betontks.cz » Archiv » 2/2013
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2013

V úvodní rubrice „Téma“ je článek s názvem Udržitelný rozvoj a stavební materiály: mýty, fakta a bludy. Jeho autor, Professor Francesco Biasioli, přednese přednášku na stejné téma 16. května 2013 v úvodním bloku odborného semináře Sanace v Brně a dále 17. května 2013 v 10,00 h na Fakultě stavební ČVUT v Praze. (Pro pražské vystoupení je nutná rezervace u Svazu výrobců betonu, svb@svb.cz.)

V rubrice „Stavební konstrukce“ je příspěvek připomínající práci velkého švýcarského architekta, Heinze Islera, který je znám především jako autor pozoruhodných skořepinových konstrukcí. Následuje popis celkového přístupu k návrhu a realizaci dlouhé rámové konstrukce – nového kampusu The City of Westminster College – z pohledového betonu bez dilatačních spár.

Rubrika „Sanace a rekonstrukce“ se věnuje stabilizaci památkově chráněné barokní zdi předpínacími lany a rozšířením základu.

Rubrika „Materiály a technologie“ přináší řadu zajímavých témat:

• počátky rozvoje transportbetonu v původním Československu, postup návrhu, příprava, výroba a zkoušky bednění pro betonové konstrukce věží pro skoky do vody v londýnském Plaveckém centru,

• použití šplhavých prvků bednění, výsuvných ochranných clon, zástěn a pracovních plošin, které jsou schopny se vyrovnat s postupně do výšky zužující se konstrukcí 555m vysokého mrakodrapu v jihokorejském hlavním městě Soulu, který se stane nejvyšší budovou ve východní Asii,

• zkoumání vlivu přidávání barevného pigmentu do receptury betonu,

• již osmé pokračování seriálu o ošetřování čerstvého betonu, tentokráte věnované maltám s vnitřním ošetřováním, jejich pevnostem a objemovým změnám,

• technologie tvrdého násypu (CSG) použitá při stavbě lichoběžníkové přehrady v Japonsku, která byla dokončena v roce 2012 a překročila výšku 50 m,

Rubrika „Věda a výzkum“ se věnuje následujícím tématům:

• optimální návrh konstrukčního uspořádání předpjaté membrány z lehkého konstrukčního betonu nad eliptickým půdorysem,

• simulace reologického chování předpjatého železničního pražce,

• objemové změny betonu jako významný aspekt pro navrhování kompozitních dřevobetonových konstrukcí, • některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů,

• využití nových poznatků při předpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky nejen v laboratorních podmínkách ale i během praktického využití in-situ.

V rubrice „Normy Jakost Certifikace“ je druhá část příspěvku o změnách v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

V „Aktualitách“ je představen Štěrbův betonářský slovník - technický čtyřjazyčný slovník zaměřený na betonové stavitelství - který je od začátku roku 2013 dostupný na adrese www.condict.eu (concrete dictionary) pro zájemce zdarma. V závěru druhého čísla je informace o druhém ročníku akce s názvem Beton v architektuře (studentský workshop, konference a řada doprovodných akcí), která proběhla na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava.

V čísle naleznete recenzi knihy Petera Martiho Teorie konstrukcí – základy rámové konstrukce, rovinné konstrukce a skořepiny, která je vyčerpávajícím návodem pro analýzu rámových konstrukcí, rovinných konstrukcí a skořepin v oblasti pružné i plastické teorie.

Obsah čísla

Úvodník
Úvodník
Pavel Svoboda
2
pdf
Téma
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A STAVEBNÍ MATERIÁLY: MÝTY, FAKTA A BLUDY
Francesco Biasioli
3
pdf
Stavební konstrukce
HEINZ ISLER, STAVITEL SKOŘEPIN
Jiří Stráský
10
pdf
OMEZUJÍCÍ POŽADAVEK
Jim Martin
20
pdf
Sanace a rekonstrukce
STABILIZACE BAROKNÍ ZDI PŘEDPÍNACÍMI LANY A ROZŠÍŘENÍM ZÁKLADU
Ladislav Klusáček, Zdeněk Bažant, Petr Ducháč, Marek Volf
24
pdf
Materiály a technologie
PADESÁT LET TRANSPORTBETONU V ČESKOSLOVENSKU A POZDĚJI V ČESKU
Jaroslav Bezděk
29
pdf
PLAVECKÉ CENTRUM VE VÝCHODNÍM LONDÝNĚ
Alastair Seaton
30
pdf
LOTTE WORLD TOWER – VYSOKÁ ELEGANCE
redakce
34
pdf
VLIV BAREVNÉHO PIGMENTU NA VLASTNOSTI POHLEDOVÉHO BETONU
Jiří Vašíček, Pavel Svoboda
36
pdf
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 8. MALTY S VNÚTORNÝM OŠETROVANÍM – PEVNOSTI A OBJEMOVÉ ZMENY
Peter Briatka, Peter Makýš
40
pdf
LICHOBĚŽNÍKOVÁ CSG PŘEHRADA V JAPONSKU (HOKKAIDO) DOKONČENÁ V ROCE 2012 PŘEKROČILA VÝŠKU 50 M
Vojtěch Broža
48
pdf
Věda a výzkum
PŘEDPJATÁ MEMBRÁNA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM JAKO ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU
Pavlína Juchelková, Jiří Stráský
52
pdf
IDENTIFIKACE MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ MODELŮ REOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ PŘEDPJATÉHO PRAŽCE
David Lehký, Rostislav Zídek, Zbyněk Keršner, Miroslav Vokáč, Petr Bouška
57
pdf
OBJEMOVÉ ZMĚNY BETONU JAKO VÝZNAMNÝ ASPEKT PRO NAVRHOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH DŘEVOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Jiří Šafrata, Jana Daňková, David Janíček
60
pdf
NĚKTERÉ ASPEKTY ZÁVISLOSTI ŽIVOTNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A CENY BETONOVÉ KONSTRUKCE: PŘÍKLAD DEGRADACE PŮSOBENÍM CHLORIDŮ
Břetislav Teplý, Markéta Chromá
63
pdf
VYUŽITÍ NOVÝCH POZNATKŮ PŘI PŘEDÚPRAVĚ POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKORYCHLOSTNÍMI VODNÍMI PAPRSKY
Libor Sitek, Lenka Bodnárová, Josef Foldyna, Jiří Klich
66
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZMĚNY V POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VYVOLANÉ NAŘÍZENÍM EP A RADY (EU) Č. 305/2011 O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH – 2. ČÁST
Jozef Pobiš
72
pdf
Recenze knih
TEORIE KONSTRUKCÍ – ZÁKLADY, RÁMOVÉ KONSTRUKCE, ROVINNÉ KONSTRUKCE A SKOŘEPINY
51
pdf
Aktuality
ŠTĚRBŮV BETONÁŘSKÝ SLOVNÍK
Milan Senko
74
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
76
pdf
BETON V ARCHITEKTUŘE 2013
Jaroslav Sládeček
78
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf
Firemní prezentace
MĚSTA BEZ SMOGU
79
pdf