betontks.cz » Archiv » 6/2012
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2012

Šesté číslo je po třech letech opět věnováno tématu Tunely a městská podzemní infrastruktura.


V rubrice „Stavební konstrukce“ je představena řada zajímavých staveb a technologií: • První část článku o výstavbě tunelového komplexu Blanka na Městském okruhu v Praze (druhá část bude vzhledem k celkovému rozsahu článku v Beton TKS 1/2013), následovaná obrazovou reportáží z průběhu výstavby.


• V Mladé Boleslavi byl v rámci celkové přestavby Staroměstského náměstí postaven podzemní parkovací dům, jehož součástí je vstupní kopule sloužící nejen jako přístupová cesta do parkovacích prostor, ale současně jako přístup do objevených historických sklepů a prostor pro krátkodobé expozice a drobné performance.


• Přehled tunelů s prefabrikovaným segmentovým ostěním z drátkobetonu - využití drátkobetonu pro segmentová ostění tunelů je obecně ve světě rostoucí trend vzhledem k výhodám oproti běžným železobetonovým segmentům.


• Ražba traťových tunelů pražského metra s využitím moderních plnoprofilových tunelovacích strojů (technologie TBM).


• Na příkladech ze zahraniční praxe jsou popsána zajímavá technická řešení výstavby tunelů ze světa – rozšíření železničních tunelů bez přerušení provozů, úprava ostění tunelu pro získávání geotermální energie a opatření pro ražbu a sanaci tunelů v bobtnavých horninách. • Výstavba nové linky příměstské železnice ve Stockholmu je v současnosti jedním z největších a nejdůležitějších stavebních projektů ve Švédsku - 6 km dlouhý tunel prochází pod centrem Stockholmu a po jeho dokončení se průjezdná kapacita kolejí ve Stockholmu zdvojnásobí.


• Amsterodamské metro – noční můra, ale i unikátní technologie – to je název článku přibližující kontroverzní stavbu severojižní linky amsterodamského metra, která se staví již deset let, potýká se s celou řadou problému, drasticky překračuje rozpočet a dokonce byla i v roce 2008 na rok pozastavena. Současně jsou však na její výstavbu použity špičkové inovativní technologie, některé svého druhu poprvé na světě.


V rubrice „Sanace a rekonstrukce“ je článek popisující rekonstrukce 150 let starých technologických tunelů Národního divadla v Praze. Poté je prezentován dlouhodobý výzkum možných vlivů na protismykové vlastnosti vozovek v tunelech a kvantifikace některých vlivů s uvedením konkrétních naměřených hodnot. V závěru rubriky je přehled poruch betonových konstrukcí v tunelových stavbách.


Rubrika „Materiály a technologie“ přináší, po kratší odmlce, šesté pokračování článků s tematikou ošetřování čerstvého betonu, tentokráte věnované odpařování vody, porovnání konvencí a skutečnosti. R


ubrika „Věda a výzkum“ nabízí článek zabývající se predikcí vzniku a vývoje poruch budov vyvolaných poklesovou kotlinou v důsledku podzemní činnosti. Poté následuje shrnutí výsledků druhého běhu zkoušek výbuchové odolnosti železobetonových prvků (studován byl vliv přidaných vláken a třídy pevnosti betonu) a popis využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot.


V rubrice „Normy Jakost Certifikace“ je popsána změna Z3, která platí od října 2012 a upravuje některé články národní přílohy NA k ČSN EN 1991-2. Přináší zásadní změnu v úrovni zatížení mostů pozemních komunikací od dopravy.


V závěru časopisu naleznete v rubrice „Aktuality“ článek o vynikajícím inženýrovi, objeviteli nového konstrukčního prvku „předpětí“, Eugènovi Freyssinetovi.

Obsah čísla

Úvodník
QUO VADIS ČESKÉ TUNELÁŘSTVÍ...?
Martin Srb
4
pdf
Obrazová reportáž
TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA
Jakub Karlíček
18
pdf
Stavební konstrukce
BETONOVÉ KONSTRUKCE NA TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA V PRAZE
Pavel Šourek, Lukáš Grünwald, Vladimír Petržílka, Pavel Kasal, Jan Kvaš, Miroslav Padevět, Michael Remeš
6
pdf
PODZEMNÍ GARÁŽE V HISTORICKÉM CENTRU MLADÉ BOLESLAVI
Michal Hlaváček, Zdeněk Holek
22
pdf
PŘEHLED TUNELŮ S PREFABRIKOVANÝM SEGMENTOVÝM OSTĚNÍM Z DRÁTKOBETONU
Matouš Hilar
28
pdf
RAŽBA TRAŤOVÝCH TUNELŮ PRAŽSKÉHO METRA TECHNOLOGIÍ TBM
Petr Vítek, Boris Šebesta, Matouš Hilar, Radomír Pukl
34
pdf
LADRONKA – PARK A PODCHOD
redakce
44
pdf
ZAJÍMAVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ VÝSTAVBY TUNELŮ NA PŘÍKLADECH ZE ZAHRANIČNÍ PRAXE
Libor Mařík
46
pdf
NOVÁ TRAŤ STOCKHOLMSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ ŽELEZNICE STOCKHOLM CITY LINE
redakce
54
pdf
AMSTERODAMSKÉ METRO – NOČNÍ MŮRA, ALE I UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE
Jitka Prokopičová
60
pdf
Sanace a rekonstrukce
REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÝCH TUNELŮ NÁRODNÍHO DIVADLA
Petr Doležal
68
pdf
PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI CBK V TUNELECH, REALIZACE, PROVOZ A ÚDRŽBA
Jiří Šrůtka
80
pdf
PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V TUNELOVÝCH STAVBÁCH
Jiří Svoboda, Vojtěch Sedmidubský
85
pdf
Materiály a technologie
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 6. ODPAROVANIE VODY, KONVENCIA A SKUTOČNOSŤ
Peter Briatka, Peter Makýš
88
pdf
PLNĚ HYDRAULICKÉ BEDNĚNÍ PRO TUNELOVOU VÝSTAVBU
Radek Syka
92
pdf
Věda a výzkum
PREDIKCE VZNIKU A VÝVOJE PORUCH BUDOV VYVOLANÝCH POKLESOVOU KOTLINOU V DŮSLEDKU PODZEMNÍ ČINNOSTI
Vladimír Červenka, Tomáš Ebermann, Lukáš Kadlec, Vladimír Křístek, Lukáš Vráblík
94
pdf
VLIV PEVNOSTI BETONU A OBSAHU VLÁKEN NA VÝBUCHOVOU ODOLNOST ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ
Marek Foglar, Martin Kovář, Alena Kohoutková
97
pdf
VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO HODNOCENÍ MÍRY DEGRADACE BETONU VYSTAVENÉHO ÚČINKŮM VYSOKÝCH TEPLOT
Jiří Brožovský, Lenka Bodnárová
102
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
ZMĚNA Z3 K ČSN EN 1991-2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ –ČÁST 2: ZATÍŽENÍ MOSTŮ DOPRAVOU
Marie Studničková
106
pdf
Aktuality
BETONÁŘSKÉ DNY 2012
43
pdf
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
101
pdf
EUGENE FREYSSINET A FIP – FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRÉCONTRAINTE
Karel Dahinter
108
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
112
pdf