstrukcí (str. 13) jsou vedle příčin uvedeny tři příklady chyb: nadměrná délka objektu bez dilatačních spár, „odvážné“ uložení krokví na vazníky a nedostatečná úložná plocha. V rubrice Věda a výzkum se dozvíte o Možnostech využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu (str. 38). Přehled tradičních metod odstraňování povrchových vrstev betonu je doplněn pojednáním o přípravě pomocí vysokorychlostních vodních paprsků, zvláště paprsků modelovaných ultrazvukem. Příspěvek ve Spektru se zabývá Sanací 50 m vysokého dvojplášťového sila v Německu (str. 53). Výklad sanačních prací na železobetonové konstrukci sila na bílý cukr se soustřeďuje na rozbor chyb v důsledku nedokonalé analýzy zatěžovacích stavů a přílišného zjednodušení mechanického modelu konstrukce.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Zdeněk Jeřábek
2
pdf
Profily
SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Pavel Lebr
3
pdf
DOSTING, SPOL. S R. O., BRNO
Vladimír Krejčík, Josef Suchomela, Pavel Gron
4
pdf
ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO, A. S.
6
pdf
Stavební konstrukce
SANACE BETONOVÉHO HRANICKÉHO ŽELEZNIČNÍHO VIADUKTU
Petr Adam, Karel Štěrba
9
pdf
PERSPEKTIVA ODSTRAŇOVÁNÍ HRUBÝCH ZÁVAD BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Tomáš Vaněk, Martin Tyrlík
13
pdf
POSOUZENÍ PANELOVÝCH SOUSTAV T02B-OS A T03B-OS NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ
Darja Skulinová, Jaroslav Solař
17
pdf
SANACE KONSTRUKCE SÁLU KRAJSKÉHO ÚŘADU V ÚSTÍ NAD LABEM
Ladislav Bacil
19
pdf
Materiály a technologie
PORUCHY VOZOVKOVÉHO BETONU DÁLNICE D11, ZPŮSOBENÉ REAKCÍ ALKÁLIÍ S KAMENIVEM (RAK)
Zdeněk Pertold, Marek Chvátal, Jaroslava Pertoldová, Jiří Zachariáš, Jan Hromádko
21
pdf
TRVANLIVOST SPRÁVKOVÝCH HMOT
Rostislav Drochytka, Amos Dufka
25
pdf
ZKOUŠKY BETONŮ PŘI STAVEBNĚ-TECHNICKÉM PRŮZKUMU ŽELEZOBETONOVÝCH KOMÍNŮ
Jiří Habarta, Jiří Šťastný
29
pdf
HYDRODEMOLICE PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST SANACÍ
Josef Richter
31
pdf
PÍSKOVÁNÍ ZA VLHKA
Ladislav Janča
33
pdf
VLIV MRAZU NA PEVNOST A SOUDRŽNOST REPROFILAČNÍCH HMOT S PODKLADEM
Vladimír Kneissl
35
pdf
Věda a výzkum
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODULOVANÉHO VODNÍHO PAPRSKU PŘI SANACI BETONU
Libor Sytek, Josef Foldyna
38
pdf
BETONOVÉ DESKY NA PODDAJNÉM PODKLADU VYSTAVENÉ VLIVŮM VYSÝCHÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ
Jan L. Vítek, Alena Kohoutková, Vladimír Křístek
42
pdf
VYŠETROVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PORUŠENÝCH TRHLINAMI
Juraj Bilčík, Igor Hudoba
46
pdf
Ekologie
VÝVOJ PŘÍPRAVY A TECHNOLOGIE STÍNÍCÍCH BARYTOVÝCH OMÍTEK
Leonard Hobst, Lubomír Vítek, Marcela Fridrichová
50
pdf
Spektrum
BETONTAG 2002
52
pdf
SANACE 50 M VYSOKÉHO DVOJPLÁŠŤOVÉHO SILA U OCHSENFURTU, NĚMECKO
Johann Bleiziffer, Markus Deml, Eduard Hobst, Carsten Nechwatal, Andreas Weltner
53
pdf
RÝCHLA METÓDA PRE STANOVENIE VODOPRIEPUSTNOSTI BETÓNU
Vladimír Živica
59
pdf
TECHNOLOGIE, PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2002
60
pdf
CENA FINSKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2001
61
pdf
Aktuality
SEMINÁŘE, KONFERENCE A VÝSTAVY
62
pdf
Firemní prezentace
TRANSPORTBETON Z LIAPORU
64
pdf