betontks.cz » Archiv » 2/2019
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
cesty úvodníku jsou nevyzpytatelné, a tak se různými oklikami dostalo té cti právě mně, abych několika milými slovy uvedl číslo časopisu Beton TKS s podtitulem Technologie betonu, které právě držíte v rukou. Po důkladně rozvážné úvaze, která by měla, alespoň dle mého mínění, předcházet
samotnému sepisování úvodníku, jsem se rozhodl o technologii betonu nepsat. To na první pohled vypadá jistě poněkud netradičně a nebál bych se říci, že až podivně, avšak pravý opak je pravdou. Nebudu sice pojednávat o technologii, rozepíši se však o lidech, bez nichž by žádná technologie betonu nebyla. Ano, mým cílem je napsat několik vět o technolozích.
Přátelé, pojďme se totiž podívat pravdě do očí – mám pocit, že my si našich technologů málo vážíme! My je málo chválíme, my se málo zajímáme o ně samotné, o jejich starosti i radosti, o jejich pocity. Práci technologů bereme mnohdy jako samozřejmost, aniž bychom si plně uvědomovali, jak obtížné je dobrým technologem být. Aniž bychom vnímali, kolik mravenčí práce a nesmírného úsilí za návrhem betonu stojí, leží i běží. Totiž, to je většinou tak. Když se vše daří, jsou na výsluní přízně vynášeni různí lidé. Projektanti, architekti, zhotovitelé, dodavatelé bednění, firemní ředitelé i s náměstky či mediální poradci. Protože proč oslavovat a velebit technologa, když beton umí namíchat skoro každý, a navíc, technolog při betonáži nic nedělal, že? Ale jen co se situace trochu obrátí a něco se pokazí, neřkuli nepovede, to je hned jiná! Okamžitě se najde viník. Technolog za to může, špatný beton navrhl! V krizových situacích bývá právě technolog viníkem poměrně univerzálním a terčem častým a snadno zasažitelným. Ale proč? Protože technologové jsou i svým samotným postavením nedocenění. Člověk se pravidelně setkává s různými řediteli nebo náměstky či podobnými zaměstnanci na jejich úrovni – to je marketingový ředitel, výrobní ředitel, technický ředitel, obchodní ředitel, ředitel vnějších i vnitřních vztahů a další ředitel a následující ředitel… Ale technologický ředitel? Ne, prostě jen technolog a hotovo; čest výjimkám.
A co je vlastně takový technolog za profesi? To není ledajaký pracovník stylu pokus-omyl. Vážení, to je umělec, to je přímo kouzelník a eskamotér! Ze surovin, které se v průběhu času neustále mění, navrhuje něco kvalitního, co ovšem svoji kvalitu v průběhu dní měnit nemůže a ani nemění, a navíc garantuje vlastnosti něčeho úplně jiného, než co navrhl.
Je přece zcela zřejmé, že čerstvý beton není totéž co ztvrdlý beton. Mezi těmi dvěma stavy je proces natolik složitý, že jej krátce ani popsat nelze, a navíc je tento nepopsatelný proces ovlivněn nekonečným množstvím faktorů, počínaje počasím při betonáži (nedej bože, aby se betonovalo v parném létě, anebo dokonce v tuhé zimě!) a konče ošetřováním betonu. To je skoro stejné, jako kdybyste si šli do pekárny pro rohlík a pekař vám prodal právě nakynuté těsto s tím, že si
rohlík již upečete doma sami. Nepředstavitelná představa.
A celé by to bylo korunováno tím, že by poté přijímal reklamace, že byl tento rohlík uvnitř nedopečený a tento rohlík, jen považte, byl na povrchu spálený – no jak si to, pane pekaři, představujete?! A tuto ve své podstatě absurdní situaci zažívají naši technologové dnes a denně a všem ostatním, a to je na tom to nejpodivnější, to vůbec nepřipadá podivné.
Poslední odstavec bude proto takovou drobnou výzvou. A protože bylo řečeno již téměř vše, nebudu se snažit o vymýšlení nových mouder a dovolím si parafrázovat dva výroky z dějin nejmenované světové mocnosti nacházející se v blíže nespecifikovaném území mezi Mexikem a Kanadou.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, neptejte se, co může technolog udělat pro vás – ptejte se, co můžete vy udělat pro technologa. A začít bychom mohli tím, že až potkáme svého technologa, pojďme ho obejmout, poplácat po rameni, zadívat se mu zhluboka do očí a říci: „Mám Tě rád, můj technologu.“ Bude to sice malý krok pro každého z nás, ale velký skok pro technology. Zaslouží si to!

Přeji vám všem krásný jarní čas!

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.,
s drobnou podporou doc. Ing. Tomáše Vymazala, Ph.D.
oba: Fakulta stavební VUT
Ústav stavebního zkušebnictví

Obsah čísla

Úvodník
STROHÉ POJEDNÁNÍ O KONÁNÍ TECHNOLOGICKÉM
Dalibor Kocáb
2
pdf
Sanace a rekonstrukce
REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA ŠANCE
Martin Soukop, Tomáš Ťažký
3
pdf
Stavební konstrukce
VÝSTAVBA SLÍNKOVÉHO SILA O KAPACITĚ 85 000 TUN V LADCÍCH
Václav Branda, Libor Hamáček, Václav Zima
10
pdf
Zkoušení betonu
TVRDOMĚRNÉ ZKOUŠENÍ BETONU - ČÁST II.
Petr Cikrle, Dalibor Kocáb, Josef Červenka
14
pdf
Jak (ne)pracovat s betonem
JAK SE MÁ DĚLAT A JAK SE NĚKDY DĚLÁ: BETONÁŽ ZA CHLADNÉHO POČASÍ 2
Michal Števula
19
pdf
Materiály a technologie
MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI BETONŮ A BETONOVÝCH VÝROBKŮ POMOCÍ UZAVÍRACÍCH NÁTĚRŮ
Adam Hubáček
20
pdf
MOBILNÍ TOVÁRNA NA VÝROBU PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ
Radek Syka
24
pdf
Aktuality
TRANSPORTBETON V ČESKÉ REPUBLICE
Vladimír Veselý
26
pdf
Věda a výzkum
EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAMÁHÁNÍ PREFABRIKOVANÝCH STĚNOVÝCH PANELŮ ZE SLABĚ VYZTUŽENÉHO BETONU V PRŮBĚHU VÝROBY, MANIPULACE A PŘEPRAVY
Miloslav Janda, Miloš Zich, Petr Daněk
32
pdf
DLOUHODOBÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE PŘI APLIKACI V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH
František Girgle, Ondřej Januš, Vojtěch Kostiha, Lenka Bodnárová, Petr Štěpánek, Martin Zlámal, Đorđe Čairović, Mohamad Mansour
38
pdf
STANOVENÍ RELATIVNÍ ODOLNOSTI BETONŮ VŮČI MODELOVÝM AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍM
Ivailo Terzijski, Dalibor Kocáb, Jiří Strnad, Đorđe Čairović
46
pdf
PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY ULOŽENÉ OZUBEM, ČÁST 1: DIMENZOVÁNÍ METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE
Michal Hasa, Miloš Zich
52
pdf
Aktuality
ING. ALAIN ŠTĚRBA SLAVÍ 95. NAROZENINY
61
pdf
SKLOVLÁKNOBETON PRO 21. STOLETÍ - POZVÁNKA NA WORKSHOP
Petr J. M. Bartoš
62
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf
Firemní prezentace
PŘÍSADY DO BETONU Z DIVIZE MASTER BUILDERS SOLUTIONS OPTIMALIZUJÍ VÝSTAVBU VÝŠKOVÉ BUDOVY MARIENTURM VE FRANKFURTU NAD MOHANEM
30
pdf