betontks.cz » Archiv » 3/2001
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2001

Tématem třetího čísla časopisu BETON TKS 2001 jsou Sanace betonových konstrukcí. V příspěvku Oprava vnějšího pláště chladicí věže v Chemopetrolu Litvínov (str. 8) je popsán komplexní přístup k opravě včetně metod a výsledků podrobného technického průzkumu, při kterém byl zjištěn značný rozsah narušení pláště chladící věže neopravovaného téměř 25 let. Některé konstrukce (79. pás) musely být dokonce kompletně vybourány a znovu provedeny. Článek na straně 16 se týká opravy a zesílení poškozených konstrukcí suterénu budovy Janáčkova divadla, železobetonového skeletu starého asi 36 let, kde vlivem jeho dlouhodobé neúdržby došlo k rozsáhlému poškození konstrukcí, zejména zatékáním do teras a předsazených schodišť. Vzhledem k rozsahu výroby betonu a množství realizovaných betonových konstrukcí ve vyspělých zemích se pro zajištění trvalého rozvoje stává významnou otázka vlivu betonových konstrukcí na životní prostředí, viz příspěvek Doc. Hájka Betonové konstrukce a udržitelný rozvoj (str. 38)

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Zdeněk Jeřábek
2
pdf
Profily
ROZHOVOR S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM A PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA VSB, A.S.
4
pdf
Obrazová příloha
VSB SE PŘEDSTAVUJÍ
6
pdf
Stavební konstrukce
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ CHLADICÍ VĚŽE V CHEMOPETROLU LITVÍNOV
Rudolf Hela, Libor Velčovský
8
pdf
REKONSTRUKCE PALÁCE ŠLECHTIČEN V BRNĚ
Jindřich Černík
12
pdf
NOVÁ TVÁŘ STARÉ CELNICE
Ctibor Čejpa
15
pdf
REKONSTKUKCE JANÁČKOVA DIVADLA - ZAHÁJENÍ 1. ETAPY
Jan Perla
16
pdf
Materiály a technologie
SILUNIT - NOVÉ POJIVO PRO STABILIZACI ZEMIN
Karel Šturala
19
pdf
BETONY S NÍZKOU HMOTNOSTÍ A VYSOKOU PEVNOSTÍ
Petr Kuneš
20
pdf
SANÁCIA ZÁKLADOV STOŽIAROV VVN VEDENÍ
Katarína Šlopková
22
pdf
ZPEVŇOVÁNÍ POVRCHU BETONU SILIKÁTOVÝMI NÁTĚRY
Petr Hudec, Rostislav Drochytka
24
pdf
REKONSTRUKCE PREFABRIKOVANÝCH SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Petr Štěpánek, Ivana Šustalová, Libor Švaříček
28
pdf
Software
VÝPOČET A POSOUZENÍ PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ
Libor Švejda
30
pdf
Věda a výzkum
PRUŽNOPLASTICKÁ ANALÝZA PRUTŮ V NÁVAZNOSTI NA NORMU EC2
Petr Fajman
33
pdf
Ekologie
BETONOVÉ KONSTRUKCE A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Petr Hájek
38
pdf
Spektrum
TRVANLIVOST, ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH BUDOV V BRAZÍLII
Vicente Custódio Moreira de Souza, Joao Cassim Jordy
40
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
NOVÁ EVROPSKÁ NORMA PRO BETON EN 206-1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA
Václav Gorgol
42
pdf
Aktuality
PROF. JÁN HÁJEK ODIŠIEL
Tereza Nürnbergerová, Martin Križma
45
pdf
KONFERENCE A VÝSTAVY V ČR A ZAHRANIČÍ
46
pdf
DOPLŇUJÍCÍ POKYNY AUTORŮM ČLÁNKŮ
48
pdf