betontks.cz » Archiv » 4/2001
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2001

Tématem čtvrtého čísla časopisu BETON TKS 2001 jsou Průmyslové stavby. Pro výstavbu průmyslových hal je dávána přednost montovaných prefabrikovaným betonovým konstrukcím před ocelovými z důvodů nižší ceny, bezproblémové požární odolnosti, nízkých udržovacích nákladů i pružnosti výrobců prefabrikátů, viz příspěvek Ing. P. Čížka Betonové halové konstrukce pro průmyslovou výstavbu (str. 3). Architektonicky významným objektem z pohledového železobetonu s významným podílem prefabrikace a využitím vodotěsnosti betonu je Parking na letišti v Praze-Ruzyni (viz článek Ing. P. Lebra a Ing. arch. Z. Volmana na str. 11). Příspěvek brazilských autorů přeložený Doc. L. Hobstem Vliv geometrického tvaru konstrukčních prvků na životnost betonových konstrukcí na mořském pobřeží (str. 41) uvádí doporučení pro projektování betonových částí staveb s věnováním zvláštní pozornosti vlivu tvarového uspořádání objektů na zvyšování jejich odolnosti proti vlivům agresivního mořského prostředí.

Obsah čísla

Úvodník
PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA SE ROZBÍHÁ
Miloslav Mašek
2
pdf
Téma
BETONOVÉ HALOVÉ KONSTRUKCE PRO PRŮMYSLOVOU VÝSTAVBU
Pavel Čížek
3
pdf
Obrazová příloha
Průmyslová výstavba
Pavel Čížek
6
pdf
Profily
TBG BOHEMIA SE PŘEDSTAVUJE
Václav Šimeček, Marek Novotný
8
pdf
SKANSKA - ROZHOVOR S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SKANSKA-STAV
10
pdf
Stavební konstrukce
PARKING NA LETIŠTI V PRAZE - RUZYNI
Pavel Lebr, Zdeněk Volman
11
pdf
STAVBA OBCHODNĚ KOMERČNÍHO CENTRA EUROPARK PRAHA VE ŠTĚRBOHOLECH
Zdeněk Kolman
14
pdf
Sanace
SANACE CHLADICÍ VĚŽE V TUZLE
Tomáš Bartoň
16
pdf
TLAKOVÁ OBÁLKA OBLOUKU MOSTU V DOUDLEBECH NAD ORLICÍ - NOVÝ PRVEK ZESILOVÁNÍ MOSTŮ
Pavel Hrůza
19
pdf
KULATÝ NEBO HRANATÝ? SANACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH KONTROLA
Ivo Šimůnek
22
pdf
Věda a výzkum
VÝZNAM OPAKOVANÉHO ZATÍŽENÍ U KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU
Zdeněk Šmerda, Jan Šmerda
24
pdf
SNÍŽENÍ NAPJATOSTI BETONOVÝCH PODLAH POMOCÍ REOLOCICKÝCH KLUZNÝCH SPÁR
Radim Čajka
26
pdf
PARAMETRICKÁ STUDIE TEPLOTNÍHO POLE V BETONOVÝCH VOZOVKÁCH
Jiří Vrba, Aleš Florian
29
pdf
POROVNÁNÍ PŘETVOŘENÍ BETONU ZPŮSOBENÉHO DOTVAROVÁNÍM OHÝBANÝCH A TLAČENÝCH PRVKŮ
Vladimír Meloun, Jiří Adámek
33
pdf
Ekologie
SOUTĚŽ „O EKOLOGICKOU BETONÁRNU“
Michal Števula
36
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
NÁVRH EVROPSKÉ NORMY PREN 12620:2000 KAMENIVO DO BETONU A SOUVISÍCÍ ČSN EN PRO ZKOUŠENÍ KAMENIVA
Václav Gorgol
37
pdf
Spektrum
VLIV GEOMETRICKÉHO TVARU KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA ŽIVOTNOST BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA MOŘSKÉM POBŘEŽÍ
Vicente Custódio Moreira de Souza, Luiz Carlos Mendes, José Maria Rocha de Almeida
41
pdf
Aktuality
SEMINÁŘ „VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE“
Milena Paříková
44
pdf
CEMENTÁRNY A VÁPENKY PRACHOVICE, A.S., MĚNÍ SVOU IDENTITU
Igor Polák, Dana Kapičková
45
pdf
KONFERENCE A VÝSTAVY V ČR A V ZAHRANIČÍ
46
pdf
REGENERACE NOSNÝCH SYSTÉMŮ PANELOVÝCH BUDOV / KONFERENCE BETONÁŘSKÉ DNY 2001
48
pdf