betontks.cz » Archiv » 3/2014
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2014

Třetí číslo je již tradičně věnováno tématu sanací a rekonstrukcí, letos navíc rozšířené o diagnostiku.

Právě diagnostice je věnován úvodní obecný článek, který uvádí vybrané metody zkoušení betonu pro stanovení jeho vlastností a stavu konstrukce. Po něm následuje krátká úvaha o problematice stavebně technických průzkumů a o tom, že pomíjení diagnostiky stavebních konstrukcí může být krátkozraké.

V rubrice Sanace a rekonstrukce jsou představeny tři zajímavé kulturní instituce:

• Veletržní palác v Praze, před devadesáti lety se začal psát jeho zajímavý příběh, před čtyřiceti lety byl zasažen velikým požárem a složitým hašením, jejichž následky se podařilo zlikvidovat a budovu uvést do funkčního stavu, a právě letošní rok byl vyhlášen rokem Veletržního paláce,

• Rotterdamská galerie Kunsthall, postavená v roce 1992 podle návrhu architekta Rema Koolhaase, se v únoru otevřela po sedmiměsíční rekonstrukci veřejnosti,

• 14|15 Baťův institut ve Zlíně, který vznikl rekonstrukcí a konverzí dvou budov původní Baťovy továrny a je sídlem tří kulturních institucí: Krajské galerie výtvarných umění, Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské knihovny Františka Bartoše.

V rubrice Materiály a technologie pokračují další články věnované diagnostice betonových konstrukcí: diagnostika poruch betonových tunelů, diagnostika trhlin a vývoj metody nedestruktivního stanovení tloušťky vnitřní stěny tunelu.

V rubrice Věda a výzkum jsou příspěvky o sledování kvality betonů z jaderné elektrárny Dukovany, o počítačové tomografii, 12. pokračování seriálu o ošetřování čerstvého betonu, tentokráte věnované fotogrammetrickému ověření působení parafinové membrány, a v závěru rubriky článek o autogenním smršťování a jeho měření od okamžiku uložení betonu.

Závěrečná rubrika Normy Jakost Certifikace obsahuje dva články: zásady zesilování betonových konstrukcí lepenou CFRP výztuží a statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13.

V závěru publikace je vzpomínka na Ing. Jaroslava Váchu.

Obsah čísla

Úvodník
DIAGNOSTIKA – OBOR MEZI TECHNIKOU, PRÁVY A PSYCHOLOGIÍ (PSYCHIATRIÍ)
Jiří Dohnálek
2
pdf
Téma
HODNOTENIE A DIAGNOSTIKA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Juraj Bilčík, Vladimír Priechodský
3
pdf
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM – JE TO POTŘEBA?
Zdeněk Vávra
9
pdf
Sanace a rekonstrukce
ARCHITEKTURA BEZ KOMPROMISŮ – HISTORIE VELETRŽNÍHO PALÁCE
Radomíra Sedláková, Václav Kučera
12
pdf
ROTTERDAMSKÁ GALERIE KUNSTHAL PO REKONSTRUKCI
Jitka Prokopičová
20
pdf
14|15 BAŤŮV INSTITUT VE ZLÍNĚ – KONVERZE BUDOV 14 A 15
Juraj Sonlajtner, Jakub Obůrka, Radim Hejný
25
pdf
REKONSTRUKCE CHLADICÍCH VĚŽÍ V ELEKTRÁRNĚ PRUNÉŘOV II
Jan Soukup
30
pdf
Materiály a technologie
DIAGNOSTIKA PORÚCH CESTNÝCH BETÓNOVÝCH TUNELOV
Ján Kucharík
35
pdf
DIAGNOSTIKA TRHLIN V BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH
Jiří Dohnálek
38
pdf
VÝVOJ METODY PRO NEDESTRUKTIVNÍ STANOVENÍ TLOUŠŤKY VNITŘNÍ STĚNY TUNELU
Jaroslav Mikula, Leonard Hobst
44
pdf
Věda a výzkum
SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ
Petr Štěpánek, Lubomír Vítek, Jaroslav Školař, Stanislav Šťastník, Petr Cikrle, Martin Zlámal, Petr Žítt
48
pdf
SLEDOVÁNÍ ANOMÁLNÍHO ROZMÍSTĚNÍ DRÁTKŮ V KALIBRAČNÍCH VZORCÍCH DRÁTKOBETONU POČÍTAČOVOU TOMOGRAFIÍ
Leonard Hobst, Petr Bílek, Ondřej Anton, Tomáš Zikmund
54
pdf
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 12. FOTOGRAMETRICKÉ OVERENIE PÔSOBENIA PARAFÍNOVEJ MEMBRÁNY
Peter Briatka, Peter Makýš
58
pdf
AUTOGENNÍ SMRŠŤOVÁNÍ A JEHO MĚŘENÍ OD OKAMŽIKU ULOŽENÍ BETONU
Miroslav Kratochvíl, Ivailo Terzijski, Jaroslav Kadlec, Lukáš Zvolánek
64
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZÁSADY ZOSILŇOVANIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ LEPENOU CFRP VÝSTUŽOU
Juraj Bilčík, Katarína Gajdošová
68
pdf
STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI BETONU V TLAKU DLE ČSN ISO 6784 A ČSN EN 12390-13
Dalibor Kocáb, Petr Misák, Petr Cikrle, Tereza Komárková, Bronislava Moravcová
74
pdf
Aktuality
MAURITSHUIS V HAAGU OPĚT OTEVŘEN - REKONSTRUOVANÝ A ROZŠÍŘENÝ
24
pdf
SYMPOZIUM SANACE 2014
52
pdf
CONCRETE (recenze)
53
pdf
TECHNOLOGIE BETONU 2014
53
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
57
pdf
ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST – ČBS ČSSI V ROCE 2014
61
pdf
VZPOMÍNKA NA ING. JAROSLAVA VÁCHU
73
pdf
CONCRETE REPAIR TO EN 1504 (recenze)
73
pdf
FAILURES IN CONCRETE STRUCTURES (recenze)
79
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf