betontks.cz » Archiv » 4/2014
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2014

4. číslo časopisu Beton TKS, tradičně věnované mostům a dopravním stavbám, letos obsahuje pouze články o mostech, a přesto není jednotvárné. Když začnete úvodníkem, neuděláte chybu, určitě to nebude ztráta času.

Několik článků se sice věnuje obloukovým nosným konstrukcím, jsou však dosti odlišné. V rubrice Téma je čtenářům představen inovativní koncept návrhu mostů zaměřený na zvýšení jejich trvanlivosti, který je aplikován na most střední velikosti s obloukovou nosnou konstrukcí na státní silnici v rakouské spolkové zemi Salzbursko. Mostovku tvoří předpjatá betonová deska bez ocelové betonářské výztuže. Mnohem větší oblouková konstrukce nese most, který převádí dálnici přes řeku Willamette u města Eugene v americkém státě Oregon. Článek je zařazen v rubrice Stavební konstrukce. Další dva články o obloukových nosných konstrukcích mostů jsou zařazeny v rubrice Historie. Opět je jeden menší přes řeku Kamenici nedaleko jejího soutoku s Jizerou a druhý velký, dálniční, přes údolí Sedlického potoka u obce Borovsko: Trasa dálnice však byla nakonec vedena jinudy a most smutně končí uprostřed přehradní nádrže.

V čísle jsou představeny i dvě lávky pro pěší a cyklisty se zajímavými nosnými konstrukcemi. 60m lávku v Brně-Komárově tvoří tzv. Langrův trám sestavený z betonové mostovky a ocelového oblouku. Lávka přes Labe v Čelákovicích, s hlavním polem dlouhým 156 m, má mostovku sestavenou ze segmentů vyrobených z betonu velmi vysoké pevnosti (UHPC) a zavěšenou na dvou ocelových pylonech.

Při výstavbě mostu na slovenské dálnici D1 na úseku Jánovce-Jablonov byla použita metoda postupného vysouvání monolitické betonové konstrukce. Článek v rubrice Materiály a technologie zase popisuje použití moderní výsuvné skruže pro stavbu velkého dálničního mostu na brazilském pobřeží v těžko přístupné oblasti.

Článek o celoživotní práci Dr. Ulricha Finsterwaldera přináší historický přehled betonového stavitelství v Německu mezi roky 1928 až 1974 v široké škále staveb, od skořepin přes tyčovou výztuž, betonové příhradové konstrukce, předpjaté pásy pro přemostění Bosporu, zavěšené mosty až po stavbu betonových lodí.

I v České republice lze nalézt betonové mosty, které už oslavily stoleté výročí a stále slouží silničnímu provozu. Jeden takový převádí silnici přes řeku Svatavu ve Svatavě a nedávno se dočkal, jak popisuje krátký článek, rekonstrukce.

Číslo časopisu doplňují články v rubrice Věda a výzkum o analýze ztrát předpětí u prvků z vysokohodnotného betonu a hledání vztahu mezi pevností betonu a jeho měrným odporem. Mostním odborníkům je určen článek z rubriky Normy – jakost - certifikace, který vysvětluje problematiku stanovení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací v rámci hlavních a mimořádných prohlídek.

Na závěr ve dvou medailoncích připomínáme, že dva významní odborníci českého betonového stavitelství, pan profesor Procházka a pan inženýr Dahinter, během léta oslavili osmdesátku – těžko k uvěření, protože jsou profesně stále velmi aktivní. Přeji Vám zajímavé a inspirativní čtení.

Jana Margoldová

Obsah čísla

Úvodník
O STYLOVÉ IMPLEMENTACI
Milan Kalný
2
pdf
Téma
INOVATIVNÍ KONCEPT NÁVRHU MOSTŮ PRO ZVÝŠENÍ JEJICH TRVANLIVOSTI
Johannes Berger, Sebastian Z. Bruschetini-Ambro, Johann Kollegger
3
pdf
Stavební konstrukce
LÁVKA PŘES LABE V ČELÁKOVICÍCH - PRVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z UHPC V ČR
Milan Kalný, Jan Komanec, Václav Kvasnička, Jan L. Vítek, Robert Brož, Petr Koukolík, Robert Coufal
10
pdf
LÁVKA PŘES ŘEKU SVRATKU V BRNĚ - KOMÁROVĚ
Martin Formánek, Jaroslav Bartoň, Jiří Stráský, Martin Kozel
20
pdf
MOST PŘES ŘEKU WILLAMETTE, EUGENE, OREGON, USA
Jiří Stráský, Radim Nečas, Jan Koláček, Jim Bollman
28
pdf
DÁLNICE D1, JÁNOVCE–JABLONOV I. ÚSEK, MOST NA DÁLNICI NAD ILIAŠOVSKÝM POTOKEM
Tatiana Meľová, Milan Šístek, Jan Mukařovský, Jan Hamouz
38
pdf
VYBRANÉ MOSTNÉ OBJEKTY NA DIAĽNICI D1 FRIČOVCE-SVINIA
Peter Hurbánek
42
pdf
Materiály a technologie
ODKAZ LAGUNY
Helena Russell
48
pdf
Historie
DR. ULRICH FINSTERWALDER – BETONÁŘ, KONSTRUKTÉR VIZIONÁŘ
Josef Kubíček
52
pdf
SILNIČNÍ MOSTY U SPÁLOVA
Petr Freiwillig, Vladislav Hrdoušek
57
pdf
TÉMĚŘ ZATOPENÝ VELIKÁN – ŽELEZOBETONOVÝ DÁLNIČNÍ MOST PŘES ÚDOLÍ SEDLICKÉHO POTOKA U OBCE BOROVSKO
Tomáš Janda
60
pdf
Sanace a rekonstrukce
OPRAVA STOLETÉHO MOSTU PŘES ŘEKU SVATAVU VE SVATAVĚ U SOKOLOVA
Jan Procházka
64
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
PROBLEMATIKA STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI HLAVNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH PROHLÍDEK
Michal Drahorád, Vladislav Vodička
67
pdf
Věda a výzkum
STRATY PREDPÄTIA PRVKOV Z VYSOKOHODNOTNÉHO BETÓNU
Jaroslav Halvonik, Juraj Dolnák, Viktor Borzovič
68
pdf
STANOVENIE VZŤAHU MEDZI MERNÝM ODPOROM A PEVNOSŤOU BETÓNU
vana Lusová, P eter Briatka, Eva Králiková, Mikuláš Bittera
74
pdf
Aktuality
REŠERŠE
73
pdf
RECENZE
76
pdf
OSMDESÁTINY PROF. ING. JAROSLAVA PROCHÁZKY, CSC.
77
pdf
ING. KAREL DAHINTER, CSC. – OSMDESÁTILETÝ
78
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf