betontks.cz » Archiv » 2/2021
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2021

SÍLA ARCHITEKTURY
Dlouhodobě se vedou diskuze, jestli je česká architektura světová. Konkrétně to znamená, může-li se srovnávat s architekturou velikostí obdobných zemí, jako je Rakousko, Švýcarsko či Nizozemí, ale také kupříkladu Dánsko, Norsko nebo Švédsko.

Zmíněné státy totiž představují jakousi ideální metu, neboť architektura je v nich už desetiletí soustavně seshora podporovaná, stala se součástí životního stylu a potažmo funguje i coby nástroj státní propagace v zahraničí. Objevuje se v metropolích i na venkově, v obecních budovách, školách, knihovnách, komunitních centrech, sportovištích, setkáváme se s ní na autobusových zastávkách, ale také třeba ve výrobních a komerčních objektech, které jsou navrhovány tak, aby efektivně sloužily i hladce zapadly do svého okolí a případně jej kvalitativně povznesly. Továrna pak vypadá jako přívětivá stavba, kterou si chcete vyfotit jako exponát. Architektura tady není něco navíc, protože už od samého začátku přemýšlení o rozvoji daného území se s ní počítá. Nejvíce je to patrné ve veřejném prostoru: na ulicích, prostranstvích, na cyklostezkách, nábřežích říček i potoků, na nejrůznějších odpočívadlech, vyhlídkových bodech v krajině – a to i tam, kam se poutník dostane jenom výjimečně.

V takové míře se u nás architektura neobjevuje. Stagnujeme a zaostáváme. Zatím se o potřebě kvalitní architektury spíše jenom píše nebo diskutuje, ale chybí opravdová, jasně deklarovaná vůle věci vskutku měnit a prosazovat. Sami architekti to změnit nemohou. Stavební řízení trvají několinásobně déle než samotná realizace. Postavit pěší lávku z Císařského ostrova do pražské Troji trvalo déle než stavba dálničního mostu v Janově. Schází vůle a odvaha efektivně řešit problémy, případně vzít na sebe odpovědnost. Ostatně ještě žádná polistopadová vláda se k architektuře nepřihlásila jako k fenoménu, který je nutné cílevědomě pěstovat, protože zásadně ovlivňuje naše životní prostředí. Stavební zákon a jeho projednávání připomíná spíše estrádu než smysluplnou snahu opravdu zpřehlednit a zjednodušit zbytnělou byrokratickou strukturu. Kdo chce začít cokoliv budovat, musí počítat s tím, že si projde existenciální zkouškou, v jejímž průběhu si sáhne až na samotné dno.

Architektura patří na vrchol lidské tvořivosti. Vychází ze země, reaguje na přírodní zákony. Neobejdeme se bez ní stejně jako se ona neobejde bez konstruktérů. Je-li dobře promyšlená a poctivě budovaná, je-li pravdivá, jak to ve své tvorbě demonstrovala Alena Šrámková, může pozitivně působit na chování lidí, může jim dodat pocit bezpečí, navodit stav klidu, či dokonce harmonie. Kvalitní architektura má obrovskou sílu umožňující překódovat zavedenou atmosféru místa a v neposlední řadě nám pomáhá pochopit sebe samotné, provést nás místy, kde se ztrácíme.

Nejlepším příkladem, jak se může architektura uplatnit tam, kde slova zpravidla nestačí vystihnout podstatu složitých, namnoze tragických dějů, jsou památníky, jimž je věnována část tohoto vydání Betonu. Lze o nich bez nadsázky říci, že obstojí i v porovnání s mistrovskými díly tohoto žánru uskutečněnými v zahraničí. Zaujme jednak jejich rozmanitost, rozdílná měřítka, stejně jako estetika ztvárnění, přičemž jednotlivé atributy pokaždé reagují na téma či událost, jež mají být připomenuty.

Zvláštní pozornost si pak zaslouží Památník Jana Palacha, jenž vznikl podle návrhu architektů Pavly Melkové a Miroslava Cikána v roce 2019. Pokud se do středočeských Všetat vypravíte, připravte se na nečekaný zážitek. Autorům se podařilo v přestavbě Palachova rodného domu, odkud se vypravil na mučednickou misi, která vyvrcholila sebeupálením na Václavském náměstí, vyjádřit velikost a zároveň zničující dosah jeho gesta. Prosté obydlí nechali proklát ocelovým klínem a jeho interiér proměnili v otevřený duchovní prostor, jenž v návštěvníkovi vyvolává velmi sugestivní pocity, a přede- vším řadu otázek. Ocitáte se v kapli lidskosti, již neobhospodařuje žádná církev, a přitom si uvědomujete přítomnost něčeho, co vás přesahuje. Je to dílo vytrhávající z netečnosti a ze stereotypu prožívané každodennosti. Síla architektury odpovídá síle činu, který nikoho nemůže nechat lhostejným.

Petr Volf
kritik umění a architektury

Obsah čísla

Úvodník
SÍLA ARCHITEKTURY
Petr Volf
1
pdf
Interview
SVĚT DUCHOVNÍ HLOUBKY A KOSMICKÉ VÝŠE
Rozhovor Petra Volfa s profesorem Zdeňkem Fránkem
2
pdf
Architekti
PRITZKEROVU CENU ZA ARCHITEKTURU 2021 ZÍSKALI ANNE LACATONOVÁ A JEAN-PHILIPPE VASSAL
připravila Barbora Sedlářová, redakce
14
pdf
BETONOVÉ STAVBY STEVENA HOLLA
Petr Šmídek
18
pdf
Interview
UKOTVENÍ
Rozhovor Petra Šmídka s americkým architektem Stevenem Hollem
24
pdf
Téma
PAMÁTNÍK JANA PALACHA
Miroslav Cikán, Pavla Melková
28
pdf
PRVNÍ KANADSKÝ PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU
připravily Barbora Sedlářová a Lucie Šimečková, redakce
34
pdf
BRÁNA ČASU V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Markéta Veselá
38
pdf
Stavební konstrukce
REACH
připravila Lucie Šimečková, redakce
44
pdf
SÍDLO SPOLEČNOSTI ELKLIMA V PARDUBICÍCH
Vít Podráský, Jakub Vohradník, Jan Žalský
48
pdf
Sanace a rekonstrukce
RESTAUROVÁNÍ BETONOVÉ SOCHY HUDEBNÍK OD ALOISE ŠUTERY
Josef Červinka
54
pdf
Můj dům, můj beton
REKONSTRUKCE „NA BETON“
Iva Hájková
58
pdf
Materiály a technologie
POHLEDOVÝ BETON PRO NOVOU EXPOZICI PAMÁTNÍKU HEYDRICHIÁDY
Martin Šrajer, Radek Syka
60
pdf
POSUZOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO BETONU S RECYKLOVANÝM KAMENIVEM S OHLEDEM NA TRVALOU UDRŽITELNOST
Kristýna Hrabová, Břetislav Teplý, Vladimír Veselý
62
pdf
ZÁSADNÍ PROBLÉMY V PROCESU POVOLOVÁNÍ TĚŽEBNÍCH ZÁMĚRŮ ZEJMÉNA U STAVEBNÍCH SUROVIN
Josef Godány
66
pdf
Věda a výzkum
STANOVENÍ MÍRY ZAINJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH KANÁLKŮ POMOCÍ MODERNÍCH DIAGNOSTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Jaroslav Šnédar, Vojtěch Bartoň, Petr Cikrle
71
pdf
VLIV KOMBINACE VYSOKOTEPLOTNÍHO POPÍLKU A INERTNÍCH PŘÍMĚSÍ NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ PARAMETRY BETONOVÉHO KOMPOZITU
Milan Meruňka, Martin Ťažký, Rudolf Hela
76
pdf
STUDIUM ABRAZE CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ
Ondřej Pikna, Rudolf Hela
82
pdf
Aktuality
NOVÝ KONCERTNÍ SÁL V OSTRAVĚ
redakce
27
pdf
Vzpomínka na Ing. Jiřího Hejnice, CSc.
Milan Šístek
41
pdf
SVODIDLA NA VRCHU LÁDVÍ V PRAZE
Adam Wlazel
42
pdf
NA CENU MIESE VAN DER ROHE 2022 BYLO NOMINOVÁNO 11 STAVEB Z ČESKÉ REPUBLIKY
redakce
51
pdf
EVROPSKÁ ASOCIACE PRO OPRAVY, VYZTUŽENÍ A OCHRANU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Aleš Jakubík
52
pdf
HLEDÁNÍ UNIVERZALITY: KONTEXTY PRŮMYSLOVÉ ARCHITEKTURY V ČESKOSLOVENSKU 1945–1992 (informace o knize)
88
pdf
METODIKA PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MALÝCH OBCÍ A METODIKA VODA VE MĚSTĚ (informace o nových metodikách)
88
pdf
UČIT [UDRŽITELNOU] ARCHITEKTURU (informace o knize)
88
pdf
MOŽNOSTI VESNICE: PORTRÉTY ARCHITEKTONICKÉ PROMĚNY ČESKÉHO VENKOVA (informace o knize)
88
pdf