betontks.cz » Archiv » 4/2002
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2002

Tématem čtvrtého čísla časopisu BETON TKS 2002 je jakost betonu a životní prostředí. V příspěvku Závady a zesilování plošných základů (str. 20) jsou představeny výsledky měření deformací základů před, během a po zesílení a dvě praktické aplikace. Články v rubrice Materiály a technologie se zabývají zkouškami se samozhutnitelným betonem (str. 29), rozptýlenou mikrovýztuží ze skleněných vláken (str. 31) a recyklací stavebních minerálních odpadů (str. 34), které jsou hygienicky nezávadné a neodlišují se od betonů z přírodního kameniva. Příspěvek Vodní hospodářství a ochrana vod při provozu betonáren (str. 52) prezentuje platné právní předpisy vydané na úseku vodního hospodářství a ochrany vod. Legislativa v článku Ing. Gemricha Nové evropské standardy metod vyluhovatelnosti (str. 54) napomůže pro hodnocení ekologické stability odpadů a zároveň zjednoduší metodiku přípravy výluhu.

Obsah čísla

Úvodník
BETONOVÉ KONSTRUKCE PROTI NEBO PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
Petr Hájek
2
pdf
Téma
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNICTVÍ
Dagmar Sucharovová
3
pdf
REVITALIZACE PROSTORŮ PO DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
Václav Štefek
5
pdf
Profily
LAFARGE CEMENT, A.S. - PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pavel Dařílek
6
pdf
TBG BETONMIX - MODERNÍ BETONÁRNY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ
7
pdf
Obrazová příloha
SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR
8
pdf
Stavební konstrukce
PREFA-MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE S VLOŽKAMI Z RECYKLOVANÉHO PLASTU
Petr Hájek
10
pdf
(EKO) LOGICKÁ PŘÍHODA
Břetislav Vařeka
14
pdf
MOST V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA
Lukáš Bludský, Stanislav Smiřinský
16
pdf
Sanace
ZÁVADY A ZESILOVÁNÍ PLOŠNÝCH ZÁKLADŮ
Ladislav Klusáček, Zdeněk Bažant
20
pdf
OPRAVY CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ VOZOVEK A LETIŠTNÍCH PLOCH
Vladimír Weiss
25
pdf
ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ APLIKOVANOU VÝZTUŽÍ
Jiří Kubánek
27
pdf
Materiály a technologie
ZKOUŠKY SE SAMOZHUTNITELNÝM BETONEM
Petr Holuša, Břetislav Vařeka
29
pdf
ROZPTÝLENÁ MIKROVÝZTUŽ ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Teodor Beneš
31
pdf
RECYKLACE STAVEBNÍCH MINERÁLNÍCH ODPADŮ
Libuše Beckerová, Petr Pytlík
34
pdf
Věda a výzkum
PROF. ING. DR. ZDENĚK ŠMERDA, CSC. OSMDESÁTILETÝ
37
pdf
RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADU ZDROJ DRUHOTNÉSUROVINY PRO STAVEBNICTVÍ
Petr Štěpánek
38
pdf
ZASEDÁNÍ KOMISE FIB C3 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY V NAVRHOVÁNÍ A REALIZACI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
39
pdf
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
Petr Hájek, Břetislav Teplý, Vladimír Křístek
40
pdf
ČASOVÝ PROFIL OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Helena Králová, Břetislav Teplý
43
pdf
K POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DÍLCŮ SPIROLL
Miroslav Baloušek, Bohumír Voves
45
pdf
CEMENTOVÉ SUSPENZIE ZVYŠENEJ CHEMICKEJ ODOLNOSTI
Ivan Janotka, Antonín Špaček
47
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA VOD PŘI PROVOZU BETONÁREN
Přibyslava Tichotová
52
pdf
NOVÉ EVROPSKÉ STANDARDY METOD VYLUHOVATELNOSTI
Jan Gemrich
54
pdf
Aktuality
ZNÁTE UŽ NOVOU ASOCIACI - AVPB?
57
pdf
ODBORNÁ EXKURZE NIZOZEMSKO 2002
Vlastimil Šrůma
58
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
60
pdf
Firemní prezentace
SVAZ VÝROBCŮ VÁPNA ČR / SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR
63
pdf
LEHKÝ KERAMICKÝ BETON Z LIAPORU
64
pdf