betontks.cz » Archiv » 4/2003
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2003

Tématem čtvrtého čísla časopisu BETON TKS 2003 jsou mosty a dopravní stavby. V květnu 2003 byla zprovozněna Mimoúrovňová křižovatka PPO – Beranových a nový most přes ulici Kbelskou v Praze (str. 6). Obě souběžně spojité konstrukce jsou z dodatečně předpjatého monolitického betonu. V rubrice Sanace si můžete přečíst článek o problematice železobetonové desky vložené do Karlova mostu při opravě v letech 1966 až 1975. Významná fakta z historie se dozvíte v příspěvcích Čtyřicet let transportbetonu v Československu (str. 23), Počátky předpjatých trámových mostů v ČSR (str. 28) a K třicátému výročí akademika Stanislava Bechyněho (str. 33). Současnou situaci na trhu stavebních výrobků v České republice analyzuje článek Náš vstup do EU se blíží – uvádění stavebních výrobků na trh (str. 54).

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Milan Kalný
2
pdf
Profily
PONTEX, S. R. O.
3
pdf
Stavební konstrukce
MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA PPO – BERANOVÝCH, NOVÝ MOST PŘES ULICI KBELSKOU V PRAZE
Karel Stiebitz
6
pdf
LÁVKA U ZDYMADLA V PODĚBRADECH
Milan Kalný, Petr Souček, Otakar Lojkásek
10
pdf
Firemní prezentace
LÁVKA PŘES OTAVU V PÍSKU
14
pdf
Sanace
REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES OHŘI V KARLOVÝCH VARECH
Jan Procházka
16
pdf
KARLŮV MOST - PROBLEMATIKA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY
Vladimír Tvrzník, Vladimír Křížek
18
pdf
Materiály a technologie
ČTYŘICET LET TRANSPORTBETONU V ČESKOSLOVENSKU
Jaroslav Bezděk
23
pdf
VÝSUN MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA TRAMVAJOVÉ TRATI HLUBOČEPY - BARRANDOV V PRAZE
Pavel Smíšek, Petr Ševčík
26
pdf
POČÁTKY PŘEDPJATÝCH TRÁMOVÝCH MOSTŮ V ČSR
Bohumír Voves
28
pdf
Věda a výzkum
K TŘICÁTÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚHO
Vladimír Tvrzník
33
pdf
STUDIE PŘÍČIN NADMĚRNÝCH DLOUHODOBÝCH PRŮHYBŮ MOSTŮ VELKÝCH ROZPĚTÍ
Jaroslav Navrátil, Miloš Zich
36
pdf
Software
NOVÉ MOŽNOSTI STATICKÉ ANALÝZY PŘEDPJATÝCH TRÁMOVÝCH A DESKOVÝCH MOSTŮ STAVĚNÝCH PO ETAPÁCH
Zdeněk Podráský, Libor Švejda
42
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
PŘEDPISY PRO BETONOVÉ MOSTNÍ OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Lubomír Tichý
45
pdf
ZAVÁDĚNÍ EN 1992-1-1: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVýCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE – MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI PŘI PORUŠENÍ SMYKEM, KROUCENÍM A PROTLAČENÍM
Jiří Krátký, Jaroslav Procházka
46
pdf
PŘEDPJATÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE – POSOUZENÍ DLE ČSN A EUROKÓDU
Tomáš Landa
52
pdf
NÁŠ VSTUP DO EU SE BLÍŽÍ – UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH
Jiří Eybl, Jiří Sobola
54
pdf
Spektrum
SMĚR VÝVOJE KABELŮ DODATEČNÉHO PŘEDPÍNÁNÍ V OBDOBÍ FIB KONGRESU V ÓSACE
Vlastimil Šrůma
58
pdf
ODBORNÁ EXKURZE ŠVÝCARSKO 2003
Vlastimil Šrůma
61
pdf
Aktuality
ZASEDÁNÍ FIB KOMISE 9 VYZTUŽOVÁNÍ A PŘEDPÍNACÍ SYSTÉMY VE STOCKHOLMU
9
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf