betontks.cz » Archiv » 6/2001
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2001

Tématem šestého čísla časopisu BETON TKS 2001 je Bytová výstavba. Dlouhodobým vývojem bytové výstavby v České republice se zabývá článek M. Báčové z IC ČKAIT na str. 4. V ČR je více než 1,1 milionu bytů postavených panelovou technologií. V současné době v nich žije více než třetina obyvatel, mnohé objekty však vzhledem ke svému stáří a technickému stavu nutně potřebují regeneraci. Dané problematiky se týká Beseda u kulatého stolu (str. 10) s odborníky z libereckého regionu. Na str. 24 se dozvíte aktuální informace o semináři ČBS Regenerace nosných systémů panelových budov. V rubrice Věda a výzkum naleznete příspěvek Teplotní a objemové změny samozhutnitelného betonu měřené na velkorozměrných modelech (str. 35). Provedené experimenty ukazují vývoj teplot v tlustých a tenkých stěnách a vliv tloušťky stěn na deformace od smršťování při vysychání.

Obsah čísla

Úvodník
DLOUHODOBÝ PROGRAM NA PODPORU OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ POSTAVENÍCH PANELOVOU TECHNOLOGIÍ
Jiří Klíma
2
pdf
Téma
BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE
Marie Báčová
4
pdf
BESEDA U KULATÉHO STOLU: BYTOVÁ VÝSTAVBA NA LIBERECKU
Ctibor Čejpa
10
pdf
Profily
KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT V PRAZE
Tomáš Klečka
12
pdf
SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI
Zdeněk Dřevěný
14
pdf
Obrazová příloha
BYTOVÁ VÝSTAVBA NA LIBERECKU A MLADOBOLESLAVSKU
16
pdf
Stavební konstrukce
OBJEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY OCENĚNÉ V SOUTĚŽI STAVBA BOKU 2001
Kateřina Jakobcová
18
pdf
TERASY ČERVENÝ VRCH V PRAZE
Ctibor Čejpa
20
pdf
NOVÉ PREFABRIKOVANÉ DOMKY V LIBERCI
Václav Melan, Martin Holemý
22
pdf
Aktuality
SEMINÁŘ ČBS REGENERACE NOSNÝCH SYSTÉMŮ PANELOVÝCH BUDOV
Ctibor Čejpa
24
pdf
Stavební konstrukce
BETONOVÉ KONSTRUKCE NA BB CENTRU, PRAHA
Miroslav Holub
25
pdf
VÝSTAVBA 92 RODINNÝCH DOMŮ V SRNOJEDECH
Lucie Marečková
28
pdf
Sanace
POUŽITÍ SANAČNÍCH MALT MSB PŘI OPRAVÁCH BALKONŮ PANELOVÝCH DOMŮ
Pavel Michálka
30
pdf
PRŮZKUM PLOCHÝCH STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ PANELOVÝCH BUDOV
Jana Kántorová
33
pdf
Věda a výzkum
TEPLOTNÍ A OBJEMOVÉ ZMĚNY SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU MĚŘENÉ NA VELKOROZMĚRNÝCH MODELECH
Jiří Hošek, Jan L. Vítek, Václav Kuráž, Jiří Litoš, Jan Matoušek
35
pdf
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K ČSN EN 206 A ČSN P ENV 13670
Jaroslav Procházka
40
pdf
NELINEÁRNÍ ANALÝZA KONSTRUKCÍ PANELOVÝCH BUDOV S JEDNOVRSTVÝM NOSNÝM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM NA ÚČINKY TEPLOTY
Václav Blažek, Petr Fajman, Jiří Šejnoha
44
pdf
Spektrum
BAUFACH 2001
Ctibor Čejpa
49
pdf
EXPO BO01 - MĚSTO ZÍTŘKA
Petr Hájek
50
pdf
Aktuality
KONFERENCE A VÝSTAVY V ČR A V ZAHRANIČÍ
52
pdf
Firemní prezentace
LAFARGE CEMENT, A.S.
54
pdf