betontks.cz » Archiv » 5/2001
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2001

Tématem pátého čísla časopisu BETON TKS 2001 jsou Podzemní stavby. S vývojem podzemního stavitelství v České republice v posledních desetiletích (str. 2) vás seznámí Úvodník Prof. Ing. Jiřího Bartáka, DrSc., předsedy Českého tunelářského komitétu ITA/AITES. V historickém vývoji pražského komunikačního systému se objevují stále častěji tunelové stavby. Praha vstoupila do dalšího tisíciletí s novým územním plánem, který podzemní stavby na komunikační síti považuje za standardní prvek návrhu, viz článek o Podzemních stavbách na pražském městském okruhu (str. 5) či odborné články o Tunelech metra pod Vltavou (str.17) a tunelu Mrázovka (str. 21 a 24). V rubrice Materiály a technologie se dočtete o Betonu monolitických podzemních stěn a vrtaných pilot (str. 30), jejichž návrh a provádění se řídí normami ČSN EN 1536 a ČSN EN 1538. Beton ukládaný do těchto konstrukcí pomocí betonážních rour pod hladinu pažící kapaliny musí zajistit požadovanou spolehlivost a funkčnost objektů, a proto musí být jeho vlastnosti podrobně předepsány.

Obsah čísla

Úvodník
VÝVOJ PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH
Jiří Barták
2
pdf
Téma
PODZEMNÍ STAVBY NA PRAŽSKÉM MĚSTSKÉM OKRUHU
Aleš Merta
5
pdf
Obrazová příloha
PODZEMNÍ STAVBY
8
pdf
Profily
SUBTERRA
10
pdf
CEMENT HRANICE, A.S.
12
pdf
Stavební konstrukce
METRO IV.C1 - INFORMACE O TRASE
Josef Kuňák, Jiří Růžička
14
pdf
TUNELY METRA POD VLTAVOU
Jan L. Vítek
17
pdf
PŘÍPRAVA REALIZACÍ DEFINITIVNÍCH OSTĚNÍ V TUNELU MRÁZOVKA
Josef Dvořák, Vladimír Petržílka, František Červenka, Pavel Šourek
21
pdf
SEKUNDÁRNÍ OBEZDÍVKY JIŽNÍ ČÁSTI RAŽENÉHO TUNELU MRÁZOVKA
Vlastimil Kaňovský, Václav Braun
24
pdf
KABELOVÝ TUNEL ŠTVANICE
Milan Štochel
28
pdf
Materiály a technologie
BETON MONOLITICKÝCH PODZEMNÍCH STĚN A VRTANÝCH PILOT
Bohumil Horký, Alois Kouba, Michal Števula
30
pdf
Sanace
OHLÉDNUTÍ ZA SYMPOZIEM „SANACE 2001“
Leonard Hobst
34
pdf
VÝVOJ ZPOMALOVAČE TUHNUTÍ SÁDRY
Marcela Fridrichová, Jan Novák, Věra Dvořáková
35
pdf
Věda a výzkum
APLIKACE TEORIE OPTIMALIZOVANÉHO NÁVRHU VÝZTUŽE NA ŽELEZOBETONOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE
Petr Štěpánek, Ivana Laníková
38
pdf
KONCENTRACE OXIDU UHLIČITÉHO - KARBONATACE BETONU - KOROZE VÝZTUŽE
Helena Králová, Břetislav Teplý
44
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
EVROPSKÁ HARMONIZOVÁNÍ NORMA ČSN EN 197-1 A EVROPSKÁ PODPŮRNÁ NORMA ČSN EN 197-2
Vladivoj Tomek
46
pdf
Aktuality
6. ZASEDÁNÍ VÝBORU ECSN, HELSINKY
Jaroslav Procházka
50
pdf
KONFERENCE A VÝSTAVY V ČR A V ZAHRANIČÍ
52
pdf
ECSN SOUTĚŽ O VYNIKAJÍCÍ BETONOVOU KONSTRUKCI / FIB SOUTĚŽ O VYNIKAJÍCÍ KONSTRUKCI
53
pdf
Firemní prezentace
ZAPA - VÝZNAMNÝ VÝROBCE TRANSPORTBETONU
54
pdf