betontks.cz » Archiv » 1/2019
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2019

ZKUSTE SI UDĚLAT VLASTNÍ PRŮZKUM!

Milé čtenářky, milí čtenáři,
uvádí se, že lidé ve vyspělých zemích tráví v průměru 90 % svého času v budovách. Když jsem tuto informaci četl poprvé, tak jsem zapochyboval a rozhodl se tento údaj prověřit.

Na internetu jsem našel jeden z možných zdrojů – a to výzkumnou zprávu The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS) – A Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollutants vypracovanou výzkumným týmem pod vedením Neil E. Klepeise a publikovanou Lawrence Berkeley National Laboratory v roce 2001. Z této sociologické studie zahrnující více než 9 000 respondentů z USA mimo jiné vyplývá, že lidé stráví průměrně 87 % času v budovách, 5,5 % jsou uzavřeni v autě a pouze 7,5 % času tráví venku v přírodním prostředí. Řekl jsem si – no jo, to je americký styl života!
A tak jsem si udělal svůj vlastní průzkum rozložení času, který trávím v budovách, v dopravních prostředcích a venku. Nejsem žádný pecivál, nejsem ani přivázaný ke svému autu, a pokud mi to čas dovolí, rád se projdu a vyrazím do přírody. Výsledek typického pracovního dne mě ovšem zaskočil. V analyzovaný den jsem strávil v budovách 89,6 % času, v dopravních prostředcích (metro, autobus a auto) 4,2 % a venku pouhých 6,2 % svého času. O víkendech se sice snažím tuto neúprosnou statistiku trochu poupravit, ale celkový průměr by to asi nijak dramaticky nezměnilo.
Ať už dopadá statistika jakkoli, budovy vytvářejí a budou vytvářet i v budoucnu rozhodující prostředí pro náš život a pro jeho kvalitu. Proto je velmi důležité soustředit se na výstavbu budov, které splňují co nejnáročnější požadavky na zajištění kvalitního vnitřního prostředí zahrnující nejenom mechanickou odolnost a stabilitu, ale i požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, hygienu vnitřního prostředí, kvalitní denní a umělé osvětlení, tepelně-vlhkostní mikroklima, akustické mikroklima a další požadavky. Jde o zajištění bezpečného a komfortního prostředí pro daný provoz, přičemž kvalita a efektivita provozu by měla být samozřejmostí po dobu celé předpokládané životnosti budovy.
Architektonická kvalita a ekonomické a environmentální parametry jsou nutnou a neoddělitelnou podmínkou kvalitního řešení budovy splňující širší spektrum požadavků udržitelné výstavby. Železobetonové stavby italského architekta P. L. Nerviho fascinují i v současnosti svojí lehkostí a efektivitou. Řada současných architektů využívá beton jako výrazný výtvarný prostředek – např. Santiago Calatrava, Zaha Hadid a řada dalších. V 5. dílu pořadu „Architektura v betonu: Městská vila v Podolí“ hovoří architekt Josef Pleskot o návrhu stavby i o významu betonu v interiéru: „ [...] beton má svoji definitivnost, pevnost, solidnost [...] to je na něm vlastně hezké, že má charakter tvrdého materiálu – kamene a vlastně takové přetavené přírodniny...“

V tomto čísle Beton TKS jsou uvedeny některé příklady realizací budov s betonovou konstrukcí, která se výrazněji uplatňuje z hlediska konstrukčního řešení a architektonického výrazu. Jasným příkladem, že beton je i v našich podmínkách materiálem umožňujícím navrhovat architektonicky hodnotné stavby je i Cena za architekturu 2018, kterou obdržel ateliér Architektura s.r.o. za administrativní budovu ve Stránčicích, kterou zde připomínáme.
Je neděle, jsem v krásném prostředí okolí řeky Sázavy, koukám oknem přes údolí na protější zasněžený les, sedím za pracovním stolem u počítače a píšu. Asi bych se měl nad sebou zamyslet.

Přeji Vám pěkné počtení v příjemném a kvalitním prostředí budovy. A zkuste si udělat vlastní průzkum ... a případně vyrazit ven na procházku.

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
předseda redakční rady Beton TKS

Obsah čísla

Úvodník
ZKUSTE SI UDĚLAT VLASTNÍ PRŮZKUM!
Petr Hájek
2
pdf
Stavební konstrukce
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX+
3
pdf
BUDOVA VARSO TOWER
Marcin Chruslinski, Peter Rozložník
18
pdf
SPORTOVNÍ HALA DOLNÍ BŘEŽANY
24
pdf
NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN V BRATISLAVE – KONCEPCIA NOSNÉHO SYSTÉMU
Jaroslav Repa
28
pdf
ZIMNÍ STADION ŠKODA ICERINK
32
pdf
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM V PROSTĚJOVĚ
36
pdf
ATLANTICKÝ PAVILON
40
pdf
Jak (ne)pracovat s betonem
JAK SE MÁ DĚLAT A JAK SE NĚKDY DĚLÁ: BETONÁŽ ZA CHLADNÉHO POČASÍ
Milada Mazurová
46
pdf
Věda a výzkum
LEHKÝ BETON S VYUŽITÍM ODPADNÍHO EXPANDOVANÉHO POLYPROPYLENU A SYNTETICKÉ KOAGULOVANÉ AMORFNÍ SILIKY
Martina Záleská, Milena Pavlíková, Jaroslav Pokorný, David Čítek, Ondřej Jankovský, Zbyšek Pavlík
48
pdf
MOŽNOSTI STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI A POISSONOVA ČÍSLA V RANÉ FÁZI ZRÁNÍ CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ
Romana Halamová, Dalibor Kocáb, Barbara Kucharczyková
56
pdf
OD LOMOVÝCH EXPERIMENTŮ KE STOCHASTICKÉMU MODELOVÁNÍ SMYKEM PORUŠOVANÝCH PŘEDPJATÝCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ
Ondřej Slowik, Drahomír Novák
61
pdf
Můj dům, můj beton
VILA U PRŮHONICKÉHO PARKU
Jan Aulík, Markéta Aulíková, Jakub Naňák
67
pdf
Aktuality
FOTBALOVÝ STADION TOTTENHAM HOTSPUR FC
23
pdf
KONGRES fib 2018 A CENY PRO VYNIKAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
Milan Kalný
42
pdf
ECSN AWARD 2018 PRO BETONY PALÁCE DRN / ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VE STRANČICÍCH SE STALA VÍTĚZEM ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2018
47
pdf
VZPOMÍNKA NA ING. IVANA SITAŘE, CSC.
66
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf