betontks.cz » Archiv » 3/2004
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2004

Třetí číslo časopisu BETON TKS 2004 je věnováno problematice sanací betonových konstrukcí. Článek v úvodu časopisu, jehož autorem je dánský inženýr a předseda komise 5 fib Steen Rostam, se zabývá Trvanlivostí a provozní životností betonových mostů (str. 3) a kromě návrhu a výstavby i jejich přepokládanou údržbou. v článku na str. 14 jsou uvedeny sanační práce na přelivných polích tělesa hráze a dilatačních spár VD Slapy. V příspěvku Materiálová báze oprav železobetonových konstrukcí (str. 18) jsou uvedeny obecné zásady formulace reprofilačních materiálů používaných v současnosti při opravách železobetonových prvků a konstrukcí. Ukázkou vývoje a výzkumu v rámci doktorandských disertací se vztahem k betonovému stavebnictví je Dynamická studie železobetonového trámu poškozeného trhlinami (str. 41).

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Zdeněk Jeřábek
2
pdf
Téma
TRVANLIVOSTT A PROVOZNÍ ŽIVOTNOST BETONOVÝCH MOSTŮ - INTELIGENTNÍ NÁVRH, REÁLNÁ VÝSTAVBA A PŘEDPOKLÁDANÁ ÚDRŽBA
Steen Rostam
3
pdf
Obrazová příloha
AZ SANACE, A. S.
10
pdf
Profily
TEPLOTECHNA OSTRAVA, A. S.
12
pdf
Sanace
VD SLAPY – REKONSTRUKCE PŘELIVNÝCH POLÍ A DILATAČNÍCH SPAR
Štěpán Dvořák, Michal Vrána
14
pdf
Materiály a technologie
MATERIÁLOVÁ BÁZE OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Václav Pumpr
18
pdf
BÍLÁ VANA – VĚTŠÍ JISTOTA A MENŠÍ NÁKLADY
Jiří Dohnálek
22
pdf
DLOUHODOBÉ ZKOUŠKY POPÍLKOVÝCH BETONŮ
Jaroslav Bezděk, Vladimír Moravec
28
pdf
SYSTÉM OBLOUKOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH STĚN V PODZEMNÍ UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ
30
pdf
VLIV TRHLIN NA VZHLED BETONU
Bohumír Voves
31
pdf
ZENTRIFIX CR PLUS – SOFISTIKOVANÝ SYSTÉM PRO SANACI A OCHRANU BETONU
Radomír Šotola
32
pdf
Aktuality
AD MULTOS ANNOS!
33
pdf
ING. ALAIN ŠTĚRBA OSLAVIL SVÉ OSMDESÁTINY
34
pdf
ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROF. ING. BOHUMÍRA VOVSA, DRSC.
35
pdf
Věda a výzkum
STATISTICKÁ ANALÝZA ŽELEZOBETONOVÉHO SLOUPU JEŘÁBOVÉ DRÁHY – PARAMETRICKÁ STUDIE
Aleš Florian, Jan Pěnčík
36
pdf
DYNAMICKÁ STUDIE ŽELEZOBETONOVÉHO TRÁMU POŠKOZENÉHO TRHLINAMI
Tomáš Plachý
41
pdf
SYMPOSIUM FIB V AVIGNONU
42
pdf
Software
PODPORA NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNOST
Břetislav Teplý, Pavel Rovnaník, Zbyněk Keršner, Pavla Rovnaníková
43
pdf
SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S MOSTY
Vladislav Vodička
46
pdf
PROJEKTOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POMOCÍ SYSTÉMU SCIA ESA PT 5.0
Martin Novák
49
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
POSUZOVÁNÍ SHODY U BETONU: ZNĚNÍ PŘEDPISŮ A PRAXE
Vladimír Veselý, Michal Števula
52
pdf
ZAVÁDĚNÍ EN 1992-1-1: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE - NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO A SLABĚ VYZTUŽENÉHO BETONU
Jaroslav Procházka
56
pdf
Aktuality
PREFABRIKOVANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ WEST BAY COMPLEX V DAUHÁ
60
pdf
DOTAZY, REAKCE A PŘIPOMÍNKY ČTENÁŘŮ
61
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA V ČR
63
pdf