betontks.cz » Archiv » 2/2004
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2004

Tématem 2. čísla časopisu BETON TKS 2004 jsou tunely a podzemní konstrukce. Článek v úvodu časopisu (str. 2) podává přehled nejen o současných podzemních dopravních stavbách v České republice, ale i o tunelovacích metodách. Příspěvek Návrh a provádění podzemních rozpletů silničního tunelu Mrázovka v Praze (str. 12) popisuje tvorbu dočasného a definitivního ostění. O technologických postupech a speciálních čerstvých betonech použitých při výstavbě ražené jednolodní stanice metra Kobylisy se dozvíte na str. 16. V souvislosti s rostoucím zájmem o zajištění bezpečného provozu v tunelech se zaměřuje pozornost na vlastnosti betonových vozovek v tunelech, které mohou zvýšit bezpečnost provozu, viz příspěvek Ing. Šrutky na str. 22. V rubrice Spektrum se dozvíte cenné informace ze zahraničí o Tunelu Central Artery v Bostonu a využití inovativních tunelářských metod (str. 47).

Obsah čísla

Téma
SOUČASNÉ PODZEMNÍ DOPRAVNÍ STAVBY V ČESKÉ REPUBLICE
Jiří Barták
2
pdf
Obrazová příloha
TUNELY MRÁZOVKA – JIŽNÍ ČÁST
8
pdf
Profily
KÁMEN ZBRASLAV, SPOL. S R.O., SPOLEHLIVÝ DODAVATEL KAMENIVA A BETONU
Tomáš Nezbeda
10
pdf
Stavební konstrukce
NÁVRH A PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH ROZPLETŮ SILNIČNÍHO TUNELU MRÁZOVKA V PRAZE
Pavel Šourek, František Polák, Alexandr Butovič
12
pdf
Materiály a technologie
TECHNOLOGIE VÝSTAVBY RAŽENÉ JEDNOLODNÍ STANICE METRA KOBYLISY
Milada Mazurová, Robert Coufal
16
pdf
AUTOMATIZACE PROCESU APLIKACE STŘÍKANÉHO BETONU MOKROU CESTOU
Jiří Vlašimský
19
pdf
BETONOVÉ VOZOVKY V TUNELECH
Jiří Šrutka
22
pdf
BETONÁŘSKÉ OCELI 10 425 A 10 505
Bohumír Voves
24
pdf
BÍLÁ VANA – VĚTŠÍ JISTOTA A MENŠÍ NÁKLADY
Jiří Dohnálek
26
pdf
Věda a výzkum
BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Petr Řeřicha, Zdeněk Bittnar
30
pdf
BETON SE DOBŘE NOSÍ
34
pdf
POČÍTAČOVÝ MODEL HYDRATACE A REOLOGIE BETONU
Zbyněk Hora, Zdeněk Bittnar
35
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZAVÁDZANIE EN 1992-1-1: „NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ“ DO PRAXE: ÚNAVA, BETÓN Z ĽAHKÉHO KAMENIVA
Jaroslav Halvoník, Mária Bellová
38
pdf
ČEMU VĚŘÍ BETONÁŘI?
Václav Kučera
43
pdf
Spektrum
TUNEL CENTRAL ARTERY V BOSTONU A VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH TUNELÁŘSKÝCH METOD
Pavel Dohnálek
47
pdf
PASIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA TUNELŮ
Gabriel Alexander Khoury
50
pdf
EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2004 – DALŠÍ PŘÍLEŽITOST KE ZDOKONALOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
Miroslav Franta
54
pdf
VÝSTAVA SVĚT BETONU
Pavel Dohnálek
55
pdf
RAKOUSKÝ BETONTAG 2004
58
pdf
Dotazy, reakce a připomínky čtenářů
ALKALITA, DOTVAROVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ PŘEDPJATÉHO BETONU
Bohumír Voves
60
pdf
Aktuality
TĚŽEBNÍ UNIE A VELETRH EXPO
62
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf