betontks.cz » Archiv » 6/2003
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2003

Šesté číslo časopisu BETON TKS 2003 je věnováno technologii betonu. Dozvíte se o historii a nových trendech v technologii betonu (str. 3) i o složení a vlastnostech některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů (str. 10). Beton je velmi vhodným materiálem pro ochranu před účinky ionizujícího záření, viz příspěvek na str. 18. V rubrice Sanace najdete způsob hodnocení karbonatace starých betonů (str. 21), který nelze použít jen v případě, pokud by byl analyzovaný beton vyrobený s vápencovým kamenivem. Problematikou technologie výroby betonu československého opevnění v letech 1936 až 1938 se zabývá příspěvek na str. 24. Článek Mosty z vysokohodnotných betonů v severní Americe poukazuje na výhody použití HPC u staveb dopravní infrastruktury se zřetelem na ekonomickou efektivitu realizací (str. 48).

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Jan L. Vítek
2
pdf
Téma
NOVÉ TRENDY V TECHNOLOGII BETONU
Milada Mazurová, Vladimír Veselý, Michal Števula
3
pdf
Profily
TBG METROSTAV, S. R. O.
7
pdf
Obrazová příloha
NOVÉ TRENDY V TECHNOLOGII BETONU
8
pdf
Materiály a technologie
SLOŽENÍ A VLASTNOSTI NĚKTERÝCH TYPŮ VYSOKOHODNOTNÝCH A SAMOZHUTŇUJÍCÍCH BETONŮ
Josef Lukáš, Jiří Brandštetr, Jindřich Melcher, Josef Krátký, Marcela Karmazínová, Tomáš Vymazal, Vlastimil Bílek
10
pdf
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY Z BETONU VYZTUŽENÉHO SYNTETICKÝMI VLÁKNY
Teodor Beneš
14
pdf
DR. ING. EMIL REICH, 1983–1977
Milík Tichý
17
pdf
BETONY PRO KONSTRUKCE STÍNĚNÍ ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Leonard Hobst, Lubomír Vítek
18
pdf
Sanace
ZPŮSOB HODNOCENÍ KARBONATACE STARÝCH BETONŮ
Marcela Fridrichová, Jan Novák, Šárka Zemánková
21
pdf
Stavební konstrukce
BETONY VOJENSKÝCH OPEVNĚNÍ
Leonard Hobst, Ilona Zwettlerová
24
pdf
Z regionů
V BUDĚJOVICKÉM KRAJI
28
pdf
Věda a výzkum
HYDRATACE CEMENTOVÉ PASTY A MODEL CEMHYD3D
Vít Šmilauer, Zdeněk Bittnar
32
pdf
STATIKA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ A TEORIE STÁRNUTÍ
Jaroslav Navrátil
36
pdf
Software
POZNATKY Z ŘEŠENÍ SOFTWARŮ PRO TECHNOLOGII BETONU
Alain Štěrba
38
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZAVÁDĚNÍ EN 1992: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE – KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY VÝZTUŽE, ZÁSADY VYZTUŽOVÁNÍ PRVKŮ
Alena Kohoutková, Jaroslav Procházka, Jitka Vašková
42
pdf
Spektrum
MOSTY Z VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ V SEVERNÍ AMERICE
Aleš Kratochvíl, Jaroslav Urban, Karel Pospíšil
48
pdf
JAK JSEM (NE)BETONOVAL SARAJEVO
Miroslav Havlík
52
pdf
KONFERENCIA „CEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY 2003“ V SR
Milan Hudec
55
pdf
PROGRAM ODBORNÝCH PRAXÍ „COOPERATIVE EDUCATION“ NA NORTHEASTERN UNIVERSITY V BOSTONU
Pavel Dohnálek
58
pdf
Aktuality
PROF. ING. VLADIMÍR KŘÍSTEK, DRSC. – 65 LET
31
pdf
ŽIVOTNÍ JUBILEUM ING. VLADIMÍRA TVRZNÍKA, CSC.
57
pdf
NOVÁ RUBRIKA „PRACOVNÍ MÍSTA – NABÍDKA A POPTÁVKA“
61
pdf
JUBILEJNÍ, 10. BETONÁŘSKÉ DNY 2003
Vlastimil Šrůma
62
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA V ČR
64
pdf