betontks.cz » Archiv » 5/2014
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2014

Páté číslo je věnováno betonu a jeho roli ve veřejném prostoru.

Snahou bylo ukázat, že beton je součástí veřejného prostoru v míře nezanedbatelné a na zdařilých realizacích předvést, jak může tento prostor obohatit.

Úvodní článek v rubrice Téma je zamyšlením nad změnami chápání funkce veřejného prostoru v návaznosti na letní Landscape festival v Praze, po němž následují vybrané příklady zdařilých realizací veřejného prostoru, nových či rekonstrukcí, kde svou menší či větší roli sehrál také beton.

V rubrice Stavební konstrukce jsou představeny tři české stavby:

• Nové divadlo v Plzni - dominantním materiálem použitým v exteriéru je litý pohledový beton sytě červeného zbarvení, kterého bylo dosaženo použitím anorganického pigmentu na bázi červeného oxidu železa,

• Revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně – chodníky zapuštěné pod úrovní terénu lemují železobetonové zídky obložené prostorovými sklovláknobetonovými prvky,

• Nový autobusový terminál v Náchodě – novodobá vstupní brána do města s přístřešky, které jsou kombinací pohledového betonu a ocelové konstrukce s transparentní skleněnou krytinou.

V rubrice Sanace a rekonstrukce je představena revitalizace bývalé věznice a přilehlého areálu v Chilském přístavu Valparaíso, na jejímž místě vznikl kulturní park.

V rubrice Historie jsou ukázány neobvyklé betonové artefakty Williama Mitchella z šedesátých a sedmdesátých let.

V rubrice Materiály a technologie dostali prostor studenti s projektem výroby betonové dlaždice.

V rubrice Věda a výzkum jsou příspěvky o hledání tvaru skořepinových konstrukcí, mezních stavech použitelnosti předpjatých průřezů dle Eurokódů, protlačení z pohledu ČSN EN 1991-1-1 a předpisů pro patentovanou smykovou výztuž, vývoji trvanlivého propustného betonu pro potřeby hospodaření s dešťovou vodou ve Finsku.

Rubrika Aktuality obsahuje informace o několika konferencích, studentské soutěži Betonový dům a byt 2014, recenzí a rešerší.

Obsah čísla

Úvodník
NOVÉ DIVADLO V PLZNI A JEHO ČERVENÉ BETONOVÉ FASÁDY
Vladimír Kružík
2
pdf
Téma
ČESKÝ VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO SOUDOBÉ POJETÍ
3
pdf
Stavební konstrukce
NOVÉ DIVADLO V PLZNI
Vladimír Kružík, Vít Kudrnovský, Stanislav Smiřinský, Jan Škácha, Jan Hurčík, Roman Pánek, Jan Veselý
12
pdf
REVITALIZACE SPODNÍ ČÁSTI GAHUROVA PROSPEKTU VE ZLÍNĚ
Jitka Ressová, Klára Mertlíková
26
pdf
NOVÝ AUTOBUSOVÝ TERMINÁL V NÁCHODĚ
Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Martin Tomek
32
pdf
Sanace a rekonstrukce
KULTURNÍ PARK V CHILSKÉM PŘÍSTAVU VALPARAÍSO
Lucie Šimečková, redakce
37
pdf
Historie
POCTA ODKAZU WILLIAMA MITCHELLA
Graham True
42
pdf
Materiály a technologie
BETONOVÁ DLAŽDICE
Michal Mára, Michal Tvarog, Alena Zemanová
46
pdf
Věda a výzkum
HLEDÁNÍ TVARU SKOŘEPINOVÝCH KONSTRUKCÍ
Jiří Musil, Jiří Stráský
50
pdf
MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ
Jaroslav Navrátil, Miloš Zich
56
pdf
PROTLAČENÍ Z POHLEDU ČSN EN 1992-1-1 A PŘEDPISŮ PRO PATENTOVANOU SMYKOVOU VÝZTUŽ
Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka
60
pdf
VÝVOJ TRVANLIVÉHO PROPUSTNÉHO BETONU PRO POTŘEBY HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU VE FINSKU
Hannele Kuosa, Erika Holt
68
pdf
Aktuality
PANELÁKY NA KLADNĚ (výstava)
31
pdf
KDYŽ SE UTOPIE STANE SKUTEČNOSTÍ (recenze)
31
pdf
CCC2014 (konference)
Jana Margoldová, redakce
36
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
45
pdf
OCENĚNÍ fib PRO MLADÉ INŽENÝRY AAYE 2015
59
pdf
CZECHSCAPE (recenze)
67
pdf
BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 (soutěž)
74
pdf
BETON V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ
Jitka Prokopičová
76
pdf
INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2014 (konference)
78
pdf
BETONOVÉ VOZOVKY 2014 (konference)
79
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf