betontks.cz » Archiv » 5/2003
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2003

Tématem pátého čísla časopisu BETON TKS 2003 jsou prefabrikace. Se současným stavem a vývojem betonové prefabrikace (str. 3) vás seznámí článek v úvodu časopisu, jehož autorem je Arnold van Acker z Belgie, bývalý předseda fib komise pro prefabrikaci. V obrazové příloze (str. 8-9) si prohlédněte příklady světové prefabrikace z fotografického archivu Ing. Čížka. S aktuální problematikou výstavby sportovní arény Sazka pro MS v hokeji 2004 souvisí články Prefabrikované tribuny hokejové haly pro mistrovství světa v roce 2004 v Praze (str. 16) a Montáž betonových prefabrikátů na stavbě hokejové haly v Praze-Vysočanech (str. 44). Článek Evropské normy pro betonové prefabrikáty (str. 58) popisuje důvody vedoucí k vytvoření evropského systému norem pro betonové prefabrikované prvky, jejich obsah, postup přejímání zeměmi EU a dopady přijetí normy na výrobce, strukturu a práci technických komisí CEN.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Pavel Čížek
2
pdf
Téma
SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ BETONOVÉ PREFABRIKACE
Arnold van Acker
3
pdf
Obrazová příloha
PŘÍKLADY SVĚTOVÉ PREFABRIKACE
Pavel Čížek
8
pdf
Profily
ASOCIACE VÝROBCŮ BETONOVÉ PREFABRIKACE - OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM ČINNOSTI
10
pdf
PROFIL SPOLEČNOSTI PREFA PRAHA, A. S.
11
pdf
VÝROBNA PREFA A KAMENOLOMY LITICE NAD ORLICÍ ŽPSV UHERSKÝ OSTROH, A. S.
12
pdf
Stavební konstrukce
PREFABRIKOVANÉ TRIBUNY HOKEJOVÉ HALY PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROCE 2004 V PRAZE
Hana Gattermayerová, Petr Řehák, Marek Strnad
16
pdf
OLOMOUCKÉ PŘEDNÁDRAŽÍ – VĚŽOVÝ DŮM TESCO RAO
Jaromír Vrba
21
pdf
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BLATNÉ
Jarmila Kulhánková
26
pdf
Firemní prezentace
PREFABRIKACE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ
28
pdf
Sanace
AKADEMIK BEDŘICH HACAR
Václav Horák
30
pdf
ARCHITEKTONICKÉ TRENDY REKONSTRUKCÍ PANELOVÝCH DOMŮ
Martina Peřinková, Aleš Student
33
pdf
Materiály a technologie
PROF. ING. BŘETISLAV TEPLÝ, CSC. – SEDMDESÁTILETÝ
Zbyněk Keršner, Drahomír Novák
35
pdf
BETON SE ZVÝŠENOU TRVANLIVOSTÍ PRO VÝROBU MOSTNÍCH PREFABRIKÁTŮ
Pavel Fidranský, Jiří Fiedler, Jan Hromádko
36
pdf
VÝVOJ PŘEDPJATÝCH DESKOVÝCH MOSTŮ V ČSR
Bohumír Voves
40
pdf
MONTÁŽ BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ NA STAVBĚ HOKEJOVÉ HALY V PRAZE-VYSOČANECH
Miroslav Garbiar, Maroš Miček
44
pdf
POZNÁMKY K VLIVU TEPLOTY NA VLASTNOSTI BETONU
Alain Štěrba
47
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZAVÁDĚNÍ EN 1992-1-1: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE - MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI
Petr Štěpánek
51
pdf
EVROPSKÉ NORMY PRO BETONOVÉ PREFABRIKÁTY
Václav Vimmr
58
pdf
Spektrum
¨ESTETIKA V NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Alena Kohoutková
61
pdf
Aktuality
KONCERN HOLCIM VE ZNAMENÍ FÚZÍ A AKVIZIC
15
pdf
CONCRETE IN THE 3RD MILLENIUM – BETON VE TŘETÍM TISÍCILETÍ
25
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf