betontks.cz » Archiv » 4/2012
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2012

Čtvrté číslo je již tradičně věnováno mostům a v letošním roce také dopravním stavbám.


V úvodní rubrice naleznete rozhovor s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI) Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., o výši rozpočtu SDFI, zpřísněných kontrolách silničních a železničních staveb v ČR a také o nových projektech dopravních staveb, které by měly přispět k revitalizaci dopravní sítě v České republice.


V rubrice „Stavební konstrukce“ je představena řada projektů zajímavých staveb: zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně, Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově, most přes Labe v Brandýse nad Labem, extradosed most přes nádraží v Bohumíně, kontrolní stanice s váhou pro nákladní automobily v Gullesfjordu, projekt sledování mostu přes údolí Hošťovského potoka na Slovensku, mosty přes jezero ve veslařském centru v Etonu a také přehledový článek o mostech z předpjatého betonu na vysokorychlostní železniční trati v Německu.


V rubrice „Sanace a rekonstrukce“ je článek popisující kompletní opravu vzletové a přistávací dráhy TWY D na letišti Praha-Ruzyně pomocí technologie „rychlých“ betonů a druhá část článku o karbonataci betonu železobetonových konstrukcí, tentokráte zaměřená na stanovení etapy karbonatace a elektrochemického stavu ocele.


Rubrika „Materiály a technologie“ přináší rekapitulaci stále aktuálního tématu – zkušební a technologické vlivy na modul pružnosti betonu a také nové téma – problematika chlazení betonu kapalným dusíkem.


Rubrika „Věda a výzkum“ se věnuje odolnosti cementobetonových desek na podloží při cyklickém namáhání, měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích, lávkám pro pěší tvořeným půdorysně zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem, aktualizaci predikce základního dotvarování betonu na základě měřených dat a také potenciálu vývoje výstavby betonových mostů ve Švédsku.


V tomto čísle naleznete recenzi zahraniční publikace Cable-stayed Bridges (40 years of experience worldwide) od Holgera Svenssona. Kniha je k nahlédnutí v redakci.

Obsah čísla

Úvodník
O SLUŽBĚ
Milan Kalný
2
pdf
Téma
STABILITA ROZPOČTŮ JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEJICH VÝŠE
3
pdf
Stavební konstrukce
ZAVĚŠENÁ LÁVKA PŘES DÁLNICI D1 V BOHUMÍNĚ
Lenka Zapletalová, Petr Mojzík, Jiří Stráský, Peter Pitoňák
8
pdf
TYRŠŮV MOST PŘES ŘEKU BEČVU V PŘEROVĚ
Milan Komínek, Ladislav Dvořák, Tomáš Nosek, Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Martin Šálek
16
pdf
MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH V NĚMECKU
Karel Dahinter
20
pdf
MOST PŘES LABE V BRANDÝSE NAD LABEM
Pavel Němec, Michal Chůra, Ivan Drobný, Josef Král, Hugo Rejhtar
31
pdf
EXTRADOSED MOST PŘES NÁDRAŽÍ V BOHUMÍNĚ
Lenka Zapletalová, Vladimír Puda, Jiří Stráský, Gabriela Šoukalová
36
pdf
KONTROLNÍ STANICE S VÁHOU PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V GULLESFJORDU
připravila Jana Margoldová
42
pdf
PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU
Petr Novotný, Libor Konečný, Miloš Zich, Jiří Stráský
44
pdf
MOSTY PŘES JEZERO VE VESLAŘSKÉM CENTRU V ETONU, DORNEY, WINDSOR
připravila Jana Margoldová
52
pdf
Sanace a rekonstrukce
OPRAVA DRÁHY TWY D NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ POMOCÍ TECHNOLOGIE „RYCHLÝCH“ BETONŮ
Jiří Šrůtka
55
pdf
KARBONATÁCIA BETÓNU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – ČASŤ II: STANOVENIE ETAPY KARBONATÁCIE A ELEKTRO-CHEMICKÉHO STAVU OCELE
Ľudovít Krajči, Antonín Špaček, Ivan Janotka
58
pdf
Materiály a technologie
ZKUŠEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ VLIVY NA MODUL PRUŽNOSTI BETONU – REKAPITULACE
Petr Huňka, Jiří Kolísko, Stanislav Řeháček, Miroslav Vokáč
62
pdf
PROBLEMATIKA CHLAZENÍ BETONU KAPALNÝM DUSÍKEM
Kristýna Chmelíková
68
pdf
Věda a výzkum
ODOLNOST CEMENTOBETONOVÝCH DESEK NA PODLOŽÍ PŘI CYKLICKÉM NAMÁHÁNÍ
Ludvík Vébr, Bohuslav Novotný, Petr Pánek
71
pdf
MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DLOUHODOBÝCH DEFORMACÍ LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES LABE V LITOMĚŘICÍCH
Zdeněk Matouš, Martin Štroner, Rudolf Urban, Lukáš Vráblík
74
pdf
LÁVKY PRO PĚŠÍ TVOŘENÉ PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÝM PŘEDPJATÝM PÁSEM A PLOCHÝM OBLOUKEM
Michal Jurík, Petr Kocourek, Jiří Stráský
80
pdf
AKTUALIZACE PREDIKCE ZÁKLADNÍHO DOTVAROVÁNÍ BETONU NA ZÁKLADĚ MĚŘENÝCH DAT
Svatopluk Dobruský
86
pdf
PÁR POSTŘEHŮ Z KONFERENCE VE FORTALEZE
Leonard Hobst
91
pdf
POTENCIÁL VÝVOJE VÝSTAVBY BETONOVÝCH MOSTŮ VE ŠVÉDSKU
Johan Larsson
92
pdf
Aktuality
KONFERENCE BETONOVÉ VOZOVKY
57
pdf
Recenze knih
RECENZE
95
pdf
Aktuality
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
96
pdf