betontks.cz » Archiv » 5/2012
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2012

Páté číslo je věnováno stejně jako v loňském roce Betonu a architektuře, tentokráte však se zaměřením na sportovní stavby.


Úvodník je z pera pana profesora Šváchy, kterého jsme o napsání požádali v souvislosti s vydáním knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567 – 2012, jejíž recenzi jsme také do pátého čísla zařadili.


V úvodní rubrice Téma je článek o navrhování tribun sportovních staveb, jehož součástí jsou také příklady známých světových stadionů.


V rubrice „Stavební konstrukce“ je představena řada projektů zajímavých staveb: velkorozponová konstrukce sportovní haly z prefabrikovaných betonových lomenic ve švýcarském městě Brugg; prefabrikované konstrukce dvou sportovních staveb – fotbalového stadionu FC Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech a Víceúčelové sportovní haly dvou gymnázií v Pardubicích na Dašické ulici; sportovně relaxační centrum Relaxx v Bratislavě; náměstí Eduarda Wallnöfera v rakouském Innsbrucku; prefabrikovaná konstrukce stockholmské Tele2 Arény; Kulturně společenské a sportovní centrum „Nový Chomutov“ a skokanský můstek Ščučinsk v Kazachstánu.


V rubrice „Sanace a rekonstrukce“ je článek popisující statické zkušenosti při náhradě historické plastiky na vchodovém průčelí bývalé Okresní nemocenské pokladny v Brně. Druhý článek se věnuje problematice zvýšení únosnosti stropní desky s Wünschovými hlavicemi. Následuje již v pořadí třetí článek ze série Vady a poruchy betonových podlah, tentokráte věnovaný poruchám způsobeným provozem.


Rubrika „Materiály a technologie“ přináší článek o fotbalovém stadionu v jihoafrickém Johannesburgu, na jehož fasádu byly použity sklovláknobetonové panely v barvách Afriky. Následuje přehledně zpracovaný článek o technických nástrojích na zabezpečení krytí výztuže a s tím související aspekty spolehlivosti železobetonové konstrukce. V závěru rubriky je popsán systém kontroly kvality při výrobě cementu.


Rubrika „Věda a výzkum“ nabízí základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení samokotvené předpjaté membrány nad obdélníkovým půdorysem.


V tomto čísle naleznete vedle již zmiňované recenze knihy Naprej! recenze tří zahraničních publikací:


• Martin P. Burke Jr.: Integral and semi-Integral Bridges


• Adrian Pitts, Hanwen Liao: Sustainable Olympic design and urban development


• Axel Hausberg, Anton Simon: Architectural protography, Construction and design manual. Všechny knihy jsou k nahlédnutí v redakci.

Obsah čísla

Úvodník
NAPREJ PROTI KOULI
Rostislav Švácha
2
pdf
Téma
NAVRHOVÁNÍ TRIBUN SPORTOVNÍCH STAVEB
Pavel Hladík
3
pdf
Stavební konstrukce
VELKOROZPONOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH LOMENIC
Massimo Lafranchi, Armand Fürst
10
pdf
PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE PRO DVĚ SPORTOVNÍ STAVBY
Pavel Čížek, Zdeněk Burkoň, Michal Sadílek
18
pdf
RELAXX ŠPORTOVO-RELAXAČNÉ CENTRUM
Andrea Klimko
27
pdf
NÁMĚSTÍ EDUARDA WALLNÖFERA V INNSBRUCKU
připravila Lucie Šimečková
31
pdf
PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE STOCKHOLMSKÉ TELE2 ARENY
Risto Pesonen, Lucie Šimečková
38
pdf
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM NOVÝ CHOMUTOV
Jindřich Smetana, Petra Klimčuková, Petr Skála, Vladimír Janata
44
pdf
SKOKANSKÝ MŮSTEK V ŠČUČINSKU, ASTANA V KAZACHSTÁNU
připravila Lucie Šimečková
50
pdf
Sanace a rekonstrukce
STATICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁHRADĚ HISTORICKÉ PLASTIKY
Zdeněk Bažant, Jiří Strnad
52
pdf
ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI STROPNÍ DESKY S WÜNSCHOVÝMI HLAVICEMI
Pavel Beran
56
pdf
VADY A PORUCHY BETONOVÝCH PODLAH ANEB KDYŽ SE NEDAŘÍ... ČÁST 3. PORUCHY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Jarmila Novotná
61
pdf
Materiály a technologie
FOTBALOVÝ STADION V JOHANNESBURGU
připravila Lucie Šimečková
64
pdf
TECHNICKÉ NÁSTROJE NA ZABEZPEČENIE KRYTIA VÝSTUŽE A S TÝM SÚVISIACE ASPEKTY SPOĽAHLIVOSTI ŽELEZOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE
Igor Hudoba
67
pdf
SYSTÉM KONTROLY KVALITY PŘI VÝROBĚ CEMENTU
Kateřina Jiroušková
72
pdf
Věda a výzkum
SAMOKOTVENÁ MEMBRÁNA NAD OBDÉLNÍKOVÝM PŮDORYSEM
Leonard Šopík, Jiří Stráský
76
pdf
Aktuality
RECENZE
26
pdf
REŠERŠE
49
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf