betontks.cz » Archiv » 3/2015
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2015

Třetí číslo Beton TKS je tradičně věnováno tématu sanace, rekonstrukce a diagnostika.

V úvodu naleznete přehledné články mapující historii tohoto oboru - vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu a vývoj radiačních metod ve stavebnictví za posledních dvacet pět let. Navazující článek s využitím fotografií popisuje dvanáct obvyklých typů poruch sanačních systémů betonových staveb, zejména silničních, v České republice a blízkém okolí, naznačuje jejich příčiny a kombinace nepříznivých vlivů. Následující příspěvky se věnují diagnostickým metodám v praxi.

Pro úplnost jsme zařadili také přehledný popis normy EN 1504, jejích jednotlivých částí, po nichž následují jednotlivé zásady a v závěru jsou uvedena praktická doporučení pro uživatele. Rubrika norem obsahuje i třetí pokračování článků, jejichž tématem je výpočet šířky trhlin.

Následují základy Teorie kritické smykové trhliny s ohledem na navrhování lokálně podepřených desek na protlačení a principy návrhového přístupu Úrovně přiblížení v MC2010.

Do historie nahlédneme tentokráte díky článku mapujícímu příběh českých výškových budov a proměn ambicí, do nich vtištěných. Druhý příspěvek této rubriky je věnován funkcionalistické perle zapsané na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO - továrně Van Nellefabriek z Rotterdamu.

V čísle najdete vzpomínku na Ing. Vladimíra Tvrzníka, který v květnu nečekaně zemřel. Je to příběh uznávaného odborníka a respektovaného člověka, který miloval svou práci a věnoval se jí až do svých 91 let.

Obsah čísla

Úvodník
DVĚ VÝZNAMNÁ LETOŠNÍ VÝROČÍ
Leonard Hobst
2
pdf
Téma
VÝVOJ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD PRO ZKOUŠENÍ BETONU OD ROKU 1990
Petr Cikrle, Ondřej Anton
3
pdf
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÝVOJEM RADIAČNÍCH METOD VE STAVEBNICTVÍ ZA POSLEDNÍCH 25 LET
Leonard Hobst
8
pdf
Poruchy betonových konstrukcí
VADY A PORUCHY OPRAV BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU OBJEDNATELE A MAJETKOVÉHO SPRÁVCE
Jan Hromádko
11
pdf
Sanace a rekonstrukce
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V PRAXI
Jiří Litoš
21
pdf
ANALÝZA, DIAGNOSTIKA A SANÁCIA TRHLÍN V STENÁCH BETÓNOVÝCH NÁDRŽÍ
Juraj Bilčík, Jiří Dohnálek
26
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
EN 1504 VÝROBKY A SYSTÉMY PRO OCHRANU A OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ZÁSADY A METODY SANACE
Petr Tůma
32
pdf
VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN – 3. ČÁST
Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka
36
pdf
Stavební konstrukce
SILO TOWER – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA SILA
Blanka Zlamalová
41
pdf
NOVÝ ŽIVOT TOVÁRNÍCH KOMÍNŮ S VODOJEMY
Jana Hořická, Jan Pustějovský
45
pdf
Věda a výzkum
METÓDA ÚROVNÍ PRIBLÍŽENIA V MC2010: POUŽITIE PRE ŠMYK PRI PRETLAČENÍ
Aurelio Muttoni, Miguel Fernández Ruiz
48
pdf
Historie
ČESKÝ MRAKODRAP MEZI ŽELEZOBETONEM A OCELÍ
Petr Vorlík
58
pdf
FUNKCIONALISTICKÁ TOVÁRNA VAN NELLEFABRIEK V ROTTERDAMU A JEJÍ PROMĚNA
Jitka Prokopičová
66
pdf
Aktuality
ING. VLADIMÍR VESELÝ OSLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
20
pdf
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ PRO STUDENTY, STAVEBNÍ INŽENÝRY DO 30 LET A SENIORY NAD 70 LET
33
pdf
JUBILEJNÍ XXV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SANACE 2015 A II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2015
35
pdf
REŠERŠE - POSTUP KARBONATACE BETONOVÝCH FASÁD A BALKONŮ
40
pdf
INŽENÝŘI Z CACE BODOVALI V EVROPSKÉ SOUTĚŽI EFCA YOUNG PROFESSIONALS 2015
44
pdf
VZPOMÍNKA NA ING. VLADIMÍRA TVRZNÍKA, CSC.
56
pdf
MEZILABORATORNÍ POROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ČERSTVÉHO BETONU
70
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf