betontks.cz » Archiv » 4/2004
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2004

Tématem 4. čísla časopisu BETON TKS 2004 jsou vozovky a mosty. Příspěvek autorů Ing. J. Stráského, Ing. P. Čiháka a Ing. V. Jüttnera Koncepce mostů stavby dálnice D4708 popisuje betonové a ocelobetonové konstrukce, které musí odolávat účinkům vyvolaným rozdílnými svislými a vodorovnými deformacemi a pootočeními podpěr z důvodu poddolování Ostravy. Z dalších prezentovaných stavebních konstrukcí je neobvyklou realizací První ocelobetonová lávka s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České republice (str. 29). V rubrice Spektrum na konci časopisu se v příspěvku Prof. J. L. Vítka dozvíte o nejdelším mnohapolovém zavěšeném mostě s nejvyššími pilíři na světě Viaduktu u Millau ve Francii (str. 58), jehož progresivní návrh i výstavba vyžadovaly řešení mnoha technických problémů. Další zajímavý článek Ing. Kalného, pojednávající o zkušenostech s výstavbou složitých mostních konstrukcí v zahraničí, se zabývá přemostěním 2,5 km širokého Korintského zálivu mezi řeckými městy Rion a Antirion (str. 62).

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Vladislav Hrdoušek
2
pdf
Téma
VÝSTAVBA A OPRAVY MOSTŮ NA DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTI V ČR
Tomáš Zoubek, Jaromír Kaska
3
pdf
Profily
TVOŘÍME ZÁKLADY BUDOUCNOSTI – HOLCIM (ČESKO), A. S.
6
pdf
MOTT MACDONALD PRAHA, S. R. O.
8
pdf
VALBEK, SPOL. S R. O.
10
pdf
Stavební konstrukce
KONCEPCE MOSTŮ STAVBY DÁLNICE D47 08
Jiří Stráský, Petr Čihák, Vilém Jüttner
13
pdf
ESTAKÁDA NA OBCHVATU UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
Aleš Mendel, Vladislav Krsička, Jan Krsička, Martin Řehulka
18
pdf
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ MOSTŮ PŘES KOMUNIKACE PLZEŇSKOU A KARTOUZSKOU
Arnošt Navrátil, Petr Páv
22
pdf
PRVNÍ OCELOBETONOVÁ LÁVKA S VYSOKOPEVNOSTNÍM SAMOZHUTNITELNÝM BETONEM C 80/95 V ČESKÉ REPUBLICE
Josef Lukáš
29
pdf
SOUTĚŽ O TITUL VYNIKAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
32
pdf
Prefabrikace
VÝROBA A MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ MOSTNÍCH ESTAKÁD TT HLUBOČEPY - BARRANDOV V PRAZE
Jan Salaj, Jiří Horehleď
36
pdf
Materiály a technologie
AKTIVNÍ INHIBITOR KOROZE NOVÉ GENERACE
Jiří Litera
39
pdf
CEMENTOBETONOVÝ KRYT NA LETIŠTÍCH
Jiří Šrutka
42
pdf
CEMENTOBETONOVÝ KRYT NA VOZOVKÁCH
Marcela Uhlířová, Jarmila Kopicová, Jiří Šrutka
44
pdf
LEHKÉ BETONY Z LIAPORU
46
pdf
Technika a mechanizace
MINIFINIŠERY
Jiří Šrutka, Miroslav Korvas
48
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
EUROCODE 1997-1
Ladislav Lamboj
50
pdf
Software
VÝPOČETNÍ MODELY ZEMIN POUŽÍVANÉ V SOUČASNÉM SOFTWARU
Jan Salák
54
pdf
Spektrum
VIADUKT U MILLAU
Jan L. Vítek
58
pdf
MOST RION – ANTIRION PŘES KORINTSKÝ ZÁLIV DOKONČEN JIŽ PŘED OLYMPIÁDOU
Milan Kalný
62
pdf
Aktuality
ŽIVOTNÍ JUBILEUM ING. KARLA DAHINTERA, CSC.
28
pdf
PROF. ING. JAROSLAV PROCHÁZKA, CSC. – SEDMDESÁTILETÝ
53
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA V ČR
64
pdf
Firemní prezentace
BETOMAX
57
pdf