betontks.cz » Archiv » 6/2013
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2013

Rostoucí potřeby oprav betonových konstrukcí různých typů (budov, mostů i inženýrských konstrukcí) postavených v předchozích dekádách či zcela nedávno obracejí v posledních letech pozornost odborné veřejnosti k trvanlivosti betonu a životnosti betonových konstrukcí.

Problematika trvanlivosti nabývá na významu i v souvislosti s trvale udržitelným stavěním, otázkami nákladů životního cyklu staveb a s tzv. performance-based postupy navrhování betonových konstrukcí. Trvanlivost a spolehlivost konstrukcí patří mezi základní vlastnosti konstrukce, které mohou mít výrazné ekonomické důsledky. V současné praxi této problematice ještě není věnována patřičná pozornost.

V souvislosti s navrhováním betonových konstrukcí je rovněž oprávněně připomínáno, že jednou z možností snižování produkce CO2 je náhrada portlandského cementu pucolánově nebo hydraulicky reagujícími příměsmi, např. popílky, struskou ad. Jejich použití má dopad na vlastnosti betonu a mj. i na jeho odolnost proti agresivním účinkům okolního prostředí.

Prosincové číslo časopisu se zabývá problematikou trvanlivosti betonů, životnosti betonových konstrukcí a diskutují se různé přístupy a pohledy.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Jana Margoldová
2
pdf
Téma
NAVRHOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ŽIVOTNOST: IMPLEMENTACE ZÁSAD ZAHRNUTÝCH V MODEL CODE 2010 DO PROVOZNÍ NORMY ISO 16204
Steinar Helland
3
pdf
Firemní prezentace
CEMEX A VUT V BRNĚ SPOLUPRACUJÍ NA VÝZKUMU VYUŽITÍ FLUIDNÍCH POPÍLKŮ VE STAVEBNICTVÍ
11
pdf
Stavební konstrukce
RODINNÝ DŮM POSTAVENÝ Z LEHKÉHO MONOLITICKÉHO TEPELNĚ-IZOLAČNÍHO BETONU
Luděk Rýzner, Jiří Vincenc, Pavel Hladík, Michala Hubertová
12
pdf
Materiály a technologie
TRVANLIVOST LEHKÉHO KONSTRUKČNÍHO BETONU
Michala Hubertová
18
pdf
POŽADAVKY NA SLOŽENÍ BETONU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFIKACE BETONU – PROBLÉMY A ALTERNATIVY
Robert Coufal
22
pdf
PŘEPRAVA BETONU PŘI STAVBĚ LANOVKY NA SNĚŽKU
Jan Veselý
26
pdf
TENKOSTĚNNÝ SENDVIČOVÝ SYSTÉM Z VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU VYZTUŽENÉHO ČEDIČOVÝMI VLÁKNY
Kamil Hodický, Thomas Hulin
30
pdf
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 10. VNÚTORNÉ OŠETROVANIE A ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY BETÓNU
Peter Briatka, Peter Makýš
36
pdf
Věda a výzkum
MOŽNOSTI POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE (CT) KE STUDIU BETONU
Éva Lublóy, György L. Balázs
43
pdf
MOŽNOSTI A OMEZENÍ RECYKLACE BETONU
Anette Müller
46
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STATICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI V TLAKU RŮZNÝCH RECEPTUR S HODNOTAMI UVEDENÝMI V ČSN 1992-1-1
Petr Huňka, Karel Kolář, Jiří Kolísko
53
pdf
ČTVRTÁ ZMĚNA ČSN EN 206-1
Michal Števula
55
pdf
TRVANLIVOST: EN 206 – KONCEPT K-HODNOTY – MODELOVÁNÍ
Markéta Chromá, Pavla Rovnaníková, Břetislav Teplý
56
pdf
Aktuality
PROF. ING. BŘETISLAV TEPLÝ, CSC. – OSMDESÁTILETÝ
45
pdf
VLADIMÍR KŘÍSTEK 75 LET
60
pdf
PROF. ING. TOMÁŠ VANĚK, DRSC ZEMŘEL
61
pdf
ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROF. ING. ALENY KOHOUTKOVÉ, CSC., FENG.
62
pdf
NĚMECKÝ TRANSPORTBETON PRODUKUJE 46 MIL M3
Erwin Kern
63
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf