betontks.cz » Archiv » 1/2020
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 1/2020

Dvacet let – to je krásný věk
Milé čtenářky, milí čtenáři, stáří je velmi relativní pojem. Pět let u whisky je fajn, ale za dvacet let je ještě lepší.Auto po pěti letech může být ještě dobré, po dvaceti letech už nic moc, nicméně po třiceti letech je to již veterán s narůstající sběratelskou hodnotou.

Budovy jsou po pěti letech stále nové, po dvaceti vyžadují první zásadnější opravy, ale řada z nich se dožívá i několika set let a u některých z nich se se stářím zvyšuje jejich historická hodnota. V pěti letech se připravujeme na pravidelnou školní docházku, v osmnácti se stáváme plnoletými a dvacet let je věk, kdy má každý svůj svět před sebou.

Některá periodika nevydrží ani pět let, dvacet let již signalizuje dobře zavedený časopis. Do dvacátého roku své existence vstupuje i náš odborný časopis Beton TKS. Uvážíme-li, že Beton TKS je přímým nástupcem časopisu Beton a zdivo, tak vychází již 28 let. Na začátku vznikal více méně amatérsky, byl založen na nadšení a úsilí těch, kteří se na jeho vydávání podíleli. Nadšení zůstalo, jen se za těch 28 let redakční příprava časopisu významně zprofesionalizovala. A dovolím si tvrdit, že jeho kvalita se stále zvyšuje, ať již po stránce obsahové, tak i grafické. Je to zásluha především redakce časopisu, autorů, redakční rady, ale hlavně čtenářů, kteří svými připomínkami a doporučeními motivují všechny zainteresované k úvahám, jak časopis vylepšovat, aby byl stále atraktivní. Bez zájmu čtenářů by časopis skončil velmi rychle. A já jsem měl to štěstí být 24 let u toho.

Za uplynulých 19 let bylo vydáno 114 běžných čísel časopisu Beton TKS, jejichž stránky obsahovaly více než 2 750 článků od více než 1 600 autorů. Kromě toho byla vydána čtyři mimořádná čísla, resp. přílohy časopisu s podtituly Beton v architektuře, Povrchy betonu, Betonové konstrukce pro 21. století a Beton – historie, současnost a budoucnost. To vše představuje v souhrnu obrovské množství informací o betonu a betonových konstrukcích, které tvořily a tvoří hodnotný informační zdroj pro českou a slovenskou betonářskou komunitu.

Začínáme tedy jubilejní dvacátý ročník. Jako u většiny ročníků je první číslo věnováno pozemním stavbám. A možná právě proto, že jde o jubilejní ročník, tak je několik článků symbolicky věnováno betonovým stavbám pro vinařství. A to nejenom z pohledu realizace železobetonových monolitických konstrukcí a návrhu betonové směsi pro pohledové betony, ale i z hlediska celkového konceptu architektonického návrhu. Jsem rád, že se časopis postupně stal i prezentační platformou pro řadu architektů pracujících s betonem jako esteticky zajímavým a technicky výhodným mate¬riálem. Řada článků ukazuje na nesporné funkční kvality dobře provedené betonové konstrukce a využití estetických kvalit pohledového betonu.
Popíjím skleničku dobrého moravského rýnského ryzlinku ročník 2017 a mám dobrý pocit, že i my betonáři přispíváme ke kvalitě našeho vinařství – a nejenom vinařství.

Tak tedy na zdraví betonu a na zdraví jubilejního ročníku časopisu Beton TKS. Vždyť dvacet let – to je krásný věk.

Petr Hájek
předseda redakční rady

Obsah čísla

Úvodník
DVACET LET – TO JE KRÁSNÝ VĚK
Petr Hájek
1
pdf
Téma
ARCHITEKTURA MEZI VINICEMI
Petr Volf
4
pdf
Interview
TĚŽKÁ, ALE RADOSTNÁ PRÁCE - ROZHOVOR PETRA VOLFA S ARCHITEKTEM ONDŘEJEM CHYBÍKEM O ZRODU NOVÉHO AREÁLU VINAŘSTVÍ LAHOFER
12
pdf
Stavební konstrukce
KDYŽ BETON VYZRAJE JAK VÍNO…
Lucie Šimečková, Barbora Sedlářová
15
pdf
NOVÉ SÍDLO VINAŘSTVÍ LAHOFER
16
pdf
REALIZACE ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
Jan Ševčík
18
pdf
PREFABRIKOVANÝ SKELET PRO VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ ČÁST
24
pdf
POHLEDOVÝ BETON PRO LAHOFER
Aleš Florián, Oldřich Žalud
25
pdf
VRSTVY ANEB VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STROPŮ
Patrik Hábl
28
pdf
PARKOVACÍ DŮM JANA GAYERA
Jaromír Chmelík, Petr Večeřa
30
pdf
PARKOVACÍ DŮM PRO KOLA
Lucie Šimečková, Barbora Sedlářová
36
pdf
KAMIL MRVA ARCHITEKTI A OBEC TROJANOVICE
Barbora Sedlářová
38
pdf
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU SONO CENTRA
Text Miloš Zich, Martin Lukšo, Pavel Hladík, Hynek Polák
42
pdf
PŘÍSTAVBA MUZEA SKLA A BIŽUTERIE
Michal Hlaváček, Jan Margold
50
pdf
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX TABÁŇ V NITRE
Ivan Hollý, Iyad Abrahoim, Július Boček, Juraj Ortuta
56
pdf
Věda a výzkum
CHOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH RÁMOVÝCH STYČNÍKŮ VYZTUŽENÝCH FRP VÝZTUŽÍ
Petr Štěpánek, František Girgle, Martin Zlámal, Ondřej Januš, Denisa Bártová, Juraj Lagiň, Pavlína Prekopová, Đorđe Čairović
62
pdf
STANOVENÍ DOB TUHNUTÍ CEMENTOVÉ KAŠE POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY
Petr Misák, Barbara Kucharczyková, Dalibor Kocáb, Václav Skotal
68
pdf
Aktuality
20 LET BETONU TKS
61
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf