betontks.cz » Archiv » 6/2002
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2002

Šesté číslo časopisu BETON TKS 2002 se zabývá tématem Beton a architektura. Cenné informace z historie betonového stavitelství v Praze se dozvíte ve stejnojmenném článku historika architektury Zdeňka Lukeše (str. 3). Příspěvek Rekonstrukce paláce Langhans, jehož autorem je architekt Lábus, popisuje stavební vývoj domu a koncepci jeho rekonstrukce a zkoumá uplatnění architektonického názoru na použití betonových nosných konstrukcí a bezesparých podlah. (str. 10). Neomezenou tvarovatelností betonu při rekonstrukci se zabývá článek na str. 21. Jedná se zde o nástavbu monolitické skořepinové a tvarově složité konstrukce na stávající zděný objekt při rekonstrukci domu v Praze. V rubrice Věda a výzkum naleznete příspěvek K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost (str. 41), v němž jsou popsány degradační mechanizmy a úroveň přístupů navrhování vzhledem k normám. V rubrice Spektrum se můžete prohlédnout zajímavé fotografie Moderní japonské architektury autora Ing. P. Čížka (str. 52).

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Jan L. Vítek
2
pdf
Téma
BETON A ARCHITEKTURA
Zdeněk Lukeš
3
pdf
Profily
SKANSKA
6
pdf
Obrazová příloha
PARK TRILOBIT NA KLADNĚ - POUŽITÍ BETONU PŘI BUDOVÁNÍ MĚSTSKÉHO PARTERU
8
pdf
Stavební konstrukce
REKONSTRUKCE PALÁCE LANGHANS
Ladislav Lábus
10
pdf
KNIHOVNA FILOSOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ
Pavel Hladík
15
pdf
SYMBIÓZA ARCHITEKTURY A KONSTRUKCE U NĚKOLIKA PŘIPRAVOVANÝCH MOSTŮ
Petr Šafránek, Patrik Kotas, Roman Šafář
18
pdf
BETON PŘI REKONSTRUKCI – NEOMEZENÁ TVAROVATELNOST
Jaroslav Felix, Tomáš Felix
21
pdf
MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA
Jaroslav Vinter
24
pdf
HISTORIE KOMBINOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY VKS PRO VÍCEPODLAŽNÍ STAVBY - STAVBY OBČANSKÉ
Karel Žofka
27
pdf
RIVER CITY PRAHA
Martin Čvančara
30
pdf
Materiály a technologie
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DILATAČNÍCH SPÁR A BALKÓNOVÉ IZOLAČNÍ PRVKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE
Vladimír Viták, Olga Löwitová, Slávka Náprstková
34
pdf
NOVÉ POZNATKY Z TECHNOLOGIE VÝROBY CEMENTU
Jan Tichý, Hagen Ulig
38
pdf
BUDOUCNOST BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
40
pdf
Věda a výzkum
K NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST
Břetislav Teplý, Zbyněk Keršner, Pavla Rovnaníková
41
pdf
MĚŘENÍ SOUČASNÉHO PŘENOSU VODY A CHLORIDŮ JAKO PODKLAD PRO PREDIKCI KOROZE VÝZTUŽE V BETONU
Pavla Rovnaníková, Zbyšek Pavlík, Robert Černý
46
pdf
Spektrum
ÚSPĚCH ČESKÉHO BETONU NA FIB KONGRESU V ÓSACE
50
pdf
MODERNÍ JAPONSKÁ BETONOVÁ ARCHITEKTURA OČIMA ING. P. ČÍŽKA
52
pdf
PŘESTAVBA OBILNÉHO SILA NA STUDENTSKOU UBYTOVNU V OSLU
Petr Hájek
55
pdf
Aktuality
STAVBA ROKU 2002 / SPOLEČNOSTI YTONG A HEBIL OZNAMUJÍ FÚZI K 1. 1. 2003
33
pdf
DISKUZE K ČÍSLU 3/2002
Petr Hájek
56
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA V ČR
58
pdf
NULTÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BETONOVÉ VOZOVKY 2002
Jan Gemrich
60
pdf
SOUTĚŽENÍ DO ZTRACENA FEJETON Z PERA ZDEŇKA LUKEŠE
Petr Lukeš
62
pdf
POKYNY PRO AUTORY
63
pdf
Firemní prezentace
MONTOVANÉ RODINNÉ DOMY Z LEHKÉHO LIAPORBETONU
64
pdf