betontks.cz » Archiv » 5/2020
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2020

Beton pro život a krásu
Vážené čtenářky a čtenáři,
v tomto čísle věnovaném současným stavbám je názorně ukázáno, že česká ar­chitektura ve svých špičkových výkonech nezaostává za světem, ale je již scho­p­ná konkurovat tvorbě v zavedených zemích, jako je Německo, Nizozemí nebo Švýcarsko.

Beton – ať už „čistý“, nebo v kombinaci s jinými materiály – v ní sehrá­vá zásadní roli. Architekti jej používají tvůrčím způsobem, někdy připomínajícím až sochařská díla, a v těsném sepětí s konstruktéry jej posouvají neustále dál. Projevuje se to ve velmi širokém spektru nejrůznějších typů budov, obytných domů nebo objektů, přičemž některé z nich můžeme vysloveně označit za avantgardní.
Představené stavby lze rozdělit do několika skupin. Krásným příkladem kreativního navrhování jsou nové sakrální stavby, které jsou působivé nejenom svým vzhledem, ale především tím, že obohacují a rozvíjejí svoje nejbližší okolí. Slouží komunitě, která se s nimi ztotožňuje, ale také všem ostatním. Na brněnském sídlišti Lesná vznikl krásný kostel blahoslavené Marie Restituty podle projektu architekta Marka Jana Štěpána, který je odpovědí na otázku, jak by měl vypadat soudobý katolický chrám. V Sedlčanech byla zase postavena modlitebna Církve adventistů sedmého dne (ateliér A8000), sloužící zároveň jako komunitní centrum. Je velmi neobvyklá, futuristická, typologicky novátorská. Charakterem zcela odlišná jsou Boží muka v Hořenicích na Chomutovsku od Pavla Pláničky a Zdeňka Kobzy, která lokalitu obohacují o další rozměr: přes prázdný kříž v betonovém bloku lze vnímat zdejší krajinu postiženou těžbou hnědého uhlí v nečekaných souvislostech.
V české architektuře se už delší dobu daří stavět kvalitní školní budovy prakticky pro všechny druhy vzdělání. Důkazem je mateřská škola ve středočeských Dolních Břežanech (S.H.S architekti), na první pohled přitažlivá dynamickou formou s kulatými okny, ale také hravým ztvárněním venkovních prostor, které měl na starost Zdeněk Sendler. Dolní Břežany novou školkou jenom potvrdily, že mezi vesnicemi, které se nebojí přicházet s progresivními stavbami a uvážlivými urbanistickými řešeními, mají stejně důležité postavení jako mezi městy Litomyšl. Posluchárna Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (Pavel Fanta, Zbyněk Šťastný) působivě řeší nedostatek učebních prostor hlavní budovy a doplňuje ji moderním objektem postaveným na trojúhelníkovém půdorysu. Jedná se o odvážný přístup, který je sice kontrastní vůči původní stavbě, ale přesně vyjadřuje ambice instituce založené v jednadvacátém století.
Ve výběru redakce je zastoupen také rodinný dům v Kojetíně u Nového Jičína, neboť ukazuje, jak může překvapivě hladce souznít moderní stavba s venkovským prostředím. Kamil Mrva spolu s Radkem Leskovjanem provedli vzorovou přístavbu k někdejší (již rekonstruované) stodole. Do železobetonového podélného skeletu s přesahujícím stínicím „kšiltem“ umístil chybějící ložnice a nechal jej ještě protáhnout, čímž získal krytá parkovací místa a jakousi neformální bránu. Minimalismus v praxi. Subtilnost použitých betonů – jejich elegance a lehkost – připomíná kreace legendárního brazilského architekta Oscara Niemeyera.
Další dva počiny jsou příslibem do budoucnosti, která se již díky nim stává přítomností: ke slovu přichází umělá inteligence. Při tvorbě opláštění betonového povrchu výdechu z tunelu Blanka na pražské Letné využil výtvarník Federico Díaz průmyslového robota ABB, aby mohla být pojednána plocha o rozměru přesahujícím 500 m2. Také při zrodu prvního českého experimentálního domu postaveného pomocí třírozměrného tisku bylo robotické rameno a umělec (Michal Trpák). Dům dostal organický tvar, je opatřen zelenou střechou a nikoliv náhodou dostal jméno Prvok. Žijeme v zajímavé době revolučních změn!

Petr Volf
kritik umění a architektury

Obsah čísla

Úvodník
BETON PRO ŽIVOT A KRÁSU
Petr Volf
1
pdf
Stavební konstrukce
KOSTEL BLAHOSLAVENÉ MARIE RESTITUTY
4
pdf
.....NEBE NAD LESNOU
.....Marek Jan Štěpán
4
pdf
.....KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
.....Martin Lukšo, Pavel Hladík, Miloš Zich
9
pdf
.....BETONY PRO KOSTEL
.....Oldřich Žalud
13
pdf
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SEDLČANY
Miroslav Krop
14
pdf
BOŽÍ MUKA HOŘENICE
Pavel Plánička, Zdeněk Kobza
18
pdf
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY
Lukáš Holub, Vladimíra Holubová, Martin Voráč, Radek Syka
22
pdf
NOVÉ VÝUKOVÉ CENTRUM VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ V JIHLAVĚ
Pavel Fanta, Zbyněk Šťastný
28
pdf
Můj dům, můj beton
PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOJETÍNĚ
Kamil Mrva, Radek Leskovjan, Jan Veselý
34
pdf
Materiály a technologie
OBKLADOVÉ PANELY PRO VÝDECHOVÝ OBJEKT TUNELU BLANKA V PRAZE
Federico Díaz, Ondřej Žák, Pavel Šourek
38
pdf
PRVOK ANEB VELKÝ EXPERIMENT NA POLI 3D TISKU
46
pdf
.....PRVOK JE OBYTNÁ SOCHA
.....rozhovor se sochařem Michalem Trpákem
47
pdf
.....PŘÍBĚH PRVOKA
.....Kateřina Nováková
48
pdf
.....MATERIÁL PRO PRVOKA
.....Luboš Matzner, Michal Zámečník
51
pdf
Věda a výzkum
POZITIVNÍ KLIMATICKÝ EFEKT BETONU
Břetislav Teplý
54
pdf
Historie
BOHUMIL BÖHM A JEHO NADSTRANICKÁ ARCHITEKTURA STRANICKÝCH VÝBORŮ KSČ JIŽNÍCH ČECH
Miroslav Pavel
56
pdf
Aktuality
ZDENĚK FRÁNEK ARCHITEKTEM ROKU 2020
21
pdf
DOMY PRO LIDI BEZ STŘECHY NAD HLAVOU VYTIŠTĚNÉ NA 3D TISKÁRNĚ
45
pdf
Ing. JAN VÍTEK, DrSc., ZÍSKAL CENU HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
55
pdf
ODEŠEL prof. Ing. VLADIMÍR KŘÍSTEK, DrSc., dr. h. c., FEng.
Alena Kohoutková, Jan L. Vítek, Lukáš Vráblík
62
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf