betontks.cz » Archiv » 2/2014
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2014

Druhé číslo je věnováno technologii, tentokráte se zaměřením na beton v extrémních podmínkách.

V úvodu je informace o čtvrtém fib kongresu 2014, který se v únoru konal v indickém Mumbai. Jeho hlavní téma bylo „Improving performance of concrete structures“ a jednání se zaměřila na potřeby současné měnící se společnosti. Jedním z bodů programu bylo vyhlášení výsledků soutěže o vynikající betonové konstrukce postavené v letech 2009 až 2013, které jsou v článku také představeny.

V rubrice Stavební konstrukce je informace o výstavbě horského hotelu v sedle pod vrcholem Cerro Paranal v severní části chilské pouště Atacama, konstrukce z pigmentem zbarveného betonu sloužící pro pracovníky nedalekého vědeckého centra. Druhou představenou stavbou je retenční nádrž Jeneweinova, která je jednou z nejvýznamnějších staveb na kanalizační síti města Brna.

Rubrika Materiály a technologie se věnuje tématům: Analýza betonu z tělesa přehrady Orlík po padesáti letech, Posouzení těžních věží v Severním moři z hlediska odolnosti proti působení chloridů a Alkalicko-křemičitá reakce v ČR a možnosti její eliminace. V rubrice Poruchy betonových konstrukcí je rozsáhlý článek vysvětlující příčny střechovitého zdvihu betonových desek krytu vozovky dálnic v ČR od roku 2010, po němž následuje popis vývoje technologie moderních betonů s vysokou mírou ztekucení a vad, které se projevují ve vazbě na změněné vlastnosti takových směsí.

Rubrika Věda a výzkum obsahuje články na téma: Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním, Využití úletových popílků pro betonáž masivních konstrukcí a Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech.

Závěrečná rubrika Normy Jakost Certifikace se věnuje porovnání výpočtů šířky trhlin dle různých přístupů.

V čísle najdete recenzi knihy Adriana Fortyho Concrete and culture: a material history, která v roce 2013 získala prestižní ocenění od Royal Institute of British Architects. Druhou recenzovanou knihou je The economy of suitanable construction, ve které třicet specialistů z celého světa řeší otázku nákladů spojených se snahou o udržitelnost v prostředí stavebnictví.

Obsah čísla

Úvodník
KONTROLNÝ STATIK NA SLOVENSKU
Vladimír Benko
2
pdf
Téma
VYNIKAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE POSTAVENÉ MEZI LETY 2009 AŽ 2013
Jana Margoldová, redakce
4
pdf
KONGRES fib 2014
3
pdf
Stavební konstrukce
VÍTR, PÍSEK A HVĚZDY
Jana Margoldová, redakce
6
pdf
MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NA RETENČNÍ NÁDRŽI JENEWEINOVA V BRNĚ
Jiří Zahrada
12
pdf
Materiály a technologie
ANALÝZA BETONU Z TĚLESA PŘEHRADY ORLÍK PO PADESÁTI LETECH
Ondřej Zobal, Lubomír Kopecký, Pavel Padevět, Vít Šmilauer, Zdeněk Bittnar
19
pdf
POSOUZENÍ TĚŽNÍCH VĚŽÍ V SEVERNÍM MOŘI Z HLEDISKA ODOLNOSTI PROTI PŮSOBENÍ CHLORIDŮ
Steinar Helland, Ragnar Aarstein, Magne Maage
26
pdf
ALKALICKO-KŘEMIČITÁ REAKCE V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTI JEJÍ ELIMINACE
Zdeněk Pertold, Šárka Šachlová, Aneta Šťastná, Vlastimil Bílek ml., Kateřina Krutilová, Vlastimil Bílek st., Libor Topolář
34
pdf
Poruchy betonových konstrukcí
PŘÍČINY STŘECHOVITÉHO ZDVIHU BETONOVÝCH DESEK KRYTU VOZOVKY DÁLNIC V ČR OD ROKU 2010
Jan Hromádko
42
pdf
POUŽITÍ MODERNÍCH BETONŮ A OPAKOVANÉ VADY MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
Vítězslav Vacek
53
pdf
Věda a výzkum
PREDIKCE DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝPOČETNÍM MODELOVÁNÍM
Břetislav Teplý, Drahomír Novák
58
pdf
VYUŽITÍ ÚLETOVÝCH POPÍLKŮ PRO BETONÁŽ MASIVNÍCH KONSTRUKCÍ
Vít Šmilauer, Ondřej Zobal, Zdeněk Bittnar, Rudolf Hela, Roman Snop, Pavel Donát
60
pdf
VYUŽITÍ MODERNÍCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ V REÁLNÝCH APLIKAČNÍCH OBLASTECH
František Girgle, Vojtěch Kostiha, Jan Prokeš, Petr Daněk, Petr Štěpánek
66
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
POROVNÁNÍ VÝPOČTŮ ŠÍŘKY TRHLINY DLE RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ
Marek Vinkler, Jaroslav Procházka
72
pdf
Recenze knih
CONCRETE AND CULTURE: A MATERIAL HISTORY (recenze)
redakce
18
pdf
Aktuality
THE ECONOMY OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION (recenze)
52
pdf
VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
57
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
79
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf