betontks.cz » Contacts » Editorial board
Languages
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

Editorial board of Beton TKS magazin

Chairman

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
petr.hajek(at)fsv.cvut.cz

Deputy chairman

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Fakulta stavební, VUT Brno
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK)
hobst.l(at)fce.vutbr.cz

Editor in chief

Ing. Lucie Šimečková
lucie.simeckova(at)betontks.cz

 

Editor

Mgr. Barbora Sedlářová
barbora.sedlarova(at)betontks.cz

 

Members of the editorial board

prof. György L. Balázs
Faculty of Civil Engineering, Budapest University of Technology and Economics
balazs.gyorgy(at)epito.bme.hu

prof. Ing. Zdeněk P. Bažant, Ph.D., dr. h. c.
Northwestern University, Evaston, Illinois, USA
z-bazant(at)northwestern.edu

prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
vladimir.benko(at)stuba.sk

prof. Francesco Biasioli
Politecnico di Torino
francesco.biasioli(at)polito.it

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
juraj.bilcik(at)stuba.sk

Ing. Václav Brož, CSc..
broz(at)ww237.cz

doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
BETONCONSULT, s.r.o.
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK)
jiri.dohnalek(at)betonconsult.cz

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
ludovit.fillo(at)stuba.sk

Ing. Jan Gemrich
Svaz výrobců cementu ČR
Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o.
svcement(at)svcement.cz

Ing. arch. Jitka Jadrníčková
architekt
jadrnickova(at)seznam.cz

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.
INFRAM a.s.
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK)
jerabek(at)infram.cz

Ing. Milan Kalný
Pontex, spol. s r.o.
kalny(at)pontex.cz

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
akohout(at)fsv.cvut.cz

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Kloknerův ústav ČVUT, ředitel
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
kolisko(at)klok.cvut.cz

doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Atelier designu a architektury
atelier(at)patrikkotas.com

Ing. Milada Mazurová
miladamazurova(at)seznam.cz

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
PROFICON, s.r.o.
martin.moravcik(at)fstav.uniza.sk

Ing. Stanislava Rollová
Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
rollova(at)vumo.cz

Kryštof Rössler
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
krystof.rossler(at)cemex.com

Ing. arch. Jiří Šrámek
jiri.sramek(at)tiscali.cz

prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc.
Fakulta stavební, VUT Brno
stepanek.p(at)fce.vutbr.cz

Ing. Michal Števula, Ph.D.
BETOTECH, s.r.o.
TBG METROSTAV s.r.o.
michal.stevula(at)betotech.cz

Ing. Vladimír Veselý
BETON TKS, s.r.o.
Svaz výrobců betonu ČR (SVB ČR)
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
vladimir.vesely(at)svb.cz

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Metrostav a.s.
vitek(at)fsv.cvut.cz