betontks.cz » Archiv » 6/2017
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2017

O INOVACÍCH

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
asi se musíme smířit s tím, že stavebnictví patří již tradičně mezi obory, ve kterých věda, výzkum a inovace hrají méně významnou roli.

A pro betonové konstrukce tato skutečnost platí dvojnásob.

Již dlouho předtím, než byl v roce 1824 ve Velké Británii patentován portlandský cement, byly ve starověkém Římě postaveny jedny z nejtrvanlivějších staveb, co kdy naše civilizace spatřila. A bylo by troufalé tvrdit, že od té doby prošel beton mnoha cykly radikálních inovací.
Ve stavebnictví se vynakládá na výzkum a vývoj méně než 1 % z celkových výnosů, což je téměř 5× méně než v automobilovém průmyslu. Hůře než stavebnictví je na tom již jen zemědělství. Nelze se pak divit, že produktivita stavebnictví je pouze jednou třetinou průměrné produktivity v hospodářské sféře a pětinou produktivity ve strojírenství. Přitom stavebnictví spolu se zemědělstvím asi nejvíce dlouhodobě formuje prostředí, ve kterém žijeme a tvoříme. Atraktivita oboru bohužel postupně klesá, najít a udržet v profesi mladé talenty je stále obtížnější.
Nové materiály, technologie, postupy výstavby a znalosti pronikají do praxe velmi pomalu, a spíše navzdory mnoha administrativním překážkám. Na jedné straně potřebujeme stabilitu, dlouhodobě zavedené standardy a otevřenou vyváženou komunikaci mezi všemi účastníky přípravy a realizace staveb. Na druhé straně je nutné podporovat tvořivou iniciativu a současně omezit diletantské kontrolní a rozhodovací procesy. Je neuvěřitelné, že nejenom stavby, ale i projekty se u nás stále vybírají prakticky pouze na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky, což je ovšem téměř výhradně nejnižší cena. Tato praxe není doporučená, nebo je dokonce zakázaná ve většině rozvinutých zemí, kde je hlavním požadavkem zajištění kvality projektů a staveb.
Žijeme v době informačních technologií a pod vlivem záplavy dat, často virtuálních. Proklamace jako Stavebnictví 4.0 možná lákají voliče, ale skutečnému stavu techniky moc nepomohou. Pokud se zmíníme o žádoucí stabilitě nutné pro dlouhodobý rozvoj stavebnictví, musíme konstatovat, že legislativa a předpisy se nám stále více komplikují a disponibilní finanční zdroje se neustále mění podle stavu přípravy, rozpočtu a politických priorit. Nelze se pak divit, že stavební firmy pouze přežívají a investice do nových technologií jsou spíše výjimečné. Navíc většina velkých stavebních firem má zahraniční vlastníky a ti nejenže případné zisky raději vyvádějí, ale i výzkum drží centrálně ve svém sídle a šíření nových technických poznatků nijak zvlášť nepodporují. Nad rozvojem techniky je obchod a snaha ještě více ušetřit přes vybrané subdodavatele.
Sektor stavebnictví trpí i tím, že je pod vlivem minimálně sedmi ministerstev a pod tlakem mnoha profesních i občanských organizací často s protichůdnými zájmy. Dopravní infrastruktura a inženýrské stavby, které financují a spravují veřejné instituce, vykazují ještě horší statistická data než průměr celého stavebnictví. Státní fond dopravní infrastruktury a Ministerstvo dopravy nedávno předložily společnou vizi a strategii pro kvalitní a moderní dopravní infrastrukturu za rozumnou cenu. Tato strategie obsahuje sedm dílčích cílů: standardizace smluv podle mezinárodních vzorů FIDIC, jasná pravidla cenotvorby a projektové přípravy, soutěžení na kvalitu a odpovědné zadávání, efektivní řešení sporů, rozšířené využití digitálních metod – BIM –, podpora zvýšení odborné úrovně znalostí lidí v oboru, zlepšení meziresortní komunikace a legislativy. Tuto strategii je třeba maximálně podpořit, je to ve společném zájmu všech profesních organizací včetně České betonářské společnosti ČSSI.
I v současnosti však máme celou řadu možností jak využívat a zlepšovat stávající systém přípravy projektů a uplatnění inovací. Setkáváme se s tím, že menší investoři, kteří mohou rozhodovat na vlastní odpovědnost bez přebujelé administrativy a kteří berou vážně doporučení odborných konzultantů, jsou často vstřícnější k inovacím a hlavně míří přímo k cíli – úspěšně realizovat rozvojové projekty. Při prvních potížích není třeba hned zavrhovat nové postupy a technologie. Chyby je nutno opravit, tyto zkušenosti patří mezi nejcennější a právě dlouhodobě sehrané týmy projektanta a zhotovitele mohou výrazně zvýšit kvalitu realizovaných staveb. V praxi se ale často setkáváme s přehnanou reakcí, kdy se každý problém zveličuje a celé technologické postupy se zakazují realizovat. Už jsem se setkal s tím, že kvůli ojedinělé chybě nebyly určitou dobu povoleny např. celé běžně používané technologie pro výstavby mostů a přitom příčiny chyby a postup jejího odstranění byly zřejmé.
Bylo by dobré vrátit se ke společnému cíli, což je realizace kvalitních projektů včas a za rozumnou cenu. Rozumnou cenou myslím tu, která zajistí i potřebné investice, rozvoj oboru a stabilizaci schopných pracovníků. Příprava a realizace stavby je velmi dlouhý proces s mnoha vlivy a interakcemi (změny v legislativě a předpisech, nedostatečné podklady a průzkumy, postupné schvalování s dotčenými účastníky a protichůdné připomínky, nové technologie a vybavení vybraných zhotovitelů), proto určité změny během výstavby jsou naprosto nutné. Představa investora nebo kontrolora, že lze realizační projekt připravit bez znalosti zhotovitele, je u komplikovanějších dopravních staveb dost naivní. I když se realizuje projekt připravený objednatelem, tzv. měřený kontrakt podle Červené knihy FIDIC, neznamenají provedené variace nebo schválené návrhy na zlepšení změnu smlouvy a neměly by být důvodem k postihům investora nebo k odejmutí přidělených dotací. Automatické hodnocení změn položek za vícepráce rozhodně nelze považovat za smysluplnou inovaci. Iniciativy a inovace prosazované shora je dobré posuzovat se zdravou inženýrskou skepsí. A nejen to. Všechny profesní organizace by měly společně a velmi hlasitě protestovat a přesvědčit státní úřady, že dodržování osvědčených mezinárodních standardů prospěje všem.
Když chceme podpořit aktivitu projektových a stavebních firem, potřebujeme vedle mezinárodních standardů i prostor pro uplatnění inovací. Jsem přesvědčen, že to patří k dobré tradici českého stavebnictví a že i mnoho našich regionů potřebuje realizovat alespoň některé vizionářské a inovativní projekty. A největší vizí v dopravních stavbách je dokončení dálniční sítě a vysokorychlostních železnic v přijatelné době. Otázka, zda je to reálné, už nepatří do odborného časopisu.

Ing. Milan Kalný

Obsah čísla

Úvodník
O INOVACÍCH
Milan Kalný
2
pdf
Téma
VADY A PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Marie Birnbaumová
3
pdf
CELKOVÁ OPRAVA NUSELSKÉHO MOSTU V PRAZE
Tomáš Martinek, Viktor Stržínek
7
pdf
MODERNIZACE DÁLNICE D1 V ÚSECÍCH 03 HVĚZDONICE-OSTŘEDEK A 06 PSÁŘE-SOUTICE
Zdeněk Ludvík
13
pdf
TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA – DVA ROKY PROVOZU „AUT POD ZEMÍ“
Pavel Šourek, Jan Kvaš
20
pdf
Materiály a technologie
REALIZACE CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU NA SILNICI I/11 V ÚSEKU OLDŘICHOVICE-BYSTŘICE
Tomáš Ťažký
25
pdf
BEDNĚNÍ A DETAILY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - ČÁST 12
Petr Finkous
28
pdf
PODVODNÍ TUNEL PŘES ZÁTOKU PERLOVÉ ŘEKY
Petr Finkous
29
pdf
Jak (ne)pracovat s betonem
TÉMA 6 – OŠETŘOVÁNÍ BETONU
Vladimír Veselý
30
pdf
Materiály a technologie
PREVENCE POŠKOZENÍ CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ ALKALICKO-KŘEMIČITOU REAKCÍ V NĚMECKU
Ingmar Borchers
36
pdf
POUŽITÍ DEKORATIVNÍCH CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Luc Rens
40
pdf
Sanace a rekonstrukce
REKONSTRUKCE PŘEMOSTĚNÍ Z HRÁZE KE SDRUŽENÉMU OBJEKTU VD HRACHOLUSKY
Martin Ředina, Marek Hrbáček
44
pdf
Věda a výzkum
PŘÍMO POJÍŽDĚNÁ MOSTOVKA Z VLÁKNOBETONU: PILOTNÍ APLIKACE
Petr Bílý, Josef Fládr, Pavel Ryjáček, Vojtěch Stančík
46
pdf
ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA A MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI 100 ROKOV STARÉHO PRIEHRADOVÉHO MOSTNÉHO NOSNÍKA TYPU VISINTINI
Peter Paulík, Patrik Ševčík, Michal Bačuvčík, Katarína Gajdošová
52
pdf
MOŽNOSTI POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE PRO NEDESTRUKTIVNÍ ANALYZOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN MALTY VYSTAVENÉ KOMBINACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Tomáš Melichar, Jiří Bydžovský
59
pdf
TĚSNICÍ PŘÍSADY A JEJICH ÚČINNOST V BETONU
Michal Kropáček
66
pdf
Historie
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVBOU DOPRAVNÍCH STAVEB V IRÁKU A VELKÉ BRITÁNII ANEB DŮLEŽITOST SPRÁVNĚ NASTAVENÉHO SYSTÉMU PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY
Jiří Petrák
70
pdf
Aktuality
PROF. ING. DR. JIŘÍ KLIMEŠ (1910 AŽ 1981)
32
pdf
ARCHEOPARK PAVLOV SBÍRÁ OCENĚNÍ
58
pdf
BETONOVÁ LÁVKA VYTIŠTĚNÁ NA 3D TISKÁRNĚ
69
pdf
MŮJ DŮM, MŮJ BETON - ČÁST 8
76
pdf
STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ BETON A ARCHITEKTURA 2017
80
pdf
24. BETONÁŘSKÉ DNY
84
pdf
PROF. ING. ZDENĚK P. BAŽANT, PH.D., DR. H. C., OSLAVIL 80. NAROZENINY
85
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
88
pdf
Firemní prezentace
BETONOVÉ VOZOVKY VYDRŽÍ DÉLE I S VYŠŠÍ ZÁTĚŽÍ
34
pdf
MNOHOKRÁT VRTAT, NEBO JEDNOU VKLÁDAT?
75
pdf