Pro autory

V časopise Beton jsou publikovány články, které odpovídají tematickému zaměření časopisu:

Recenzní řízení

Vybrané články (nejčastěji vědecké nebo rešeršní) jsou lektorovány. Recenzní řízení je anonymní. Lektor, který pochází z jiné instituce než autor, obdrží rukopis v tzv. anonymizované formě (bez informací, ze kterých by bylo možné autora určit – odkazy na granty, citace autora apod.). Autor obdrží lektorský posudek s příp. připomínkami či doporučeními lektora na doplnění. Redakce si vyhrazuje právo článek odmítnout.

Prohlášení autora

Odevzdáním článku redakci autor bere na vědomí, že dílo bude publikováno v tištěné i v elektronické podobě na webu ebeton.cz. Pokud s tím nesouhlasí, musí to výslovně sdělit.

Formát článku