betontks.cz » Archiv » 2/2003
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2003

Tématem 2. čísla časopisu BETON TKS 2003 jsou sanace betonových konstrukcí. Příspěvek Doc. Hobsta v úvodu časopisu i další články se týkají zejména sanací mostů v České republice. Výjimkou je článek Vodotěsnost a sanace konstrukcí podzemních staveb pražského metra (str. 28), který obsahuje popis vývoje zatěsňování na tunelech pražského metra a popisuje též užití systému Mediatan založeného na principu injektáží a nátěrů polyuretanových pryskyřic. V článku Doc. Dohnálka Letní betonáž (str. 35) je upozorněno na změny zpracovatelnosti betonové směsi, pevnosti či objemové změny betonu v letním období a jsou zde uvedena opatření, která mohou negativní projevy vysokých teplot minimalizovat.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Zdeněk Jeřábek
2
pdf
Téma
SANACE MOSTŮ
Leonard Hobst
3
pdf
Profily
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SANGREEN, SPOL. S R. O.
5
pdf
SASTA, SPOL. S R. O.
9
pdf
Sanace
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES MNICHOVKU NA DÁLNICI D1 Z PRAHY DO BRNA
Miroslav Volf, Michal Vrána
11
pdf
DOL – ŠPIČKOVÁ VÝTOPNA OLOMOUC – STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMÍNA
Jan Panna, Pavel Nuhlíček
14
pdf
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU LABE U OBCE NĚMČICE
Vlastimil Tyrala, Ivo Muthsam
18
pdf
REKONSTRUKCE SMETANOVA MOSTU V TŘEBÍČI
Vladimír Krejčík, Pavel Tomášik, Vlastimil Tyrala, Ivo Muthsam
22
pdf
OPRAVA MOSTU V KRUŽBERKU
Martin Řehořek, Jan Čech
24
pdf
OPRAVA SPODNÍ STAVBY MOSTU PŘES DÁLNICI D1
Milan Matějíček, Jiří Zahrada
26
pdf
VODOTĚSNOST A SANACE KONSTRUKCÍ PODZEMNÍCH STAVEB PRAŽSKÉHO METRA
Petr Vozárik, Ladislav Vodháněl
28
pdf
Materiály a technologie
ANALÝZA POUŽITELNOSTI BĚŽNÉ ŽEBÍRKOVÉ VÝZTUŽE PRO KOTVENÍ PRVKŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Ivailo Terzijski, Ladislav Klusáček, Zdeněk Bažant
31
pdf
LETNÍ BETONÁŽ
Jiří Dohnálek
35
pdf
Z regionů
V OLOMOUCKÉM KRAJI
38
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
EUROKÓD EN 1991-1-1 VLASTNÍ TÍHA A UŽITNÁ ZATÍŽENÍ
Milan Holický, Jana Marková
42
pdf
ZAVÁDĚNÍ EN 1992: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE - TRVANLIVOST, ANALÝZA KONSTRUKCE
Jitka Filipová, Alena Kohoutková, Jaroslav Procházka
45
pdf
Věda a výzkum
DUKTILITA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Jiří Němeček
51
pdf
Spektrum
ENVIRONMENTÁLNÍ KONCEPCE V NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Petr Hájek
54
pdf
NOVÉ MATERIÁLY - NOVÉ DRUHY A TECHNOLOGIE BETONU
Rudolf Hela, Lenka Bodnárová, Jana Maršálová
58
pdf
CO JE DOCOMOMO?
Jan Sedlák
61
pdf
Aktuality
PUBLIKACE - PROVIZORIA DOPRAVNÍCH STAVEB (PRO ÚZEMÍ POSTIŽENÁ PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI)
44
pdf
SBORNÍK - TECHNOLOGIE, PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2003
57
pdf
Dotazy, reakce a připomínky čtenářů
DOTAZY, REAKCE A PŘIPOMÍNKY ČTENÁŘŮ
62
pdf
Aktuality
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
63
pdf