betontks.cz » Archiv » 5/2013
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2013

Páté číslo je pod sedmi letech věnováno prefabrikaci. Cílem bylo na příkladech ukázat širokou škálu možností, kde jsou betonové prefabrikáty používány:

• halové objekty – v článku Radosti a strasti prefabrikovaných konstrukcí jsou ukázány úspěšné realizace, ale i problémy, které se mohou vyskytnout, a způsob, jak je řešit

• budovy – MUCEM, Muzeum evropských a středomořských civilizací, ve francouzském Marseille, kde byly prefabrikáty z ultra vysokopevnostního betonu použity pro sloupy proměnných tvarů a pro mřížovinu obálky budovy

• mosty – klasická metoda pro výstavbu mostů je nosná konstrukce využívající prefabrikované předpjaté nosníky se spřaženou monolitickou deskou, příkladem jsou nové mosty Vchynice na D8 a Černovický potok na D3

• drobné prvky ve veřejném prostoru i interiéru – prvky pro sezení před vstupem do základní školy v Táboře, designové prvky z vysokopevnostního vláknobetonu a také zahraniční příklady – schodiště v dunách u rotterdamského přístavu, kolekce betonových „vodních dlaždic“ pro děti a sedm betonových obrů, soch na břehu kanálu u Utrechtu, zavěšené schodiště v londýnské galerii Zaha Hadid

• šachtová dna

• prefabrikované stropní dílce z lehkého betonu – především pro stropní a střešní konstrukce pro výstavbu rodinných domů a bytovou výstavbu

• a další

V letošním roce proběhl druhý ročník architektonické soutěže Beton a architektura. Ve třetím čísle byla podána informace o soutěži, v tomto čísle jsou představeny vítězné projekty.

Součástí časopisu je šestnáctistránková příloha k 20. výročí založení České betonářské společnosti, která připomíná činnost společnosti a významné osobnosti, které se na jejím vzniku a rozvoji podíleli.

Obsah čísla

Úvodník
Úvodník
Jiří Kolísko
2
pdf
Téma
RADOSTI A STRASTI PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ
Pavel Čížek
3
pdf
Stavební konstrukce
VÝSTAVBA MUZEA EVROPSKÝCH A STŘEDOMOŘSKÝCH CIVILIZACÍ
12
pdf
PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE DÁLNIČNÍCH MOSTŮ
Milan Kalný, Jan Komanec, Václav Kvasnička
20
pdf
BETONOVÉ PRVKY SÍDLIŠTNÍHO PARTERU
Martin Kraus
25
pdf
BETON VE VEŘEJNÉM PROSTORU – UKÁZKY Z NIZOZEMSKA
Jitka Prokopičová
26
pdf
SCHODY DO NEBE
30
pdf
Materiály a technologie
NOVÉ MOŽNOSTI BETONU
Ladislav Eberl, Jiří Peters
32
pdf
MODELAŘENÍ V PREFĚ
Michal Števula, Milan Senko
36
pdf
ELASTICKÉ STRUKTURNÍ MATRICE
Iveta Heczková
39
pdf
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ DÍLCE Z LEHKÉHO BETONU
Michala Hubertová, Pavel Hladík
42
pdf
Software
PRAKTICKÁ POUŽITELNOST METOD NAVRHOVÁNÍ ŽELEZO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU V KONTEXTU STRUKCE BUDOVY A DŮSLEDKY VLIVU TEORIE II. ŘÁDU U SLOUPŮ
Libor Švejda
46
pdf
Věda a výzkum
PREFABRIKOVANÝ DESKOSTĚNOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV SE SPOJITOU STROPNÍ KONSTRUKCÍ
Jiří Witzany
52
pdf
PREFABRIKOVANÝ SLOUPOVÝ SYSTÉM VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV S DEMONTOVATELNÝMI STYKY
Jiří Witzany
58
pdf
NUMERICKÁ ANALÝZA VLIVU OBJEMOVÝCH ZMĚN MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH DESEK VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ NA VLOŽENÉ PREFABRIKOVANÉ ŠTĚRBINOVÉ TROUBY
Petr Tej, Jiří Kolísko, Jan Rašovský
64
pdf
Aktuality
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ BETON A ARCHITEKTURA 2013
69
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf
Příloha
20 LET ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI
Milan Kalný, Vlastimil Šrůma, Jan L. Vítek
1
pdf