betontks.cz » Archiv » 6/2014
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2014

Poslední číslo časopisu vydané v roce 2014 je zaměřeno na tunely a podzemní konstrukce.

Úvodník je věnován zamyšlení nad vztahem tunelů a nových moderních „smart cities“. Výstavba konstrukcí v podzemí má své výrazné specifikum – horninové či zeminové prostředí bude celou stavěnou konstrukci obklopovat během výstavby i během jejího užívání po celou dobu její předpokládané životnosti. Nejedná se tedy o kontakt jen prostřednictvím základů stavby a případně suterénních podlaží, ale v podstatě celou konstrukcí. V rubrice Stavební konstrukce je zařazeno šest článků a ve všech je obklopující prostředí jednou z „hlavních postav příběhu“.

Důležitost podrobného poznání prostředí prostřednictvím jeho průzkumu a jeho správné zohlednění v projektu stavby ale i její výstavby popisuje článek o výstavbě dvoukolejného sudoměřického tunelu. Projekt opírající se ve svých předpokladech o neúplné informace vede při své realizaci až k téměř „thrillerovým“ situacím a jeho zdárné dokončení vyžaduje zdolání téměř nepřekonatelných překážek.

Při stavbě v podzemí je třeba řešit i nedostatek stavebního prostoru, což přináší mnohé konstrukční a logistické hádanky – co lze postavit dříve a jak, co později, aby se to uneslo, nemuselo se zbytečně bourat, nepoškodila se vodotěsná izolace, jak dostat na místo armokoš a vše dobře probetonovat bez možnosti vizuální kontroly z vnějšku. O tom všem je článek o tunelovém ostění stanice Veleslavín na prodloužení metra V. A v Praze.

Jak připravit bezpečnou stavební jámu pro obrovský základový blok visutého mostu v bažinách a zvodnělých zeminách popisují ve svém článku čínští autoři.

Přestavba nádraží v nizozemském Arnhemu, to není jen nová moderní nádražní budova a více nástupišť, to je komplexní přestavba podzemí části města. Pod povrch se musí schovat garáže pro stovky aut i tisíce kol, část vnitřního městského okruhu, přístupový tunel k nástupištím a křížení dvou směrů železničních kolejí, aby v nádraží už na sebe nemusely vlaky vzájemně čekat. Když se k tomu přidá ještě několik historických staveb, které nesmí být výstavbou narušeny, a obecně špatné základové podmínky v Nizozemsku je to také velmi zajímavá úloha.

Články v dalších rubrikách přinášejí rovněž zajímavé a důležité informace z oblastí materiálů a technologií, výsledků vědy a vývoje nebo vysvětlení požadavků a předpisů norem, ale už tam nejsou ty časové, finanční, tepelné a další limity, které do článků úvodní rubriky vnášely nečekané napětí. Jsou naopak klasickým čtením odborného časopisu.

Na závěr si v Aktualitách připomeneme významné životní výročí pana Ing. Pavla Čížka, prvního předsedy ČBS. Kdo by mu je však hádal při všech jeho současných aktivitách?

Obsah čísla

Úvodník
TUNELY A SMART CITIES
David Krása
2
pdf
Stavební konstrukce
EJPOVICKÉ TUNELY, STAV PŘÍPRAV NA KONCI ROKU 2014
Jiří Mára, Michal Gramblička, Jiří Velebil
3
pdf
DVOUKOLEJNÝ TUNEL SUDOMĚŘICE, PŘEDPOKLADY PROJEKTU A REALIZACE
Libor Mařík
7
pdf
TUNELOVÉ OSTĚNÍ STANICE VELESLAVÍN NA PRODLOUŽENÍ METRA V.A V PRAZE
Martina Urbánková
16
pdf
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ KABELOVÉHO TUNELU KARLÍN
Michal Sedláček, Jiří Fiala
22
pdf
NÁVRH A KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ JÁMY PRO JIŽNÍ KOTEVNÍ BLOK MOSTU RUNYANG PŘES ŘEKU YANGTZE REALIZOVANÉ POMOCÍ METODY ZMRAZOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY S POUŽITÍM PILOTOVÝCH STĚN
Ji Lin, Feng Zhaoxiang, Ruan Jing
26
pdf
PŘESTAVBA NÁDRAŽÍ V NIZOZEMSKÉM ARNHEMU
Jitka Prokopičová
30
pdf
Materiály a technologie
SYSTÉM PRUŽNĚ ULOŽENÉ KOLEJOVÉ DESKY
Jana Margoldová, redakce
35
pdf
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE PRO TUNELOVÉ STAVBY S VYUŽITÍM LEHKÉHO BETONU
Vladimír Junek, Tomáš Míčka, Martin Kroc, Isabela Bradáčová, Petr Kučera, Jiří Kolísko
38
pdf
PREDIKTÍVNE RIEŠENIE VYHODNOCOVANIA A KVANTIFIKÁCIE AKTIVITY MLETEJ GRANULOVANEJ VYSOKOPECNEJ TROSKY V SÚVISLOSTI S KVANTIFIKÁCIOU NÁROKOV NA PROCES JEJ MLETIA
Ľubomír Ježo, Martin T. Palou
42
pdf
Věda a výzkum
ZAJIŠTĚNÍ SEGMENTOVÉHO OSTĚNÍ TBM TUNELŮ V OKOLÍ PROPOJEK
Petr Vítek, Karel Rössler
46
pdf
MOŽNOSTI VÝROBY SMĚSNÝCH CEMENTŮ NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ, ČÁST II
Marcela Fridrichová, Jan Gemrich, Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Ludmila Vehovská
50
pdf
MODERNÍ METODY ZESILOVÁNÍ SLOUPŮ POMOCÍ FRP MATERIÁLŮ – STANOVENÍ ÚČINKU OVINUTÍ
Vojtěch Kostiha, František Girgle, Petr Štěpánek, Anna Kučerová
56
pdf
EXPERIMENTÁLNE MERANIE SÚDRŽNOSTI PREDPÍNACÍCH LÁN PULL-OUT TESTAMI S POUŽITÍM PROTIKORÓZNYCH PROSTRIEDKOV NA BÁZE OLEJA
Ján Laco, Viktor Borzovič, Jaroslav Halvonik
63
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN
Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka
68
pdf
Aktuality
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
45
pdf
NUSELSKÝ MOST
49
pdf
OCENĚNÍ PROFESORKY KOHOUTKOVÉ
55
pdf
TROJSKÝ MOST PŘES VLTAVU OTEVŘEN
62
pdf
PUBLIKACE fib
76
pdf
ING. PAVEL ČÍŽEK UŽ OSMDESÁTILETÝ?
77
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf