betontks.cz » Archiv » 5/2002
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2002

Tématem pátého čísla časopisu BETON TKS 2002 jsou průmyslové stavby. V oblasti návrhu Průmyslových hal (článek na str. 9) dochází k neustálému tlaku na zvětšování rozpětí, zvyšování únosnosti nosníků, snižování jejich výšky a uvolňování dispozice. Tomu lze dle autorů čelit využitím výhod předpjatého betonu a jeho použitím ve spřažených konstrukcích. U průmyslových betonových podlah (str. 27) je z hlediska správné funkce a dosažení dostatečné trvanlivosti velmi důležitý návrh a provedení spár, které je potom nutné utěsnit nebo alespoň vyplnit. V příspěvku Montovaný skelet pro Parking C v Praze-Ruzyni Ing. P. Čížka (str. 18) měl racionální návrh konstrukce z hledisek výroby nosných dílců a urychleného postupu montáže ve stísněných územních poměrech příznivý vliv na hospodárnost i estetické kvality vzhledu přiznané betonové konstrukce v interiéru i exteriéru.

Obsah čísla

Téma
PODÍL PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVBY NA VÝSLEDCÍCH SEKTORU STAVEBNICTVÍ V UPLYNULÝCH LETECH
Marie Báčová
2
pdf
Profily
SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR PODPORUJE BETONOVÉ STAVITELSTVÍ
Jan Gemrich
5
pdf
Stavební konstrukce
PRŮMYSLOVÉ HALY
Roman Gottfried, Jaroslav Hejl, Pavel Hrdina
9
pdf
ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI JEŘÁBOVÝCH DRAH U ŽELEZOBETONOVÝCH MONTOVANÝCH HALOVÝCH KONSTRUKCÍ
Jiří Chalabala, Ladislav Klusáček, Jan Pěnčík, Martin Solařík
13
pdf
MONTOVANÝ SKELET PRO PARKING C V PRAZE-RUZYNI
Pavel Čížek
18
pdf
HISTORIE KOMBINOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY VKS PRO VÍCEPODLAŽNÍ A HALOVÉ PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Karel Žofka
22
pdf
Obrazová příloha
REFABRIKACE V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ
16
pdf
Sanace
VLIVY LIMITUJÍ ŽIVOTNOST CHLADÍCÍCH VĚŽÍ
Amos Dufka, Jiří Šťastný
24
pdf
Materiály a technologie
TĚSNĚNÍ SPÁR PRŮMYSLOVÝCH BETONOVÝCH PODLAH
Petr Žalský
27
pdf
VÝSTAVBA NAPÍNACÍ DRÁHY
Štěpán Lihtar, Eduard Vodrážka
30
pdf
PEVNOSTNÍ PARAMETRY BETONU S RŮZNÝM DRUHEM A TYPEM VLÁKNITÉ VÝZTUŽE
Břetislav Vařeka, Martin Kusko
33
pdf
Věda a výzkum
K BEZPEČNÉMU NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ
Ladislav Čírtek
35
pdf
ANALÝZA INTERAKCE KAMENIVO-TRHLINA Z HLEDISKA LOMOVÝCH CHARAKTERISTIK
Zbyněk Keršner, Luboš Náhlík, Zdeněk Knésl
40
pdf
Software
VIRTUÁLNÍ ZKUŠEBNA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA INTERNETU
Petr Braniš, Jan Červenka
44
pdf
Ekologie
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘI PROVOZU BETONÁREN
Přibyslava Tichotová
48
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
EUROKÓD EN 1990 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
Milan Holický, Jana Marková
51
pdf
Spektrum
PROFESOR ZDENĚK P. BAŽANT ČLENEM AMERICKÉ NÁRODNÍ AKADEMIE VĚD
54
pdf
VZPOMÍNKY NA ČTYŘI DESETILETÍ ÚSILÍ O POKROK V MODELOVÁNÍ POŠKOZENÍ A VLIVU VELIKOSTI
Zdeněk P. Bažant
55
pdf
Aktuality
STAVBA ROKU 2002
58
pdf
KONSTRUKČNÍ BETON V ČESKÉ REPUBLICE 1998-2001
59
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
60
pdf
0. KONFERENCE BETONOVÉ VOZOVKY 2002
62
pdf
POVODNĚ 2002 NABÍDKA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
63
pdf