betontks.cz » Archiv » 3/2003
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2003

Tématem třetího čísla časopisu BETON TKS 2003 jsou pozemní, sakrální a sportovní stavby. Článek v úvodu časopisu (str. 3) pojednává o evropských předpisech týkajících se stavebnictví a jejich transpozici do právního řádu ČR a o obchodních zvyklostech evropského stavebního trhu. Příspěvek Sakrální stavby (na str. 14) se týká tří objektů s železobetonovou nosnou konstrukcí: kostela sv. Václava v Břeclavi (1995), kostela Panny Marie Vítězné v Moravském Žižkově (2002) a kláštera Trapistů v Novém Dvoře vysvěceném v roce 2003. V rubrice Spektrum se můžete inspirovat pozemními stavbami v zahraničí, viz Význačné sakrální stavby v městě Brasília (str. 46), železobetonové konstrukce v Japonsku (str. 48), Nové řecké kostely z monolitického železobetonu objektivem V. Šrůmy (str. 53) a Zkušenosti z projektování a výstavby mostů v Iráku (str. 54) Ing. Tvrzníka.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Patrik Kotas
2
pdf
Téma
EVROPSKÁ INTEGRACE A SEKTOR STAVEBNICTVÍ
Marie Báčová
3
pdf
VÝZNAM SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A INŽENÝRA
Marie Benešová
6
pdf
Profily
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ SLAVÍ 50 LET SVÉHO TRVÁNÍ
Jaroslav Mikula
8
pdf
Obrazová příloha
JAPE-PROJEKT, SPOL. S R. O.
10
pdf
Stavební konstrukce
SAKRÁLNÍ STAVBY
Jiří Vaverka, Ivana Žabičková
14
pdf
Firemní prezentace
LEHKÝ KERAMICKÝ BETON Z LIAPORU
19
pdf
Stavební konstrukce
VSTUPNÍ OBJEKT FIRMY SPORTEN V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
Jitka Ressová, Helena Víšková
20
pdf
SCHODIŠTĚ V RODINNÉM DOMĚ
Jan Margold
24
pdf
Sanace
ZKUŠENOSTI ZE SANACÍ BETONOVÝCH NÁDRŽÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Tomáš Kohoutek, Jaroslav Šach, Zdeněk Tobolka
27
pdf
Materiály a technologie
METODY PRO TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH MALT A JEJICH VYUŽITÍ PŘI NÁVRHU SLOŽENÍ SCC
Rudolf Hela, Hana Kučerová, Petr Tůma, Jiří Zach
30
pdf
KONFERENCE REOLOGICKÁ MĚŘENÍ STAVEBNÍCH HMOT
Marian Ďuriš, Rudolf Hela, Hana Kučerová
34
pdf
Z regionů
V KARLOVARSKÉM KRAJI
35
pdf
Software
CAD PRO VÝKRESY VÝZTUŽE
Jiří Dubčák, Robert Krňávek
38
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZAVÁDĚNÍ EN 1992-1-1: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE – MEZNÍ STAVY PORUŠENÍ PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM S PŘÍPADNOU NORMÁLOVOU SILOU, ÚČINKY DRUHÉHO ŘÁDU
Jaroslav Procházka
40
pdf
Spektrum
VÝZNAČNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V MĚSTĚ BRASÍLIA
Leonard Hobst
46
pdf
BUDOVY V JAPONSKU
Pavel Čížek
48
pdf
NOVÉ ŘECKÉ KOSTELY Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU OBJEKTIVEM ING. V. ŠRŮMY
53
pdf
ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY MOSTŮ V IRÁKU
Vladimír Tvrzník
54
pdf
FOTBALOVÝ STADION VFL WOLFSBURG – ZÁSTUPCI SLAVIE PRAHA HLEDAJÍ INSPIRACI PRO STAVBU SVÉHO NOVÉHO STADIONU
Vladimír Tomis
60
pdf
Aktuality
SYMPOZIUM SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
26
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
62
pdf
SEMINÁŘ „VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE“ 2003 / FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ NA STAVEBNÍM VELETRHU IBF 2003
64
pdf